logo

steme aprobate legal

    Însemnările adunate aici aspiră la nivelul exhaustiv al diverselor informaţii, variante, ipoteze şi proiecte, urmărind alcătuirea unui "fişier" al fiecărei steme în parte. Povestea care stă în spatele fiecăreia, reflectă aspecte de istorie locală, scrijelite mai mult sau mai puţin izbutit prin intermediul acestui site.
    Stemele vechi sînt martorele tăcute ale timpului scurs peste o localitate sau vreun judeţ, păstrînd un mesaj ce trebuie redescoperit şi însuşit, de pe cărările întortocheate ale destinului, mesaj mereu viu asemenea trestiei care se îndoaie dar nu se frînge în bătaia vîntului.
    În ordinea cronologică a adoptării stemelor prin H.G., se va regăsi documentaţia care a stat la baza adoptării lor.
  
    Mulţumirile mele se îndreaptă spre Consiliul Judeţean pentru sprijinul documentar oferit cu generozitate, nominalizînd conducerea instituţiei, cu asentimentul căreia mi-au revenit informaţiile şi nu în cele din urmă consilierii instituţiei care efectiv le-au transmis şi mai ales pentru întreg efortul depus în strîngerea lor.
    Din documentele primite am extras informaţiile din tabelul de mai jos.Nr. crt.


Denumirea unităţii administrativ-teritorialeStema


Dosarul cu proiectul
stemei


-Nr. H.G./
Nr. Mo.F.
-Nr. H.C.J.Observaţii

1

judeţul Botoşani

Botoşani

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize


-aprob. prin H.G. 1302/20.09.2006 ;
publ. în Mo.F. 808/26.09.2006
-H.C.J. 15/22.02.2006

  
-proiectul de stemă a fost realizat de:  


 

Descriere
                   Stema se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tripartit în vîrf.
      În cartierul I, pe fond roşu, se află o coasă de aur în bară, cu lama în sus.
      În cartierul II, pe fond argintiu, se află un şef negru zimţat şi un rac roşu, în pal.
      În cartierul III, pe fond albastru, se află trei luceferi de argint, în pal.

Semnificaţii
                   Coasa de aur în cîmp roşu semnifică vechea stemă a ţinutului şi apoi a judeţului.
      Racul roşu în cîmp argintiu semnifică fostul judeţ Dorohoi, aflat acum în componenţa judeţului Botoşani, cu culorile inversate (rac de argint în cîmp roşu).
      Şeful negru zimţat semnifică pierderea, de către fostul judeţ Dorohoi, a Ţinutului Herţei.
      Cei trei luceferi de argint fac referire la personalităţile de renume naţional şi internaţional născute pe teritoriul judeţului.