logo

steme aprobate legal

    Însemnările adunate aici aspiră la nivelul exhaustiv al diverselor informaţii, variante, ipoteze şi proiecte, urmărind alcătuirea unui "fişier" al fiecărei steme în parte. Povestea care stă în spatele fiecăreia, reflectă aspecte de istorie locală, scrijelite mai mult sau mai puţin izbutit prin intermediul acestui site.
    Stemele vechi sînt martorele tăcute ale timpului scurs peste o localitate sau vreun judeţ, păstrînd un mesaj ce trebuie redescoperit şi însuşit, de pe cărările întortocheate ale destinului, mesaj mereu viu asemenea trestiei care se îndoaie dar nu se frînge în bătaia vîntului.
    În ordinea cronologică şi apoi alfabetică a adoptării stemelor prin Hotărâre de Guvern, se va regăsi documentaţia care a stat la baza adoptării lor.
  


Nr. crt.


Denumirea unităţii administrativ-teritorialeStema


Dosarul cu proiectul
stemei


-Nr. H.G./        
    Nr. Mo.F.
-Nr. H.C.L.      Observaţii

10

comuna Stîlpeni

stema Stîlpeni

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize
documentaţia propriu-zisă


-aprobat prin H.G. 371/06.04.2011;
publicat în Mo.F. 272/19.04.2011
-H.C.L. :
 

11

comuna Stoeneşti

stema Stoeneşti

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize
documentaţia propriu-zisă


-aprobat prin H.G. 984/05.10.2011;
publicat în Mo.F. 747/25.10.2011
-H.C.L. :
 

  

12

comuna Suseni

stema Suseni

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize
documentaţia propriu-zisă


-aprobat prin H.G. 964/28.09.2011;
publicat în Mo.F. 718/12.10.2011
-H.C.L. :
 

  

13

comuna Tigveni

stema Tigveni

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize
documentaţia propriu-zisă


-aprobat prin H.G. 964/28.09.2011;
publicat în Mo.F. 718/12.10.2011
-H.C.L. :
 

  

14

comuna Valea
                    Iaşului

stema Valea Iaşului

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize
documentaţia propriu-zisă


-aprobat prin H.G. 371/06.04.2011;
publicat în Mo.F. 272/19.04.2011
-H.C.L. :
 

  

15

comuna Valea Mare-
                     Pravăţ

Valea Mare-Pravăţ

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize
documentaţia propriu-zisă


-aprobat prin H.G. 833/17.08.2011;
publicat în Mo.F. 641/08.09.2011
-H.C.L. :
 

  

16

comuna Vultureşti

stema Vultureşti

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize
documentaţia propriu-zisă


-aprobat prin H.G. 964/28.00.2011;
publicat în Mo.F. 718/12.10.2011
-H.C.L. :
 2012
----------------------------2013


1

oraş Costeşti

stema Costeşti

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize


-aprobat prin H.G. 552/30.07.2013;
publicat în Mo.F. 511/14.08.2013
-H.C.L. :
   36/22.06.2010
   46/31.05.2011

  

2

oraş Topoloveni

stema Topoloveni

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize
documentaţia propriu-zisă


-aprobat prin H.G. 552/30.07.2013;
publicat în Mo.F. 511/14.08.2013
-H.C.L. :
 

  

3

comuna Băiculeşti

stema Băiculeşti

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize
documentaţia propriu-zisă


-aprobat prin H.G. 105/20.03.2013;
publicat în Mo.F. 170/29.03.2013
-H.C.L. :
 

  

4

comuna Bogaţi

stema Bogaţi

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize
documentaţia propriu-zisă


-aprobat prin H.G. 592/14.08.2013;
publicat în Mo.F. 544/28.08.2013
-H.C.L. :
 

  

5

comuna Bughea de
                          Jos

stema Bughea de Jos

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize
documentaţia propriu-zisă


-aprobat prin H.G. 105/20.03.2013;
publicat în Mo.F. 170/29.03.2013
-H.C.L. :
 

  

6

comuna Negraşi

stema Negraşi

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize
documentaţia propriu-zisă


-aprobat prin H.G. 198/23.04.2013;
publicat în Mo.F. 257/09.05.2013
-H.C.L. :
 

  

7

comuna Poienarii de
                   Muscel

stema Poienarii de Muscel

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize
documentaţia propriu-zisă


-aprobat prin H.G. 105/20.03.2013;
publicat în Mo.F. 170/29.03.2013
-H.C.L. :
 

  

8

comuna Priboieni

stema Priboieni

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize
documentaţia propriu-zisă


-aprobat prin H.G. 592/14.08.2013;
publicat în Mo.F. 544/28.08.2013
-H.C.L. :
 

  

9

comuna Rîca

stema Rîca

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize
documentaţia propriu-zisă


-aprobat prin H.G. 592/14.08.2013;
publicat în Mo.F. 544/28.08.2013
-H.C.L. :
 

  

10

comuna Stolnici

Stolnici

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize
documentaţia propriu-zisă


-aprobat prin H.G. 105/20.03.2013;
publicat în Mo.F. 170/29.03.2013
-H.C.L. :