logo

steme aprobate legal

    Însemnările adunate aici aspiră la nivelul exhaustiv al diverselor informaţii, variante, ipoteze şi proiecte, urmărind alcătuirea unui "fişier" al fiecărei steme în parte. Povestea care stă în spatele fiecăreia, reflectă aspecte de istorie locală, scrijelite mai mult sau mai puţin izbutit prin intermediul acestui site.
    Stemele vechi sînt martorele tăcute ale timpului scurs peste o localitate sau vreun judeţ, păstrînd un mesaj ce trebuie redescoperit şi însuşit, de pe cărările întortocheate ale destinului, mesaj mereu viu asemenea trestiei care se îndoaie dar nu se frînge în bătaia vîntului.
    În ordinea cronologică şi apoi alfabetică a adoptării stemelor prin Hotărâre de Guvern, se va regăsi documentaţia care a stat la baza adoptării lor.
  


Nr. crt.


Denumirea unităţii administrativ-teritorialeStema


Dosarul cu proiectul
stemei


-Nr. H.G./        
    Nr. Mo.F.
-Nr. H.C.L.      Observaţii

8

comuna Peregu
                    Mare

atema Peregu Mare

proiect HCL;
dezbatere publică
documentaţia propriu-zisă


-aprobat prin H.G. 450/10.07.2013;
publicat în Mo.F. 445/22.07.2013
-H.C.L. :
 

  

9

comuna Petriş

stema Petriş

proiect HCL;
dezbatere publică
documentaţia propriu-zisă


-aprobat prin H.G. 199/23.04.2013
publicat în Mo.F. 257/09.05.2013
-H.C.L. :
 

  

10

comuna Socodor

stema Socodor

proiect HCL;
dezbatere publică
documentaţia propriu-zisă


-aprobat prin H.G. 199/23.04.2013
publicat în Mo.F. 257/09.05.2013
-H.C.L. :
 

  

11

comuna Şiria

stema Şiria

proiect HCL;
dezbatere publică
documentaţia propriu-zisă


-aprobat prin H.G. 116/20.03.2013
publicat în Mo.F. 193/05.04.2013
-H.C.L. :
 

  

12

comuna Zerind

stema Zerind

proiect HCL;
dezbatere publică
documentaţia propriu-zisă


-aprobat prin H.G. 116/20.03.2013
publicat în Mo.F. 193/05.04.2013
-H.C.L. :
 15/11.02.2009

  
2014


1

oraşul Nădlac

stema Nădlac

adrese; avize
documentaţia propriu-zisă


-aprobat prin H.G. 1129/18.12.2013
publicat în Mo.F. 13/09.01.2014
-H.C.L. :
 

  


2

comuna Felnac

stema Felnac

proiect HCL;
dezbatere publică
documentaţia propriu-zisă


-aprobat prin H.G. 993/04.11.2014
publicat în Mo.F. 839/16.11.2014
-H.C.L. :
 32/28.04.2011

  

3

comuna Ghioroc

stema Ghioroc

proiect HCL;
dezbatere publică
documentaţia propriu-zisă


-aprobat prin H.G. 992/04.11.2014
publicat în Mo.F. 839/16.11.2014
-H.C.L. :
 

  

4

comuna Târnova

stema Târnova

proiect HCL;
dezbatere publică
documentaţia propriu-zisă


-aprobat prin H.G. 356/30.04.2014
publicat în Mo.F. 370/20.05.2014
-H.C.L. :
 

  

5

comuna Ususău

stema Ususău

proiect HCL;
dezbatere publică


-aprobat prin H.G. 356/30.04.2014
publicat în Mo.F. 370/20.05.2014
-H.C.L. :
 21/28.02.2013

  2015


2

comuna Fîntînele

stema Fîntînele

proiect HCL;
dezbatere publică
documentaţia propriu-zisă


-aprobat prin H.G. 883/20.10.2015
publicat în Mo.F. 841/11.11.2015
-H.C.L. :
 

  

1

comuna Vinga

stema Vinga

proiect HCL;
dezbatere publică
documentaţia propriu-zisă


-aprobat prin H.G. 670/19.08.2015
publicat în Mo.F. 666/02.09.2015
-H.C.L. :
 

  2016  


  


  


  


 

Descriere
                    Scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat.
      În partea superioară, în câmp auriu, se află două crenguţe de salcâm roşii cu câte 3 frunze.
      În vârful scutului, în câmp albastru, se află un stup de argint, flancat simetric, dreapta-stânga, de câte o albină de aur, aflată în zbor.
      Scutul este timbrat de o coroană murală, de argint, cu un turn crenelat.

Semnificaţii
                    Frunzele crenguţelor de salcâm reprezintă numărul satelor componente ale localităţii.
      Albinele şi stupul simbolizează una din ocupaţiile de bază ale locuitorilor, apicultura.
      Coroana murală, cu un turn crenelat, semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

Descriere
                    Scut triunghiular cu marginile rotunjite, scartelat.
      În partea superioară, în câmp albastru, se află un cerb lopătar de argint.
      În partea superioară, în câmp roşu, se află o crenguţă cu floare de soc şi 5 frunze, totul de aur.
      În partea inferioară, în câmp roşu, se află o varză de aur.
      În partea inferioară, în câmp albastru, se află un caduceu de argint flancat de două spice de grâu de aur.
      Scutul este timbrat de o coroană murală, de argint, cu un turn crenelat.

Semnificaţii
                    Cerbul lopătar reprezintă bogăţia cinegetică a zonei.
      Floarea de soc dă denumirea localităţii.
      Varza şi spicele de grâu simbolizează principalele ocupaţii de bază ale locuitorilor, legumicultura şi agricultura.
      Caduceul semnifică faptul că este o localitate de frontieră, aflându-se la 12 km de graniţa cu Ungaria.
      Coroana murală, cu un turn crenelat, semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

Descriere
                    Scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat de o linie crenelată.
      În interiorul scutului, în câmp albastru, se află un ciorchine de struguri de aur, cu două frunze argintii, flancat la dreapta de o sabie cu lama de argint şi garda de aur, cu vârful în jos, iar la stânga de o pană de gâscă de argint.
      Linia crenelată separă câmpul albastru de cel argintiu.
      Scutul este timbrat de o coroană murală, de argint, cu un turn crenelat.

Semnificaţii
                    Linia crenelată simbolizează cetatea medievală a Şiriei.
      Ciorchinele de struguri reprezintă bogăţia viticolă a zonei.
      Sabia simbolizează actul istoric al capitulării armatei revoluţionare în faţa trupelor ţariste în anul 1849.
      Pana aminteşte de fiul comunei, scriitorul Ioan Slavici.
      Coroana murală, cu un turn crenelat, semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

Descriere
                    Scut triunghiular cu marginile rotunjite, despicat în 3 câmpuri, două verzi şi unul roşu.
      În interiorul scutului, în fiecare câmp verde, se află un spic de grâu şi un brâu albastru.
      În câmp roşu se află o biserică de argint, văzută din faţă, cu turlă ascuţită, terminată cu o stea.
      Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificaţii
                    Biserica reprezintă credinţa seculară a locuitorilor.
      Spicele de grâu reprezintă una dintre ocupaţiile de bază ale locuitorilor, agricultura.
      Brâurile albastre simbolizează faptul că localitatea este aşezată între Crişul Alb şi Crişul Negru.
      Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

Descriere
                    Scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat şi despicat în partea superioară.
      În primul cartier în câmp de aur se află un corb înaripat, de culoare neagră, privit din profil, stând pe o creangă de stejar verde. Corbul ţine în cioc un Inel de argint cu piatră roşie.
      În al doilea cartier se află un turn de argint privit din faţă, cu două ferestre. În prima fereastră se află un gornist negru suflând dintr-o trompetă aurie. În dreapta turnului se află un mănunchi de spice de aur.
      În partea inferioară, pe câmp verde, se află un zid roşu cu şase rânduri de cărămizi, peste care broşează o poartă de aur deschisă. În Interiorul porţii, pe câmp albastru, se află un caduceu de argint.
      În vârful scutului se află un brâu undat de aur.
      Scutul este timbrat cu o coroana murală de argint cu trei turnuri crenelate.

Semnificaţii
                    Corbul cu inel în cioc simbolizează blazonul familiei Iancu de Hunedoara.
      Mănunchiul de spice de grâu face referire la una din ocupaţiile de bază a locuitorilor, agricultura.
      Turnul reprezintă Biserica Evanghelică din localitate, care în 1822 era folosită ca obiectiv pentru anunţarea navetiştilor când trebuie să meargă la gară. Ora exactă este anunţată şi în prezent de un gornist.
      Zidul de piatră sugerează atât faptul că localitatea a fost centru fortificat, cât şi prezenţa unei cetăţi dacice străvechi.
      Caduceul relevă activitatea comercială din oraş.
      Brâul undat simbolizează râul Mureş, care străbate teritoriul localităţii.
      Coroana murală cu trei turnuri crenelate semnifică faptul că localitatea are rangul de oraş.

Descriere
                    Scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat de un brâu undat de argint.
      În partea superioară, în câmp roşu, se află o cruce treflată de aur, flancată de două spice de grâu de aur, încrucişate în partea de jos.
      În vârful scutului, în câmp albastru, se află un topor de argint, de luptă, cu disc, din epoca bronzului.
      Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificaţii
                    Crucea reprezintă instituţiile de cult de pe teritoriul localităţii.
      Spicele de grâu simbolizează ocupaţia de bază a locuitorilor, agricultura, iar numărul lor indică numărul satelor componente ale comunei.
      Brâul undat reprezintă râul Mureş.
      Toporul face referire la descoperirile arheologice din zonă.
      Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

Descriere
                    Scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat.
      În partea superioară, în câmp argintiu, se află o terasă neagră din care iese un butuc de viţă-de-vie cu ciorchini roşii şi două frunze verzi, având în senestra un ulcior de lut, cu toarta spre stânga.
      În partea inferioară, în câmp albastru, se află trei spice de grâu de aur, înmănunchiate.
      Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificaţii
                    Butucul de viţă-de-vie reprezintă tradiţia străveche în cultivarea viţei-de-vie, atestată documentar din secolul al XIII-lea. Vinurile de Miniş sunt renumite în Europa încă din secolul al XVIII-lea.
      Spicele de grâu simbolizează ocupaţia de bază a locuitorilor, agricultura, iar numărul lor indică numărul satelor componente ale comunei.
      Ulciorul reprezintă o altă ocupaţie de bază a locuitorilor, olăritul.
      Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

Descriere
                    Scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat.
      În partea superioară, în câmp albastru, se află o gâscă de argint, înaripată spre senestra, ţinând în cioc o cruce de aur.
      În partea inferioară, în câmp roşu, se află un copac cu coroana verde, având tulpina şi rădăcina neagră.
      Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificaţii
                    Gâsca simbolizează una dintre îndeletnicirile de bază ale locuitorilor, creşterea gâştelor.
      Crucea din cioc reprezintă credinţa locuitorilor.
      Copacul evocă bogăţia silvică a zonei în păduri de foioase.
      Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

Descriere
                    Scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat de o bandă de argint încărcată cu trei spice de grâu verzi.
      În partea superioară, în stânga, în câmp roşu, se află un mănunchi de crengi de stejar cu ghinde, totul de aur.
      În partea inferioară, în dreapta, în câmp albastru, se află o barcă de argint.
      Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificaţii
                    Spicele de grâu simbolizează caracteristica locului, cultura grâului.
      Mănunchiul de crengi de stejar redă faptul că la hotarul localităţii se află păduri de stejar.
      Barca reprezintă importanţa râului Mureş în viaţa locuitorilor, respectiv ocupaţiile acestora.
      Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

Descriere
                    Scut triunghiular cu marginile rotunjite.
      
      
      

Semnificaţii
                   
      
      

Descriere
                    Scut triunghiular cu marginile rotunjite.
      
      
      

Semnificaţii
                   
      
      

Descriere
                    Scut triunghiular cu marginile rotunjite.
      
      
      Scutul este timbrat de o coroană murală, de argint, cu un turn crenelat.

Semnificaţii
                   
      
      Coroana murală, cu un turn crenelat, semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

Descriere
                    Scut triunghiular cu marginile rotunjite.
      
      
      

Semnificaţii