logo

steme aprobate legal

    Însemnările adunate aici aspiră la nivelul exhaustiv al diverselor informaţii, variante, ipoteze şi proiecte, urmărind alcătuirea unui "fişier" al fiecărei steme în parte. Povestea care stă în spatele fiecăreia, reflectă aspecte de istorie locală, scrijelite mai mult sau mai puţin izbutit prin intermediul acestui site.
    Stemele vechi sînt martorele tăcute ale timpului scurs peste o localitate sau vreun judeţ, păstrînd un mesaj ce trebuie redescoperit şi însuşit, de pe cărările întortocheate ale destinului, mesaj mereu viu asemenea trestiei care se îndoaie dar nu se frînge în bătaia vîntului.
    În ordinea cronologică şi apoi alfabetică a adoptării stemelor prin Hotărâre de Guvern, se va regăsi documentaţia care a stat la baza adoptării lor.
  
    Mulţumim şi pe această cale autorităţilor administraţiei locale care ne-au pus la dispoziţie materialele solicitate, menţionînd Consiliul Judeţean Alba şi cele din Ciugud, Lupşa şi Stremţ.Nr. crt.


Denumirea unităţii administrativ-teritorialeStema


Dosarul cu proiectul
stemei


-Nr. H.G./        
    Nr. Mo.F.
-Nr. H.C.L.      Observaţii

5

comuna Lunca
            Mureşului

stema Lunca Mureşului

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize

-aprobat prin H.G. 909/20.11.2013;
publicat în Mo.F. 763/09.12.2013
-H.C.L. :
 

  

6

comuna Ocoliş

stema Ocoliş

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize

-aprobat prin H.G. 909/20.11.2013;
publicat în Mo.F. 763/09.12.2013
-H.C.L. :
 

  

7

comuna Sâncel

stema Sâncel

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize

-aprobat prin H.G. 909/20.11.2013;
publicat în Mo.F. 763/09.12.2013
-H.C.L. :
 

  2014


1

oraşul Zlatna

stema Zlatna

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize

-aprobat prin H.G. 908/15.10.2014;
publicat în Mo.F. 786/29.10.2014
-H.C.L. :
 

  

2

comuna Bucerdea
              Grânoasă

stema Bucerdea Grânoasă

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize

-aprobat prin H.G. 26/15.01.2014;
publicat în Mo.F. 76/31.01.2014
-H.C.L. :
 

  

3

comuna Cenade

stema Cenade

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize

-aprobat prin H.G. 896/15.10.2014;
publicat în Mo.F. 787/29.10.2014
-H.C.L. :
 

  

4

comuna Ciugud

stema Ciugud

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize

-aprobat prin H.G. 26/15.01.2014;
publicat în Mo.F. 76/31.01.2014
-H.C.L. :
 54/17.08.2012

  
-proiectul de stemă a fost realizat de:  SC Romstema SRL

5

comuna Ciuruleasa

stema Ciuruleasa

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize
documentaţia propriu-zisă

-aprobat prin H.G. 978/04.11.2014;
publicat în Mo.F. 838/16.11.2014
-H.C.L. :
33/06.12.2012

  

6

comuna Gârbova

stema Gârbova

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize

-aprobat prin H.G. 1077/03.12.2014;
publicat în Mo.F. 936/22.12.2014
-H.C.L. :
 

  

7

comuna Noşlac

stema Noşlac

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize
documentaţia propriu-zisă

-aprobat prin H.G. 896/15.10.2014;
publicat în Mo.F. 787/29.10.2014
-H.C.L. :
 45/21.08.2012
 34/31.05.2013

  

8

comuna Sălciua

stema Sălciua

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize

-aprobat prin H.G. 1077/03.12.2014;
publicat în Mo.F. 936/22.12.2014
-H.C.L. :
 

  

9

comuna Stremţ

stema Stremţ

adrese; avize

-aprobat prin H.G. 26/15.01.2014;
publicat în Mo.F. 76/31.01.2014
-H.C.L. :
 55/17.09.2009
 25/05.04.2012

  
-proiectul de stemă a fost realizat de:  SC Romstema SRL

10

comuna Şona

stema Şona

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize

-aprobat prin H.G. 1077/03.12.2014;
publicat îîn Mo.F. 936/22.12.2014
-H.C.L. :
 

  2015


1

comuna Lupşa

stema Lupşa

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize

-aprobat prin H.G. 71/04.02.2015;
publicat în Mo.F. 131/20.02.2015
-H.C.L. :
 49/31.08.2012
 62/28.09.2012

  
-proiectul de stemă a fost realizat de:  SC Romstema SRL

2

comuna Rădeşti

stema Rădeşti

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize
documentaţia propriu-zisă

-aprobat prin H.G. 90/10.02.2015;
publicat în Mo.F. 141/25.02.2015
-H.C.L. :
 

  

3

comuna Şugag

stema Şugag

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize

-aprobat prin H.G. 442/10.06.2015;
publicat în Mo.F. 528/16.07.2015
-H.C.L. :
 

  2016


----------------------------


 

Descriere
                    Scut triunghiular cu marginile rotunjite, împărţit în 3 câmpuri.
      În câmpul din dreapta sus, pe fond albastru, se află un cap de vită de aur.
      În câmpul din stânga sus, pe fond albastru, se află o carte deschisă şi o pană de argint şi o călimară.
      În câmpul din partea inferioară, pe fond roşu, se află un ciorchine de strugure cu două frunze de aur.
      Scutul este timbrat de o coroană murală, de argint, cu un turn crenelat.

Semnificaţii
                    Cartea şi pana amintesc de Timotei Cipariu, erudit ardelean, născut în satul Pănade,
      Capul de vită şi ciorchinele de strugure reprezintă ocupaţiile locuitorilor, creşterea animalelor şi viticultura.
      Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

Descriere
                    Scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat de o bandă ondulată de argint.
      În partea superioară se află o acvilă romană de aur, cu aripile deschise, privind spre dreapta. Acvila ţine în gheare un piedestal cu şase coloane şi are corpul încadrat de o cunună de lauri aurită, deschisă în partea superioară.
      În vârful scutului se află două ciocane încrucişate de aur.
      Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu trei turnuri crenelate.

Semnificaţii
                    Acvila romană evocă istoria localităţii, începând cu perioada romană, când dezvoltarea sa urbană ca centru minier s-a făcut sub blazonul acestei păsări.
      Brâul undat reprezintă râul Ampoi, fiind principalul curs de apă care străbate localitatea.
      Verdele simbolizează bogăţia silvică a zonei, având păduri de fag, molid, stejar, care alternează cu suprafeţe de păşuni şi fâneţe naturale.
      Ciocanele încrucişate amintesc de rolul jucat de această localitate ca centru de reşedinţă a direcţiei miniere şi a topitoriilor din Apuseni, începând din anul 1747 până la sfârşitul secolului XIX.
      Coroana murală cu trei turnuri crenelate semnifică faptul că localitatea are rangul de oraş.

Descriere
                    Scut triunghiular albastru cu bordură de aur şi marginile rotunjite.
      În interiorul scutului se află un mănunchi de spice de grâu de aur.
      Scutul este timbrat de o coroană murală, de argint, cu un turn crenelat.

Semnificaţii
                    Mănunchiul de spice de grâu simbolizează una din îndeletnicirile de bază ale locuitorilor, agricultura.
      Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

Descriere
                    Scut triunghiular cu marginile rotunjite.
      În interiorul scutului, în câmp albastru, se află un spic de grâu de aur şi un fluier de aur, încrucişate, situate sub o cruce de aur.
      Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificaţii
                    Crucea face referire la credinţa locuitorilor şi la Biserica din Cenade din sec. al XV-lea, fortificată în sec. al XVI-lea şi declarată monument istoric.
      Fluierul şi spicul de grâu reprezintă ocupaţiile de bază ale locuitorilor, agricultura şi creşterea animalelor.
      Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

Descriere
                    Scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat în bandă de un brâu undat de argint.
      În partea superioară, în stânga, în câmp roşu, se află un vas de ceramică fisurat de argint, tip borcan, cu toarta în dreapta.
      În vârful scutului, în dreapta, în câmp albastru, se află un mănunchi de şase spice de grâu de aur.
      Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificaţii
                    Brâul undat reprezintă râul Mureş, care străbate localitatea.
      Vasul de ceramică simbolizează cel mai mare sit arheologic din prima epocă a fierului, sec, XI-VII înainte de Hristos, descoperit în urma săpăturilor din perioada 1978-1987, întins pe o suprafaţă de peste 20 ha.
      Mănunchiul de spice evocă una din ocupaţiile de bază ale locuitorilor, agricultura, iar numărul lor indică numărul satelor componente ale localităţii.
      Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

Descriere
                    Scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat şi despicat în partea inferioară.
      În partea superioară, pe fond roşu, se află o stâncă de argint, ieşind din terasa verde.
      În partea inferioară, în dreapta, în câmp de argint, se află un brad verde.
      În partea inferioară, în stânga, în câmp albastru, se află un cap de bovină de argint.
      Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificaţii
                    Stânca de argint reprezintă muntele Vâlcan din localitate şi activitatea specifică zonei, prelucrarea pietrei de calcar.
      Bradul simbolizează bogăţia silvică a zonei.
      Capul de bovină face referire la ocupaţia de bază a locuitorilor, creşterea animalelor.
      Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

Descriere
                    Scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat în diagonală.
      În partea superioară, în dreapta, în câmp roşu, se află un ciorchine de strugure de aur, atârnat de o ramură de argint, poziţionată în fascie, dotată cu un cârcel care se înfăşoară pe ea până la baza unei frunze de viţă-de-vie, aflată la extremitatea din stânga.
      În partea inferioară, în stânga, în câmp albastru, se află un turn de cetate de argint, terminat în două creneluri, dotat cu o poartă boltită, încărcată cu paluri, având deasupra patru ferestre dreptunghiulare, aşezate vertical şi ajurate negru, două mai mari în partea de sus şi două mai mici în cea de jos.
      Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificaţii
                    Ciorchinele de strugure simbolizează una dintre îndeletnicirile de bază ale locuitorilor, viticultura.
      Turnul de cetate evocă “Turnul Slăninilor”, construit în secolele al XIII-lea - al XIV-lea şi declarat monument istoric.
      Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

Descriere
                    Scut triunghiular cu marginile rotunjite, despicat.
      În dreapta, în câmp roşu, se află un clopot de aur.
      În stânga, în câmp albastru, se află trei peşti de argint, dispuşi 2:1.
      Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificaţii
                    Clopotul de aur face referire la cele două biserici din localitate, declarate monument istoric, şi la viaţa creştină a locuitorilor.
      Peştii reprezintă bogăţia piscicolă a localităţii.
      Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

Descriere
                    Scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat şi despicat în partea superioară.
      În partea superioară, în dreapta, în câmp albastru, se află o biserică în profil spre senestra din argint, cu pridvor având intrare laterală neagră, cu absida laterală străpunsă de o fereastră arcuită neagră, având naosul înălţat printr-o turlă cu două ferestre arcuite, suprapuse, cu acoperiş conic purtând o cruciuliţă.
      În partea superioară, în stânga, în câmp argintiu, se află un stejar verde.
      În vârful scutului, în câmp roşu, se află un cap de bovină de aur, cu coarnele poziţionate în pal şi cu vârfurile uşor curbate spre exterior.
      Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificaţii
                    Biserica reprezintă lăcaşul de cult din lemn aflat în localitate, declarată monument istoric.
      Stejarul simbolizează bogăţia silvică a zonei.
      Capul de bovină face trimitere la una dintre ocupaţiile de bază ale locuitorilor, creşterea animalelor.
      Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

Descriere
                    Scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat şi despicat în partea superioară.
      În partea superioară, în dreapta, în câmp roşu, se află o cruce treflată de aur.
      În partea superioară, în stânga, în câmp argintiu, se află un copac cu coroana verde, având tulpina şi rădăcina de culoare neagră.
      În vârful scutului, în câmp albastru, se află un corb negru, având în cioc un inel de aur, aşezat pe un zid de cetate de argint, privind spre stânga.
      Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificaţii
                    Crucea reprezintă Episcopia Geoagiului.
      Copacul întruchipează un nuc şi face referire la vechea denumire a localităţii, Nucet.
      Zidul simbolizează cetatea Diod din localitate, iar corbul face parte din blazonul familiei Iancu de Hunedoara, căruia i-a aparţinut cetatea.
      Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

Descriere
                    Scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat de un brâu undat de argint.
      În partea superioară, în câmp roşu, se află două mâini de aur care se strâng.
      În vârful scutului, în câmp albastru, se află o cetate de argint zidită cu negru şi crenelată, cu două turnuri laterale circulare, străpunse de câte o fereastră de tragere îngustă şi înaltă, neagră, având acoperişuri conice, cu donjonul central străpuns de o intrare arcuită şi înălţat printr-un turnuleţ având un acoperiş conic, străpuns de o fereastră de tragere îngustă neagră.
      Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificaţii
                    Brâul undat reprezintă râul Târnava.
      Cele două mâini care se strâng fac referire la conlocuirea dintre români şi saşi.
      Cetatea simbolizează castelul de la Sânmiclăuş al familiei Bethlen, monument istoric din secolul al XVII-lea.
      Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

Descriere
                    Scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat în furcă răsturnată.
      În dreapta, în câmp albastru, se află o biserică de argint cu pronaosul şi naosul formând corpul principal; altarul de dimensiuni mai mici şi în formă pentagonală este alipit de corpul principal; corpul principal şi cel al altarului au acoperişul în două ape; deasupra pronaosului se află un turn clopotniţă cu galerie deschisă, acoperită cu un coif prelungit terminat cu o cruce; biserica are două ferestre la altar şi două ferestre şi o uşă la naos.
      În partea stângă, în câmp de argint, se află un brad verde.
      În vârful scutului, în câmp roşu, se află o gură de mină de argint cu două ciocane de minerit, tot din acelaşi metal, aşezate în săritoare.
      Scutul este timbrat de o coroană murală, de argint, cu un turn crenelat.

Semnificaţii
                    Biserica reprezintă mănăstirea din localitate datând din anul 1429.
      Bradul verde evocă bogăţia silvică a zonei.
      Gura de mină cu cele două ciocane de minerit simbolizează ocupaţia principală a locuitorilor mineritul.
      Coroana murală, cu un turn crenelat, semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

Descriere
                    Scut triunghiular albastru cu marginile rotunjite, încărcat cu un corn al abundenţei de aur, căptuşit cu negru, cu roadele pământului de aur.
      Scutul este timbrat de o coroană murală, de argint, cu un turn crenelat.

Semnificaţii
                    Cornul abundenţei simbolizează atât bogăţia, cât şi diversitatea economiei locale, caracterizată prin legumicultură şi cultura plantelor tehnice.
      Coroana murală, cu un turn crenelat, semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

Descriere
                    Scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat în şef.
      În şef, în câmp roşu, se află un zid crenelat de aur.
      În partea inferioară, în câmp verde, se află un berbec de aur.
      Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificaţii
                    Zidul simbolizează castrul roman de pe teritoriul localităţii.
      Berbecul reprezintă ocupaţia de bază a locuitorilor, creşterea animalelor (oieritul).
      Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.