logo

steme aprobate legal

    Însemnările adunate aici aspiră la nivelul exhaustiv al diverselor informaţii, variante, ipoteze şi proiecte, urmărind alcătuirea unui "fişier" al fiecărei steme în parte. Povestea care stă în spatele fiecăreia, reflectă aspecte de istorie locală, scrijelite mai mult sau mai puţin izbutit prin intermediul acestui site.
    Stemele vechi sînt martorele tăcute ale timpului scurs peste o localitate sau vreun judeţ, păstrînd un mesaj ce trebuie redescoperit şi însuşit, de pe cărările întortocheate ale destinului, mesaj mereu viu asemenea trestiei care se îndoaie dar nu se frînge în bătaia vîntului.
    În ordinea cronologică şi apoi alfabetică a adoptării stemelor prin Hotărâre de Guvern, se va regăsi documentaţia care a stat la baza adoptării lor.
  


Nr. crt.


Denumirea unităţii administrativ-teritorialeStema


Dosarul cu proiectul
stemei


-Nr. H.G./        
    Nr. Mo.F.
-Nr. H.C.L.      Observaţii

2

comuna Şiştarovăţ

stema Şiştarovăţ

proiect HCL;
dezbatere publică
documentaţia propriu-zisă


-aprobat prin H.G. 980/05.10.2011;
publicat în Mo.F. 747/25.10.2011
-H.C.L. :
 

  2012


1

oraşul Ineu

stema Ineu

proiect HCL;
dezbatere publică
documentaţia propriu-zisă


-aprobat prin H.G. 336/18.04.2012;
publicat în Mo.F. 280/27.04.2012
-H.C.L. :
 67/28.08.2003
 50/27.04.2005

  


2

oraşul Lipova

stema Lipova

proiect HCL;
dezbatere publică
documentaţia propriu-zisă


-aprobat prin H.G. 336/18.04.2012;
publicat în Mo.F. 280/27.04.2012
-H.C.L. :
 

  

3

oraşul Pâncota

stema Pâncota

proiect HCL;
dezbatere publică
documentaţia propriu-zisă


-aprobat prin H.G. 128/06.03.2012;
publicat în Mo.F. 178/20.03.2012
-H.C.L. :
 

  

4

oraşul Sântana

stema Sântana

proiect HCL;
dezbatere publică
documentaţia propriu-zisă


-aprobat prin H.G. 128/06.03.2012;
publicat în Mo.F. 178/20.03.2012
-H.C.L. :
 

  

5

comuna Birchiş

stema Birchiş

proiect HCL;
dezbatere publică
documentaţia propriu-zisă


-aprobat prin H.G. 1265/21.12.2011;
publicat în Mo.F. 18/10.01.2012
-H.C.L. :
 

  

6

comuna Buteni

stema Buteni

proiect HCL;
dezbatere publicăă
documentaţia propriu-zisă


-aprobat prin H.G. 129/06.03.2012;
publicat în Mo.F. 178/20.03.2012
-H.C.L. :
 32/31.05.2005

  

7

comuna Cermei

stema Cermei

proiect HCL;
dezbatere publică
documentaţia propriu-zisă


-aprobat prin H.G. 1265/21.12.2011;
publicat în Mo.F. 18/10.01.2012
-H.C.L. :
 

  

8

comuna Şepreuş

stema Şepreuş

proiect HCL;
dezbatere publică
documentaţia propriu-zisă


-aprobat prin H.G. 129/06.03.2012;
publicat în Mo.F. 178/20.03.2012
-H.C.L. :
 

  
-proiectul de stemă a fost realizat de:  Augustin Mureșan

9

comuna Şimand

stema Şimand

proiect HCL;
dezbatere publică
documentaţia propriu-zisă


-aprobat prin H.G. 337/18.04.2012;
publicat în Mo.F. 280/27.04.2012
-H.C.L. :
 47/26.05.2009
 66/14.09.2011

  2013


1

oraşul Chişineu
                    -Criş

stema Chişineu-Criş

proiect HCL;
dezbatere publică
documentaţia propriu-zisă


-aprobat prin H.G. 106/20.03.2013;
publicat în Mo.F. 170/29.03.2013
-H.C.L. :
 

  

2

oraşul Pecica

stema Pecica

proiect HCL;
dezbatere publică
documentaţia propriu-zisă


-aprobat prin H.G. 273/15.05.2013;
publicat în Mo.F. 308/29.05.2013
-H.C.L. :
 115/30.06.2011

  


3

comuna Conop

stema Conop

proiect HCL;
dezbatere publică
documentaţia propriu-zisă


-aprobat prin H.G. 1265/21.12.2011;
publicat în Mo.F. 18/10.01.2012
-H.C.L. :
 

  

4

comuna Frumuşeni

stema Frumuşeni

proiect HCL;
dezbatere publică
documentaţia propriu-zisă


-aprobat prin H.G. 116/20.03.2013;
publicat în Mo.F. 193/05.04.2013
-H.C.L. :
 

  

5

comuna Hălmagiu

stema Hălmagiu

proiect HCL;
dezbatere publică
documentaţia propriu-zisă


-aprobat prin H.G. 116/20.03.2013;
publicat în Mo.F. 193/05.04.2013
-H.C.L. :
 51/20.12.2007

  

6

comuna Hăşmaş

stema Hăşmaş

proiect HCL;
dezbatere publică
documentaţia propriu-zisă


-aprobat prin H.G. 199/23.04.2013;
publicat în Mo.F. 257/09.05.2013
-H.C.L. :
 

  

7

comuna Olari

stema Olari

proiect HCL;
dezbatere publică
documentaţia propriu-zisă


-aprobat prin H.G. 116/20.03.2013;
publicat în Mo.F. 193/05.04.2013
-H.C.L. :
 

  


 

Descriere
                    Scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat.
      În partea superioară, în câmp albastru, pe o terasă verde, se află o biserică de lemn, privită din faţă, cu o turlă cu acoperiş ascuţit, terminat cu o cruce, totul de argint.
      În vârful scutului, în câmp roşu, se află un cuptor de var, de argint, în funcţiune.
      Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificaţii
                    Biserica simbolizează bisericile de lemn din satele componente ale comunei şi credinţa străbună a locuitorilor ei.
      Cuptorul de var reprezintă una dintre îndeletnicirile locuitorilor din zonă, arderea pietrei de var, îndeosebi în satul Varniţa.
      Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

Descriere
                    Stema se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite,tăiat de o fascie undată, de aur, partea superioară fiind despicată.
      În partea superioară în dreapta, în câmp roşu, se află o poartă de cetate de argint cu creneluri, zidită negru, având în poarta deschisă o cruce de aur asuprind o semilună de argint.
      În partea superioară în stânga, în câmp albastru, se află un butuc de viţă-de-vie, cu 2 struguri, prins pe un arac, de aur.
      În vârful scutului, în câmp roşu, se află un izvor de apă minerală care iese dintr-o construcţie de argint, zidită negru, având forma unei sticle.
      Scutul este timbrat de o coroană murală din argint cu trei turnuri crenelate.

Semnificaţii
                    Poarta de cetate simbolizează cetatea localităţii.
      Crucea şi semiluna semnifică luptele de apărare duse împotriva otomanilor.
      Viţa-de-vie reprezintă ocupaţia de bază a locuitorilor, viticultura.
      Construcţia zidită în formă de sticlă reprezintă izvorul de apă minerală de la Mocrea, care se află în apropierea localităţii.
      Coroana murală cu 3 turnuri crenelate semnifică faptul că localitatea are rangul de oraş.

Descriere
                    Stema se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, partajat în furcă răsturnată.
      În partea superioară, în dreapta, în câmp roşu, se află o cetate de argint, crenelată, zidită negru, cu două turnuri, 3 ferestre negre şi o poartă, cu grilajul de argint semiridicat. Deasupra cetăţii se află o cruce treflată şi o cârjă episcopală, încrucişate, de aur.
      În partea inferioară, în stânga, în câmp albastru, se află o fântână de apă minerală, de argint, cu două jeturi, care ţâşnesc în afară, despărţite de o coloană de bule de gaze, toate de argint.
      În vârful scutului, în câmp auriu, se află o corabie neagră cu catarg, având în vârf un fanion albastru, plutind pe apa de culoare albastră.
      Scutul este timbrat de o coroană murală din argint cu trei turnuri crenelate.

Semnificaţii
                    Cetatea evocă cetatea medievală a Lipovei, iar crucea şi cârja reprezintă vechea reşedinţă episcopală.
      Fântâna semnifică izvoarele de ape minerale din zonă.
      Corabia aminteşte de transporturile pe râul Mureş în Evul Mediu şi de comerţul cu sare, Lipova fiind un important port şi o vamă pentru acest produs.
      Coroana murală cu trei turnuri crenelate semnifică faptul că localitatea are rangul de oraş.

Descriere
                    Stema se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat.
      În partea superioară, în câmp roşu, se află o cetate, de argint, zidită negru, crenelată, cu două turnuri dreptunghiulare laterale, având două ferestre. În bolta porţii deschise s-a plasat o cruce de aur care asupreşte o semilună, de argint.
      În vârful scutului, în câmp albastru, se află un pal, de argint, încărcat cu un caduceu, negru, flancat dreapta-stânga de câte un butuc de viţă-de-vie cu frunze şi struguri, încolăcit pe un arac, totul de aur.
      Scutul este timbrat de o coroană murală din argint cu trei turnuri crenelate.

Semnificaţii
                    Poarta de cetate simbolizează cetatea Pâncotei, construită în secolul al XIV-lea.
      Crucea şi semiluna semnifică luptele de apărare duse împotriva otomanilor, care au avut loc în zonă, în secolul al XVI-lea.
      Caduceul semnifică activitatea comercială desfăşurată în oraş.
      Viţa-de-vie reprezintă ocupaţia de bază a locuitorilor, viticultura.
      Coroana murală cu 3 turnuri crenelate semnifică faptul că localitatea are rangul de oraş.

Descriere
                    Stema se compune dintr-un scut triunghiular albastru cu marginile rotunjite, având un personaj, de aur, cu capul nimbat, privind din faţă, purtând veşminte specifice.
      Scutul este timbrat de o coroană murală din argint cu trei turnuri crenelate.

Semnificaţii
                    Personajul stilizat o reprezintă pe Sfânta Ana, care dă denumirea localităţii.
      Coroana murală cu trei turnuri crenelate semnifică faptul că localitatea are rangul de oraş.

Descriere
                    Stema se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite.
      În câmp roşu se află silueta clădirii unui castel de argint, văzută din faţă, cu un fronton central, cu acoperiş plat, cu patru coloane, între care se află două ferestre şi o uşă; în flancuri se află două ferestre. Toate sunt surmontate de ornamente triunghiulare şi de un rând de cinci ferestre negre mici pătrate.
      În vârful scutului, sub castel, se află un brâu undat de argint.
      Scutul este timbrat de o coroană murală din argint cu un turn crenelat.

Semnificaţii
                    Castelul reprezintă Castelul Mocioni din zonă, construcţie impunătoare cu mare valoare arhitectonică şi istorică, denumit şi „Micul Trianon“.
      Brâul undat semnifică râul Mureş, care străbate localitatea.
      Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

Descriere
                    Stema se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, scartelat, tăiat de o fascie undată, de argint.
      În partea superioară, în cartierul din dreapta, în câmp albastru, se află un stejar, de aur, cu ghinde, dezrădăcinat.
      În partea superioară, în cartierul din stânga, în câmp roşu, se află un corn, de aur.
      În vârful scutului, în partea dreaptă, în câmp roşu, se află un brăzdar de plug, aşezat în bandă, de aur.
      În vârful scutului, în partea stângă, în câmp albastru, se află o fructieră dacică, de aur.
      Scutul este timbrat de o coroană murală din argint cu un turn crenelat.

Semnificaţii
                    Stejarul simbolizează bogăţia silvică a zonei.
      Cornul şi brăzdarul de plug reprezintă principalele ocupaţii de bază ale locuitorilor, zootehnia şi agricultura.
      Fructiera dacică se referă la istoria comunei şi descoperirile arheologice din zonă.
      Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

Descriere
                    Stema se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat.
      În partea superioară, în cîmp albastru, se află o carte de argint, flancată dreapta-stânga de câte o frunză de aur.
      În vîrful scutului, în cîmp roşu, se află două spice de grâu, încrucişate, de aur, având deasupra o cruce de argint.
      Scutul este timbrat de o coroană murală din argint cu un turn crenelat.

Semnificaţii
                    Frunzele de stejar semnifică bogăţia silvică a zonei, iar spicele de grâu simbolizează ocupaţia de bază a locuitorilor, agricultura.
      Cartea reprezintă circulaţia de carte veche românească în zona Cermeiului.
      Crucea simbolizează existenţa unei parohii încă din Evul Mediu.
      Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

Descriere
                    Stema se compune dintr-un scut triunghiular roșu cu marginile rotunjite, tăiat de o fascie undată, albastră.
      În partea superioară, este reprezentată o construcţie, de argint, cu o uşă de intrare, flancată de patru ferestre şi două turnuri cu acoperiş trapezoidal.
      În vîrful scutului, pe un postament îngust, se află o troiţă atipică, de argint, compusă din două coloane care se unesc în semicerc, în partea de sus, suprapuse de o cruce cu trei braţe. De o parte şi de alta a postamentului se află două plăci, de argint, cu câte un text.
      Scutul este timbrat de o coroană murală din argint cu un turn crenelat.

Semnificaţii
                    Construcţia monumentală ridicată în secolul al XIX-lea evocă unul dintre cele patru castele ale familiei armene Czaran din localitate.
      Troiţa aminteşte de participarea locuitorilor la revolta anticomunistă din perioada 31 iulie-1 august 1949.
      Fascia undată simbolizează râul Şepreuş, care dă denumirea localităţii.
      Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

Descriere
                    Stema se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, despicat, cu partea din dreapta tăiată.
      În partea superioară, în cîmp albastru, se află un colan dacic de argint.
      În partea stângă, în câmp roşu, se află două spice de grâu de aur, încrucişate.
      În vîrful scutului, în partea dreaptă, în câmp auriu, se află două brăzdare de plug negre, aşezate în pal.
      Scutul este timbrat de o coroană murală din argint cu un turn crenelat.

Semnificaţii
                    Colanul simbolizează descoperirile arheologice din zonă.
      Brăzdarele de plug şi spicele de grâu semnifică una dintre principalele ocupaţii ale locuitorilor din zonă, agricultura.
      Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

Descriere
                    Scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat de o fascie undată de argint şi despicat în partea superioară.
      În partea superioară, în câmp albastru, se află o biserică de aur, terminată cu o cruce. Văzută din faţă, biserica este alcătuită din două abside laterale poligonale, o poartă închisă şi o turlă cu 3 ferestre, cea de jos dreptunghiulară, iar cele două de sus semicirculare, interpuse de un acoperiş piramidal cu bulb turtit.
      În partea superioară, în câmp roşu, se află o roată dinţată de aur, flancată, stânga - dreapta, de câte un spic de grâu din acelaşi metal, fiind alcătuită din jumătate de roată de moară de apă, la dreapta, şi din jumătate de roată industrială, la stânga.
      În partea inferioară, în câmp albastru, se află o liră de argint suprapusă de două ramuri de laur din acelaşi metal.
      Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu 3 turnuri crenelate.

Semnificaţii
                    Biserica face referire la credinţa păstrată de localnici şi la edificiile monahale existente în localitate.
      Fascia undată simbolizează râul Crişul Alb, care străbate oraşul.
      Jumătatea de roată de moară de apă aminteşte de morile de apă existente odinioară pe râul Crişul Alb şi pe Canalul Morilor, iar jumătatea de roată industrială semnifică industria constructoare de maşini agricole şi cea a prelucrării metalelor din zonă.
      Spicele de grâu simbolizează una din ocupaţiile de bază ale locuitorilor, agricultura, şi valorificarea produselor agricole.
      Lira cu ramurile de laur semnifică viaţa culturală şi artistică, amintind de Reuniunea corală "Lyra", înfiinţată în anul 1931.
      Coroana murală cu 3 turnuri crenelate semnifică faptul că localitatea are rangul de oraş.

Descriere
                    Scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat.
      În partea superioară, în câmp de argint, se află un zid de cetate, peste care broşează un stindard dacic, de culoare neagră.
      În partea inferioară, scutul este reprezentat tripartit în pal; în dextra, în câmp albastru, se află un braţ înarmat cu un sceptru, totul de argint; în senestra, în câmp albastru, se află două cruci încrucişate, una ortodoxă şi alta latină, ambele de aur; în vârf, în câmp verde, se află o pâine de aur şi o fascie undată de argint.
      Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu 3 turnuri crenelate.

Semnificaţii
                    Zidul de argint şi stindardul dacic amintesc de cetatea dacică Ziridava, localizată ipotetic în zonă.
      Braţul înarmat cu un sceptru se referă la răscoala condusă de Petre Seghedinaţ.
      Cele două cruci semnifică credinţa locuitorilor, iar pâinea reprezintă răspândirea faimei acestui produs pentru calitatea sa, renumita "Pâine de Pecica".
      Fascia undată simbolizează râul Mureş, care străbate oraşul.
      Coroana murală cu 3 turnuri crenelate semnifică faptul că localitatea are rangul de oraş.

Descriere
                    Scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat şi despicat.
      În interiorul scutului se află o frunză de stejar verde cu 3 ghinde de aur.
      În partea superioară, în câmp roşu, se află un cerb de argint stând spre dreapta.
      În vârful scutului, în câmp albastru, se află 3 spice de grâu de aur.
      Scutul este timbrat de o coroană murală, de argint, cu un turn crenelat.

Semnificaţii
                    Frunza de stejar şi cerbul reprezintă bogăţia silvică şi cinegetică, precum şi una dintre ocupaţiile locuitorilor, prelucrarea lemnului.
      Spicele de grâu simbolizează ocupaţia de bază a locuitorilor, agricultura.
      Coroana murală, cu un turn crenelat, semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

Descriere
                    Scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat.
      În interiorul scutului se află un mozaic medieval pe fond negru, compus din 4 elemente vegetale roşii suprapuse de o floare cu petale în formă de cruce, de aur.
      În vârful scutului, în câmp albastru, se află o fascie undată de argint.
      Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificaţii
                    Mozaicul reprezintă una dintre descoperirile arheologice din interiorul bisericii mănăstirii Bizere, aflată în apropierea localităţii.
      Fascia undată simbolizează râul Mureş, care străbate localitatea.
      Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

Descriere
                    Scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat în partea superioară şi despicat.
      În interiorul scutului se află o biserică de argint, văzută din faţă.
      În partea superioară, în stânga, în câmp auriu, se află un brad verde dezrădăcinat.
      n partea inferioară, în câmp roşu, pe o terasă verde, se află un călăreţ cu armură, care ţine în mâna dreaptă o suliţă, totul de aur.
      Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificaţii
                    Construcţia de argint simbolizează biserica voievodală din secolul XIV.
      Bradul reprezintă bogăţia silvică a zonei.
      Călăreţul simbolizează participarea oastei româneşti, condusă de voievodul Moga şi fiii săi, la lupta împotriva turcilor din Câmpia Mierlei, din anul 1448.
      Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

Descriere
                    Scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat.
      În partea superioară, în câmp albastru, se află o ladă de zestre de aur, decorată cu motive geometrice.
      În vârful scutului, în câmp auriu, se află un stejar dezrădăcinat, în culori naturale.
      Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificaţii
                    Lada de zestre aminteşte de una din îndeletnicirile de odinioară ale locuitorilor.
      Stejarul simbolizează bogăţia silvică a zonei.
      Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

Descriere
                    Scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat în furcă răsturnată.
      În interiorul scutului, în câmp auriu, se află două brăzdare negre, aşezate în pal.
      În partea superioară, în stânga, în câmp roşu, se află 3 spice de aur, aşezate în pal.
      În vârful scutului, în câmp albastru, se află un căprior de aur, alergând spre dreapta.
      Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificaţii
                    Spicele de grâu şi brăzdarele reprezintă una dintre ocupaţiile de bază ale locuitorilor, agricultura.
      Căpriorul simbolizează bogăţia cinegetică a zonei.
      Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

Descriere
                    Scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat.
      În partea superioară, în câmp albastru, se află un zid de cetate cu trei ferestre negre şi două turnuri; fiecare turn are câte o fereastră şi o poartă de culoare neagră. Deasupra zidului se află un braţ în armură, de argint, cu mâna de aur, ce ţine o sabie de argint.
      În vârful scutului, în câmp roşu, se află o tulpină de porumb cu ştiulete, flancată de două spice de grâu, toate de aur.
      Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificaţii
                    Zidul de cetate, braţul înarmat şi sabia semnifică luptele de apărare ale locuitorilor în timpul invaziei mongolilor din anul 1241.
      Ştiuletele de porumb şi spicele reprezintă ocupaţia de bază a locuitorilor, agricultura.
      Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.