Comisia judeţeană pentru analizarea proiectelor de steme

    Temeiul legal
    Înfiinţată potrivit art. 3 lin.(1) din H.G. 25 din 16 ianuarie 2003 prin Ordin al Prefectului.
    În unele judeţe acest act de înfiinţare a comisiei a fost emis în 2003, în altele a fost mult mai tîrziu.
    Înaintea acestei comisii (în perioada 1993-2003) au mai fost la nivelul fiecărui judeţ, comisii înfiinţate potrivit H.G. 64 din 15.02.1993.
    Există un secretariat care păstrează arhiva comisiei, asigurat, potrivit art. 3 alin.(4) din H.G. 25/2003, prin grija secretarului general al judeţului, prevedere întărită şi de Ordinul Prefectului privind comisia, unde există un articol (de regulă art. 2) care menţionează cine asigură secretariatul comisiei.
     Comisia se întruneşte atunci cînd este de analizat proiectele de stemă, depuse de UAT-urile care anterior le-au adoptat prin Hotărîrea de Consiliu Local.

    Rolul Comisiei este de a se asigura că proiectul stemei este corect exprimat din punct de vedere heraldic în cele două planuri (ştiinţific şi artistic) pe baza metodologiei stabilite de CNHGS, să urmărească unitatea stilistică şi evitarea repetărilor, precum şi de-a se asigura că este valorificat patrimoniul heraldic local.

    Denumirea oficială
    Comisia Judeţeană pentru analizarea conţinutului proiectelor stemelor judeţului, municipiului, oraşelor şi comunelor de pe raza judeţului Brăila

    ordinele prefectului privind comisia
  • ordinul 253 din 12.05.2003
  • ordinul 402 din 24.10.2008
  • ordinul 322 din 06.08.2012
    Membrii comisiei