logo

steme aprobate legal

    Însemnările adunate aici aspiră la nivelul exhaustiv al diverselor informaţii, variante, ipoteze şi proiecte, urmărind alcătuirea unui "fişier" al fiecărei steme în parte. Povestea care stă în spatele fiecăreia, reflectă aspecte de istorie locală, scrijelite mai mult sau mai puţin izbutit prin intermediul acestui site.
    Stemele vechi sînt martorele tăcute ale timpului scurs peste o localitate sau vreun judeţ, păstrînd un mesaj ce trebuie redescoperit şi însuşit, de pe cărările întortocheate ale destinului, mesaj mereu viu asemenea trestiei care se îndoaie dar nu se frînge în bătaia vîntului.
    În ordinea cronologică şi apoi alfabetică a adoptării stemelor prin Hotărâre de Guvern, se va regăsi documentaţia care a stat la baza adoptării lor.
  
    Mulţumim şi pe această cale autorităţilor administraţiei locale care ne-au pus la dispoziţie materialele solicitate, menţionînd Consiliul Judeţean Gorj şi cele din Băleşti, Căpreni şi Bumbeşti-Piţic.Nr. crt.


Denumirea unităţii administrativ-teritorialeStema


Dosarul cu proiectul
stemei


-Nr. H.G./        
    Nr. Mo.F.
-Nr. H.C.L.      Observaţii1993----------------------------


1994-
1997--------------------------------------------------------1998----------------------------1999----------------------------2000----------------------------2001--------------------------------------------------------2002----------------------------2003


1

municipiul Târgu Jiu

stema Tg. Jiu

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize
documentaţia propriu-zisă


-aprobat prin H.G. 1540/18.12.2002;
publicat în Mo.F. 30/21.01.2003
-  

  

2

municipiul Motru

stema Motru

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize
documentaţia propriu-zisă


-aprobat prin H.G. 1536/18.12.2002;
publicat în Mo.F. 40/24.01.2003
-  

  2004----------------------------2005----------------------------2006----------------------------2007


1

judeţul Gorj

stema Gorj

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize


-aprobat prin H.G. 651/27.06.2007;
publicat în Mo.F. 465/11.07.2007
-H.C.J. 84/30.10.2006

  
-proiectul de stemă a fost realizat de:  Consiliul Judeţean prin mijloace proprii

2

oraşul Târgu
            Cărbuneşti

stema Tg. Cărbuneşti

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize
documentaţia propriu-zisă


-aprobat prin H.G. 1435/28.11.2007;
publicat în Mo.F. 849/11.12.2007
-  

  2008


1

comuna Polovragi

stema Polovragi

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize
documentaţia propriu-zisă


-aprobat prin H.G. 921/20.08.2008;
publicat în Mo.F. 625/27.08.2008
-  

  
-proiectul de stemă a fost realizat de:  


  


 

Descriere
                    Stema se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, despicat în pal.
      În partea dreaptă şi în partea stîngă se află un cîmp de argint cu lei, afrontaţi, de culoare naturală, armaţi şi cu limbile roşii, ţinînd fiecare o spadă neagră.
      În centru, în cîmp albastru, este reprezentată Coloana Infinitului, de aur.
      Scutul este timbrat de o coroană murală din argint cu şapte turnuri crenelate.

Semnificaţii
                    Leii sunt vechiul simbol al Olteniei, Valahia Mică, după cum o găsim în documentele medievale.
      Spada este simbolul vitejiei şi al consecvenţei locuitorilor de pe aceste meleaguri.
      Coloana Infinitului este emblematică pentru municipiul Târgu Jiu, aceasta legîndu-şi numele de activitatea creatoare a lui Constantin Brâncuşi.
      Coroana murală cu 7 turnuri crenelate semnifică faptul că localitatea are rangul de municipiu.

Descriere
                    Stema se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat în bară prin trasarea unei linii oblice din colţul stîng superior spre cel drept inferior, împărţit în două jumătăţi; în prima jumătate, în dreapta sus, pe un fond de culoare roşie, este reprezentat un leu rampant de aur aşezat pe un brîu de argint undat.
      În a doua jumătate, pe un fond albastru, este reprezentată o roată cu cupe de excavator, din argint, avînd la interior două ciocane intersectate.
      Scutul este timbrat de o coroană murală din argint cu cinci turnuri crenelate.

Semnificaţii
                    Leul de aur pe fond roşu semnifică puterea, îndrăzneala, generozitatea, independenţa, fiind simbolul regiunii Oltenia.
      Roata cu cupe de excavator, avînd la interior două ciocane intersectate, reprezintă mineritul, activitatea preponderentă a locuitorilor din această zonă.
      Coroana murală cu 5 turnuri crenelate semnifică faptul că localitatea are rangul de municipiu.

Descriere
                    Stema se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, fără partiţiuni, pe cîmp albastru, cu un unic element - un cerb de aur oprit, orientat dextra, stînd pe o terasă verde.

Semnificaţii
                    Cerbul reprezintă bogăţia cinegetică a zonei. Elementele heraldice sunt luate din vechea stemă, atestată documentar încă din secolul al XVIII-lea.
      Terasa verde simbolizează bogăţia în păşuni a judeţului.

Descriere
                    Stema se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite.
      În cîmp albastru se află un munte de argint, avînd în vîrf o floare de mac, roşie.
      Scutul este timbrat de o coroană murală din argint cu trei turnuri crenelate.

Semnificaţii
                    Muntele de argint reprezintă masivul Cărbunele, care dă denumirea localităţii.
      Floarea de mac evocă eroismul locuitorilor căzuţi în Primul Război Mondial.
      Coroana murală cu 3 turnuri crenelate semnifică faptul că localitatea are rangul de oraş.

Descriere
                    Stema se compune dintr-un scut triunghiular albastru cu marginile rotunjite.
      În cîmp albastru, se află un chevron de argint, însoţit în şef, de o parte şi de alta, de cîte un clopot de argint.
      În talpa chevronului se află o floare de colţ, de argint.
      Scutul este timbrat de o coroană murală din argint cu un turn crenelat.

Semnificaţii
                    Chevronul simbolizează peştera din localitate, renumit obiectiv turistic.
      Floarea de colţ, regina florilor, se regăseşte în flora locală.
      Clopotele de argint reprezintă mănăstirea localităţii.
      Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

Descriere
                    Stema se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, scartelat.
      În partea superioară, în dreaptă, în cîmp roşu, se află două ramuri de stejar, de aur, care se întretaie în partea de jos.
      În partea superioară, în stînga, în cîmp albastru, se află un zid compus din trei rînduri de cărămizi, de argint, rostuite cu negru, iar deasupra zidului se află o roată crenelată, de argint.
      În vîrful scutului, în dreapta, în cîmp albastru, se află o cruce treflată, de aur.
      În vîrful scutului, în stînga, în cîmp roşu, se află un munte de argint.
      Scutul este timbrat de o coroană murală din argint cu trei turnuri crenelate.

Semnificaţii
                    Muntele şi ramurile de stejar reprezintă zona montană şi bogăţia silvică a acestei zone, iar roata crenelată semnifică activitatea industrială.
      Zidul aminteşte de castrele romane Vîrtop, Bumbeşti, Porceni, iar crucea treflată simbolizează mănăstirile Lainici, Vişina, Schitul Locurele.
      Coroana murală cu 3 turnuri crenelate semnifică faptul că localitatea are rangul de oraş.