logo

steme aprobate legal

    Însemnările adunate aici aspiră la nivelul exhaustiv al diverselor informaţii, variante, ipoteze şi proiecte, urmărind alcătuirea unui "fişier" al fiecărei steme în parte. Povestea care stă în spatele fiecăreia, reflectă aspecte de istorie locală, scrijelite mai mult sau mai puţin izbutit prin intermediul acestui site.
    Stemele vechi sînt martorele tăcute ale timpului scurs peste o localitate sau vreun judeţ, păstrînd un mesaj ce trebuie redescoperit şi însuşit, de pe cărările întortocheate ale destinului, mesaj mereu viu asemenea trestiei care se îndoaie dar nu se frînge în bătaia vîntului.
    În ordinea cronologică şi apoi alfabetică a adoptării stemelor prin Hotărâre de Guvern, se va regăsi documentaţia care a stat la baza adoptării lor.
  


Nr. crt.


Denumirea unităţii administrativ-teritorialeStema


Dosarul cu proiectul
stemei


-Nr. H.G./        
    Nr. Mo.F.
-Nr. H.C.L.      Observaţii1993


----------------------------


1994-
1997--------------------------------------------------------1998


----------------------------1999


1

municipiul Arad

stema Arad

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize
documentaţia propriu-zisă


-aprobat prin H.G. 790 din 27.09.1999;
publicat în Mo.F. 490/12.10.1999
-H.C.L. :
 

  2000


----------------------------2001--------------------------------------------------------2002


----------------------------2003


----------------------------2004


----------------------------2005


1

judeţul Arad

stema jud. Arad


-aprobat prin H.G. 842 din 28.07.2005;
publicat în Mo.F. 708/28.07.2005
-H.C.J. :
51/26.03.2004

  2006


----------------------------2007


----------------------------2008


----------------------------2009


----------------------------2010


----------------------------2011


1

oraşul Curtici

stema Curtici

proiect HCL;
dezbatere publică
documentaţia propriu-zisă


-aprobat prin H.G. 1124/09.11.2011;
publicat în Mo.F. 832/24.11.2011
-H.C.L. :
 

  


 

Descriere
                   Stema se compune dintr-un scut triunghiular tăiat de un brâu îngust, undat, de argint.
      În partea superioară, pe fond de azur, două cetăţi crenelate, de argint, iar deasupra acestora un braţ în armură ţinând în mână o sabie, toate din acelaşi metal.
      În partea superioară, pe o eşarfă albă, s-a scris cu litere negre deviza "VIA VERITAS VITA".
      În câmpul inferior, pe fond roşu, însemnele Episcopatului: mitra şi crucea încrucişate cu cârje; de sub mitră ies două omofoare de argint. Totul este profilat pe conturul unei cărţi deschise.
      Scutul este timbrat de o coloană murală de argint formată din şapte turnuri crenelate.

Semnificaţii
      -compoziţia evocă istoria aşezării, precum şi faptul că vestigiile arheologice dovedesc existenţa ei anterior atestării documentare (secolul XIII);
      -construcţiile atestă permanenta luptă de apărare;
      -elementele din câmpul inferior relevă rolul Episcopiei Ortodoxe din Arad în lupta de emancipare naţională.

Descriere
                    Scut triunghiular cu marginile rotunjite, scartelat.
      În partea superioară, în cartierul din stânga, în câmp roşu, se află o cruce de argint cu braţele treflate, înconjurată de două ramuri de stejar, cu frunze şi ghinde de aur.
      În partea superioară, în cartierul din dreapta, în câmp albastru, se află o cetate de argint cu trei turnuri, cu acoperiş conic şi având o poartă deschisă.
      În partea inferioară, în cartierul din stânga, pe fond auriu, se află două benzi undate, de culoare albastră.
      În partea inferioară, în cartierul din dreapta, pe fond roşu, se află un ciorchine de strugure cu boabele de aur şi o frunză de viţă-de-vie de argint.

Semnificaţii
                    Cetatea evocă rolul pe care l-au avut fortificaţiile în luptele de apărare.
      Crucea treflată aminteşte de edificiile religioase existente de-a lungul secolelor pe aceste meleaguri, evidenţiind credinţa străbună şi contribuţia ei la lupta pentru unitate naţională.
      Ciorchinele de strugure împreună cu frunza de viţă-de-vie semnifică vechea podgorie a Aradului, iar fasciile undate simbolizează râurile ce străbat teritoriul judeţului, şi anume Mureşul şi Crişul Alb..

Descriere
                    Scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat.
      În partea superioară, în dreapta, în câmp albastru, se află un snop de grâu, de aur, iar în stânga, în câmp argintiu, se află o roată de cale ferată cu două aripi, de culoare neagră.
      În vârful scutului, în câmp roşu, se află o bornă de culoare argintie.
      Scutul este timbrat de o coroană murală de argint, cu trei turnuri crenelate.

Semnificaţii
                    Snopul simbolizează ocupaţia de bază a locuitorilor, agricultura.
      Roata cu două aripi şi borna semnifică faptul că localitatea este cel mai important punct de trecere, pe calea ferată, a frontierei de vest a României.
      Coroana murală cu trei turnuri crenelate, semnifică faptul că localitatea are rang de oraş.