logo

steme aprobate legal

    Însemnările adunate aici aspiră la nivelul exhaustiv al diverselor informaţii, variante, ipoteze şi proiecte, urmărind alcătuirea unui "fişier" al fiecărei steme în parte. Povestea care stă în spatele fiecăreia, reflectă aspecte de istorie locală, scrijelite mai mult sau mai puţin izbutit prin intermediul acestui site.
    Stemele vechi sînt martorele tăcute ale timpului scurs peste o localitate sau vreun judeţ, păstrînd un mesaj ce trebuie redescoperit şi însuşit, de pe cărările întortocheate ale destinului, mesaj mereu viu asemenea trestiei care se îndoaie dar nu se frînge în bătaia vîntului.
    În ordinea cronologică şi apoi alfabetică a adoptării stemelor prin Hotărâre de Guvern, se va regăsi documentaţia care a stat la baza adoptării lor.
  


Nr. crt.


Denumirea unităţii administrativ-teritorialeStema


Dosarul cu proiectul
stemei


-Nr. H.G./        
    Nr. Mo.F.
-Nr. H.C.L.      Observaţii

11

comuna Vlădeşti

stema Vlădeşti

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize
documentaţia propriu-zisă


-aprobat prin H.G. 105/20.03.2013;
publicat în Mo.F. 170/29.03.2013
-H.C.L. :
  2/26.01.2009

  2014


1

comuna Bîrla

stema Bîrla

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize
documentaţia propriu-zisă


-aprobat prin H.G. 378/06.05.2014;
publicat în Mo.F. 382/25.05.2014
-H.C.L. :
 

  

2

comuna Boteni

stema Boteni

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize
documentaţia propriu-zisă


-aprobat prin H.G. 378/06.05.2014;
publicat în Mo.F. 382/25.05.2014
-H.C.L. :
 

  

3

comuna Cuca

stema Cuca

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize
documentaţia propriu-zisă


-aprobat prin H.G. 378/06.05.2014;
publicat în Mo.F. 382/25.05.2014
-H.C.L. :
 

  

4

comuna Domneşti

Domneşti

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize
documentaţia propriu-zisă


-aprobat prin H.G. 378/06.05.2014;
publicat în Mo.F. 382/25.05.2014
-H.C.L. :
 

  

5

comuna Dragoslavele

stema Dragoslavele

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize
documentaţia propriu-zisă


-aprobat prin H.G. 847/01.10.2014;
publicat în Mo.F. 787/29.10.2014
-H.C.L. :
 

  

6

comuna Leordeni

stema Leordeni

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize
documentaţia propriu-zisă


-aprobat prin H.G. 378/06.05.2014;
publicat în Mo.F. 382/25.05.2014
-H.C.L. :
 

  

7

comuna Miceşti

stema Miceşti

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize
documentaţia propriu-zisă


-aprobat prin H.G. 378/06.05.2014;
publicat în Mo.F. 382/25.05.2014
-H.C.L. :
 

  

8

comuna Morăreşti

stema Morăreşti

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize
documentaţia propriu-zisă


-aprobat prin H.G. 378/06.05.2014;
publicat în Mo.F. 382/25.05.2014
-H.C.L. :
 

  

9

comuna Moşoaia

stema Moşoaia

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize
documentaţia propriu-zisă


-aprobat prin H.G. 378/06.05.2014;
publicat în Mo.F. 382/25.05.2014
-H.C.L. :
 

  

10

comuna Nucşoara

stema Nucşoara

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize
documentaţia propriu-zisă


-aprobat prin H.G. 378/06.05.2014;
publicat în Mo.F. 382/25.05.2014
-H.C.L. :
 

  

11

comuna Poiana
                  Lacului

stema Poiana Lacului

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize
documentaţia propriu-zisă


-aprobat prin H.G. 378/06.05.2014;
publicat în Mo.F. 382/25.05.2014
-H.C.L. :
 

  

12

comuna Rociu

stema Rociu

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize
documentaţia propriu-zisă


-aprobat prin H.G. 378/06.05.2014;
publicat în Mo.F. 382/25.05.2014
-H.C.L. :
 

  

13

comuna Slobozia

stema Slobozia

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize
documentaţia propriu-zisă


-aprobat prin H.G. 378/06.05.2014;
publicat în Mo.F. 382/25.05.2014
-H.C.L. :
 

  2015


1

municipiu Cîmpulung

stema Cîmpulung

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize
documentaţia propriu-zisă


-aprobat prin H.G. 89/10.02.2015;
publicat în Mo.F. 141/25.02.2015
-H.C.L. :
 

  

2

comuna Boţeşti

stema Boţeşti

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize
documentaţia propriu-zisă


-aprobat prin H.G. 827/30.09.2015;
publicat în Mo.F. 780/20.10.2015
-H.C.L. :
 

  

3

comuna Mărăcineni

Mărăcineni

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize
documentaţia propriu-zisă


-aprobat prin H.G. 672/19.08.2015;
publicat în Mo.F. 666/02.09.2015
-H.C.L. :