logo

steme aprobate legal

    Însemnările adunate aici aspiră la nivelul exhaustiv al diverselor informaţii, variante, ipoteze şi proiecte, urmărind alcătuirea unui "fişier" al fiecărei steme în parte. Povestea care stă în spatele fiecăreia, reflectă aspecte de istorie locală, scrijelite mai mult sau mai puţin izbutit prin intermediul acestui site.
    Stemele vechi sînt martorele tăcute ale timpului scurs peste o localitate sau vreun judeţ, păstrînd un mesaj ce trebuie redescoperit şi însuşit, de pe cărările întortocheate ale destinului, mesaj mereu viu asemenea trestiei care se îndoaie dar nu se frînge în bătaia vîntului.
    În ordinea cronologică şi apoi alfabetică a adoptării stemelor prin Hotărâre de Guvern, se va regăsi documentaţia care a stat la baza adoptării lor.
  
    Mulţumim şi pe această cale autorităţilor administraţiei locale care ne-au pus la dispoziţie materialele solicitate, menţionînd Consiliul Judeţean Alba şi cele din Ciugud, Lupşa şi Stremţ.Nr. crt.


Denumirea unităţii administrativ-teritorialeStema


Dosarul cu proiectul
stemei


-Nr. H.G./        
    Nr. Mo.F.
-Nr. H.C.L.      Observaţii

2

oraşul Ocna Mureş

stema Ocna Mureş

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize
documentaţia propriu-zisă

-aprobat prin H.G. 509/30.05.2007;
publicat în Mo.F. 386/07.06.2007
-H.C.L. :
 

  

3

comuna Bistra

stema Bistra

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize
documentaţia propriu-zisă

-aprobat prin H.G. 1192/04.10.2007;
publicat în Mo.F. 691/11.10.2007
-H.C.L. :
 

  

4

comuna Cricău

stema Cricău

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize
documentaţia propriu-zisă

-aprobat prin H.G. 1192/04.10.2007;
publicat în Mo.F. 691/11.10.2007
-H.C.L. :
 

  

5

comuna Dostat

stema Dostat

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize
documentaţia propriu-zisă

-aprobat prin H.G. 1192/04.10.2007;
publicat în Mo.F. 691/11.10.2007
-H.C.L. :
 

  

6

comuna Jidvei

stema Jidvei

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize
documentaţia propriu-zisă

-aprobat prin H.G. 1192/04.10.2007;
publicat în Mo.F. 691/11.10.2007
-H.C.L. :
 

  

7

comuna Galda de
                        Jos

stema Galda de Jos

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize
documentaţia propriu-zisă

-aprobat prin H.G. 1033/28.08.2007;
publicat în Mo.F. 616/06.09.2007
-H.C.L. :
 

  

8

comuna Ponor

stema Ponor

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize
documentaţia propriu-zisă

-aprobat prin H.G. 1192/04.10.2007;
publicat în Mo.F. 691/11.10.2007
-H.C.L. :
 

  

9

comuna Sântimbru

stema Sântimbru

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize
documentaţia propriu-zisă

-aprobat prin H.G. 1034/28.08.2007;
publicat în Mo.F. 616/06.09.2007
-H.C.L. :
 

  2008


---------------------------2009


1

comuna Cetatea de
                      Baltă

stema Cetatea de Baltă

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize
documentaţia propriu-zisă

-aprobat prin H.G. 321/18.03.2009;
publicat în Mo.F. 203/31.03.2009
-H.C.L. :
 

  2010


---------------------------2011


---------------------------2012


---------------------------2013


1

comuna Avram
                    Iancu

stema Avram Iancu

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize

-aprobat prin H.G. 633/21.08.2013;
publicat în Mo.F. 587/17.09.2013
-H.C.L. :
 

  

2

comuna Fărău

stema Fărău

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize

-aprobat prin H.G. 909/20.11.2013;
publicat în Mo.F. 763/09.12.2013
-H.C.L. :
 

  

3

comuna Hopârta

stema Hopârta

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize

-aprobat prin H.G. 436/04.07.2013;
publicat în Mo.F. 411/08.07.2013
-H.C.L. :
 

  

4

comuna Horea

stema Horea

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize

-aprobat prin H.G. 436/04.07.2013;
publicat în Mo.F. 411/08.07.2013
-H.C.L. :
 

  


 

Descriere
                    Scut triunghiular cu marginile rotunjite.
      În partea superioară, pe fond albastru, se află un steag dacic, de aur.
      În vîrful scutului, pe fond roşu, se află un ciorchine cu struguri cu două frunze, de aur.
      Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificaţii
                    Steagul dacic simbolizează existenţa în zonă a unei cetăţi dacice - Piatra Craivei.
      Ciorchinele cu struguri semnifică bogăţia viticolă a zonei.
      Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

Descriere
                    Scut triunghiular cu marginile rotunjite, cu un câmp de culoare roşie şi bordură de aur.
      În câmpul roşu al scutului se află o cetate de argint, care are deasupra cinci frunze de stejar cu ghinde de aur.
      Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificaţii
                    Cetatea atestă vechimea localităţii, iar frunzele de stejar simbolizează bogăţia silvică a zonei.
      Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

Descriere
                    Scut triunghiular cu marginile rotunjite.
      În interiorul scutului, pe fond albastru, se află un ciorchine cu struguri cu două frunze, de aur.
      Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificaţii
                    Strugurele semnifică bogăţia viticolă a zonei şi renumele produselor marca Jidvei.
      Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

Descriere
                    Scut triunghiular cu marginile rotunjite.
      În partea superioară, în câmp roşu, se află o biserică de lemn cu un turn, văzută dinspre altar, cu intrarea în lateral şi cu 5 ferestre.
      În partea inferioară, în câmp albastru, se află o stâncă de argint.
      Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificaţii
                    Biserica de lemn cu un turn este veche din secolul al XV-lea şi face parte din patrimoniul cultural naţional.
      Stânca, declarată monument al naturii, se numeşte Piatra Cetii.
      Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

Descriere
                    Scut triunghiular cu marginile rotunjite, cu un singur câmp de azur, în care se află un vultur, de aur, cu aripile deschise şi picioarele îndepărtate.
      Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificaţii
                    Vulturul simbolizează un sigiliu vechi, reprezentând puterea şi apărarea ce veghează asupra zonei.
      Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

Descriere
                    Scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat în bandă.
      În partea superioară, în câmp roşu, se află 5 spice de grâu de aur.
      În partea inferioară, în câmp albastru, se află un turn cu acoperişul în două ape si pridvor sub acoperiş.
      Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificaţii
                    Cele 5 spice de grâu atestă ocupaţia de bază a locuitorilor, agricultura.
      Banda undată de argint, în diagonală, reprezintă râul Mureş.
      Turnul semnifică imaginea bisericii în stil romanic şi gotic din secolul al XVIII-lea, ce atestă vechimea localităţii.
      Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

Descriere
                    Scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat.
      În partea superioară, în cîmp roşu, se află un cap de bour, flancat dreapta-stînga de soare şi de lună, iar între coarnele acestuia se află o stea cu cinci colţuri.
      În vîrful scutului, în cîmp albastru, se află o cetate de argint cu trei turnuri.
      Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificaţii
                    Capul de bour, luna, soarele şi steaua atestă că localitatea a fost domeniul lui Ştefan cel Mare, domnitorul Moldovei, fiind oferită în dar, la aceea vreme, de Matei Corvin, regele Ungariei.
      Cetatea dă denumirea localităţii şi simbolizează prezenţa castelului nobiliar aflat aici încă din secolul al XVII-lea.
      Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

Descriere
                    Scut triunghiular cu marginile rotunjite.
      În interiorul scutului se află bustul de argint al lui Avram Iancu, privind spre stînga, iar în vîrful scutului sînt plasate încrucişat o puşcă cu cremene şi un fluier, ambele de argint.
      Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificaţii
                    Bustul lui Avram Iancu reprezintă pe cel mai iubit fiu al moţilor, Craiul moţilor, dar şi al românilor de pretutindeni, revoluţionar la 1848.
      Arma de foc şi fluierul au fost elemente călăuzitoare ale lui Avram Iancu în lupta pentru dreptate.
      Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

Descriere
                    Scut triunghiular cu marginile rotunjite, cu bordura din argint, pe fond roşu, încărcat cu un cap de cal de argint, privind spre stânga, nechezând.
      Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificaţii
                    Calul reprezintă curajul şi spiritul liber al locuitorilor comunei, oameni mândri şi plini de asprime în caracter, care s-au ridicat împotriva nedreptăţilor sociale, de-a lungul veacurilor.
      Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

Descriere
                    Scut triunghiular cu marginile rotunjite, despicat.
      În dreapta, în câmp roşu, se află un ciocan negru de argint şi o nicovală de argint, armate cu negru.
      În stânga, în câmp albastru, se află o creangă cu două frunze şi două ghinde de stejar armate cu negru, totul de aur.
      Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificaţii
                    Ciocanul cu nicovală reprezintă una din ocupaţiile locuitorilor, aceea de fierar, care a fost practicată din cele mai vechi timpuri, aducându-le faima de buni meseriaşi.
      Ramura cu frunze şi ghinde reprezintă bogăţia silvică a zonei.
      Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

Descriere
                    Scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat.
      În dreapta, în câmp argintiu, se află trei dealuri verzi, fiecare având câte o flacără roşie.
      În partea inferioară, în câmp roşu, se află efigia de argint a unui personaj masculin cu fruntea înaltă, purtând părul prins în cozi şi mustaţă, conform portului tradiţional al moţilor.
      Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificaţii
                    Personajul reprezentat în efigie este Horea, figură emblematică a moţilor şi a ţărănimii din Transilvania, născut pe teritoriul comunei, al cărui nume îl poartă.
      Flăcările de pe cele trei dealuri reprezintă luptele pentru libertate care s-au dat în Munţii Apuseni.
      Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

Descriere
                    Scut triunghiular cu marginile rotunjite, retezat.
      În câmpul superior, pe fond roşu, se află două mâini de culoare aurie strânse laolaltă.
      În câmpul inferior se află două valuri de apă argintii.
      Scutul este timbrat de o coroană murală, de argint, cu un turn crenelat.

Semnificaţii
                    Cele două mâini strânse simbolizează buna înţelegere şi armonia între etniile ce trăiesc şi muncesc pe aceste meleaguri.
      Valurile reprezintă râurile Mureş şi Arieş, care străbat comuna şi care sunt martorii trecerii timpului peste istoria acestei localităţi.
      Coroana murală, cu un turn crenelat, semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

Descriere
                    Scut triunghiular cu marginile rotunjite, împărţit în două câmpuri.
      În şef (prima treime), pe fond de aur, se află 3 elemente romboidale pe fond roşu, reprezentând motive populare în culorile albastru, verde, mov, galben, dispuse în formă de cruce şi având colţurile marcate.
      În partea centrală, în câmp de argint, se află un brad roşu, dezrădăcinat.
      Scutul este timbrat de o coroană murală, de argint, cu un turn crenelat.

Semnificaţii
                    Ţesătura este specifică zonei, iar bradul roşu (zada) reprezintă o varietate dendrologică specifică zonei, roşu fiind lemnul bradului.
      Coroana murală, cu un turn crenelat, semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.