logo

steme aprobate legal

    Însemnările adunate aici aspiră la nivelul exhaustiv al diverselor informaţii, variante, ipoteze şi proiecte, urmărind alcătuirea unui "fişier" al fiecărei steme în parte. Povestea care stă în spatele fiecăreia, reflectă aspecte de istorie locală, scrijelite mai mult sau mai puţin izbutit prin intermediul acestui site.
    Stemele vechi sînt martorele tăcute ale timpului scurs peste o localitate sau vreun judeţ, păstrînd un mesaj ce trebuie redescoperit şi însuşit, de pe cărările întortocheate ale destinului, mesaj mereu viu asemenea trestiei care se îndoaie dar nu se frînge în bătaia vîntului.
    În ordinea cronologică a adoptării stemelor prin H.G., se va regăsi documentaţia care a stat la baza adoptării lor.
  
    Mulţumirile mele se îndreaptă spre Consiliul Judeţean pentru sprijinul documentar oferit cu generozitate, nominalizînd conducerea instituţiei, cu asentimentul căreia mi-au revenit informaţiile şi nu în cele din urmă consilierii instituţiei care efectiv le-au transmis şi mai ales pentru întreg efortul depus în strîngerea lor.
    Din documentele primite am extras informaţiile din tabelul de mai jos.Nr. crt.


Denumirea unităţii administrativ-teritorialeStema


Dosarul cu proiectul
stemei


-Nr. H.G./
Nr. Mo.F.
-Nr. H.C.J.Observaţii

1

judeţul Dolj

Dolj

adrese; avize


-aprob. prin H.G. 626/29 mai 2003 ;
publ. în Mo.F. 416/13 iunie 2003
-H.C.J. 15/28.02.2001
 
110/18.11.2002

  
-proiectul de stemă a fost realizat de:  Marin Niculescu


 

Descriere
                   Stema se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat şi retezat.
      În primul cartier, în câmp roşu, un leu rampant, încoronat, de aur, armat şi limbat cu negru, ţinînd o sabie de aur, în pal.
      În al doilea cartier, în câmp roşu, un snop de grîu, de aur.
      În al treilea cartier, în câmp albastru, un peşte de argint, orientat spre dreapta.

Semnificaţii
                   Leul este vechiul simbol al Olteniei, ca provincie istorică românească, şi este un corolar al virtuţilor locuitorilor acestor meleaguri.
      Snopul de grîu reprezintă bogăţia acestui judeţ şi ocupaţia tradiţională a locuitorilor săi.
      Peştele este un element heraldic tradiţional, înscris în vechea stemă interbelică a judeţului, şi reprezintă bogăţia apelor acestei zone, iar prin extrapolare poate deveni un simbol al agilităţii oamenilor de pe aceste meleaguri.