logo

steme aprobate legal

    Însemnările adunate aici aspiră la nivelul exhaustiv al diverselor informaţii, variante, ipoteze şi proiecte, urmărind alcătuirea unui "fişier" al fiecărei steme în parte. Povestea care stă în spatele fiecăreia, reflectă aspecte de istorie locală, scrijelite mai mult sau mai puţin izbutit prin intermediul acestui site.
    Stemele vechi sînt martorele tăcute ale timpului scurs peste o localitate sau vreun judeţ, păstrînd un mesaj ce trebuie redescoperit şi însuşit, de pe cărările întortocheate ale destinului, mesaj mereu viu asemenea trestiei care se îndoaie dar nu se frînge în bătaia vîntului.
    În ordinea cronologică şi apoi alfabetică a adoptării stemelor prin Hotărâre de Guvern, se va regăsi documentaţia care a stat la baza adoptării lor.
  
    Mulţumim şi pe această cale autorităţilor administraţiei locale care ne-au pus la dispoziţie materialele solicitate, menţionînd Consiliul Judeţean Gorj şi cele din Băleşti, Căpreni şi Bumbeşti-Piţic.Nr. crt.


Denumirea unităţii administrativ-teritorialeStema


Dosarul cu proiectul
stemei


-Nr. H.G./        
    Nr. Mo.F.
-Nr. H.C.L.      Observaţii2009


1

oraşul Bumbeşti Jiu

stema Bumbeşti Jiu

proiect HCL;
dezbatere publică
documentaţia propriu-zisă


-aprobat prin H.G. 1478/25.11.2009;
publicat în Mo.F. 854/09.12.2009
- 
 25/07.04.2009

  
-proiectul de stemă a fost realizat de:  2010


1

comuna Bustuchin

stema Bustuchin

proiect HCL;
dezbatere publică
documentaţia propriu-zisă


-aprobat prin H.G. 403/21.04.2010;
publicat în Mo.F. 306/11.05.2010
-44/12.12.2008
 32/26.06.2009

  

2

comuna Roşia de
                Amaradia

stema Roşia de Amaradia

proiect HCL;
dezbatere publică
documentaţia propriu-zisă


-aprobat prin H.G. 403/21.04.2010;
publicat în Mo.F. 306/11.05.2010
-44/12.12.2008
 27/24.04.2009

  2011---------------------------2012---------------------------2013


1

oraşul Rovinari

stema Rovinari

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize


-aprobat prin H.G. 1007/11.12.2013;
publicat în Mo.F. 798/18.12.2013
-115/31.10.2011
 3/30.01.2013

  

2

comuna Bengeşti-
                  Ciocadia

stema Bengeşti-Ciocadia

proiect HCL;
dezbatere publică
documentaţia propriu-zisă


-aprobat prin H.G. 272/15.05.2013;
publicat în Mo.F. 308/29.05.2013
-6/12.03.2012

  

3

comuna Runcu

stema Runcu

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize
documentaţia propriu-zisă


-aprobat prin H.G. 400/19.06.2013;
publicat în Mo.F. 399/03.07.2013
-  

  

4

comuna Ţânţăreni

stema Ţânţăreni

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize
documentaţia propriu-zisă


-aprobat prin H.G. 400/19.06.2013;
publicat în Mo.F. 399/03.07.2013
-  

  2014


1

comuna Căpreni

stema Căpreni

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize


-aprobat prin H.G. 669/31.07.2014;
publicat în Mo.F. 652/04.09.2014
-6/21.02.2011
 52/09.12.2013

  

2

comuna Stejari

stema Stejari

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize
documentaţia propriu-zisă


-aprobat prin H.G. 576/09.07.2014;
publicat în Mo.F. 551/25.07.2014
-  

  2015


1

oraşul Turceni

stema Turceni

proiect HCL;
dezbatere publică
documentaţia propriu-zisă


-aprobat prin H.G. 105/18.02.2015;
publicat în Mo.F. 161/09.03.2015
-221/29.09.2010

  

2

comuna Băleşti

stema Băleşti

adrese; avize


-aprobat prin H.G. 101/18.02.2015;
publicat în Mo.F. 194/24.03.2015
-91/30.08.2013

  
-proiectul de stemă a fost realizat de:  SC Incorso Consult SRL

3

comuna Bumbeşti-
                          Piţic

stema Bumbeşti-Piţic

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize


-aprobat prin H.G. 101/18.02.2015;
publicat în Mo.F. 194/24.03.2015
-29/30.08.2013

  
-proiectul de stemă a fost realizat de:  SC Romstema SRL


 

Descriere
                    Stema se compune dintr-un scut triunghiular albastru cu marginile rotunjite, tăiat de o fascie undată de argint şi mărginit de bordură roşie, încărcat de 8 ghinde de aur.
      În partea superioară se află un cap de mistreţ de argint, din profil.
      În partea inferioară se află o sondă de petrol de argint.
      Scutul este timbrat de o coroană murală din argint cu un turn crenelat.

Semnificaţii
                    Fascia undată evocă rîul Amaradia, care străbate localitatea.
      Capul de mistreţ şi ghindele semnifică bogăţia cinegetică şi silvică a zonei, iar numărul ghindelor arată numărul satelor care alcătuiesc comuna.
      Sonda reprezintă obiectivele petrolifere din localitate.
      Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

Descriere
                    Stema se compune dintr-un scut triunghiular albastru cu marginile rotunjite, tăiat de două benzi undate de argint.
      În partea superioară se află două ramuri de stejar, care se întretaie în partea de jos, în săritoare, şi care au deasupra un ciorchine de strugure. Această compoziţie este de aur.
      În partea inferioară se află un munte de argint, avînd la bază o intrare în mină, ajurată, în negru.
      Scutul este timbrat de o coroană murală din argint cu un turn crenelat.

Semnificaţii
                    Benzile undate reprezintă rîurile Roşia şi Amaradia, care traversează şi dau denumirea comunei.
      Muntele şi intrarea în mină simbolizează una dintre ocupaţiile de bază ale locuitorilor, extracţia de cărbune din Cariera Seciurile.
      Ramurile de stejar îi ciorchinele de strugure simbolizează bogăţia silvică şi viticolă a zonei şi dau denumirea satelor Stejaru şi Dealu Viei.
      Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

Descriere
                    Stema se compune dintr-un scut triunghiular albastru cu marginile rotunjite, tăiat de un brîu undat de argint.
      În partea superioară se află două fulgere de aur, poziţionate în bandă şi, respectiv, în bară.
      În partea inferioară se află un romb negru, cu filieră subţire de argint.
      Scutul este timbrat de o coroană murală din argint cu trei turnuri crenelate.

Semnificaţii
                    Brîul undat face referire la hidrografia zonei şi la rîul Jiu.
      Fulgerele simbolizează termocentrala de la Rovinari, făcând aluzie la producerea energiei electrice.
      Rombul negru reprezintă industria minieră din localitate.
      Coroana murală cu 3 turnuri crenelate semnifică faptul că localitatea are rangul de oraş.

Descriere
                    Stema se compune dintr-un scut triunghiular albastru cu marginile rotunjite, tăiat de un brîu undat de argint.
      În partea superioară se află o privighetoare de aur, orientată spre dreapta.
      În vîrful scutului se află o cruce treflată de aur, flancată de 4 spice de grîu de aur, poziţionate semicircular, două în dreapta, două în stînga şi încrucişate, jos, în săritoare.
      Scutul este timbrat de o coroană murală din argint cu un turn crenelat.

Semnificaţii
                    Privighetoarea face referire la regina muzicii populare, care s-a născut şi a trăit pe aceste meleaguri, Maria Lătăreţu.
      Crucea aminteşte de lăcaşurile de cult din zonă, unele fiind declarate monumente istorice, cum ar fi biserica Sf. Ioan Botezătorul din localitate, construită de familia boierului Bengescu, în urmă cu 300 de ani.
      Spicele de grîu reprezintă ocupaţia de bază a locuitorilor, agricultura, iar numărul lor indică satele aflate în componenţa comunei.
      Brîul undat simbolizează rîurile care străbat comuna.
      Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

Descriere
                    Stema se compune dintr-un scut triunghiular verde cu marginile rotunjite, încărcat cu o bandă ondulată de argint.
      În partea superioară se află un mănunchi format din 7 spice de grîu de aur.
      În partea inferioară se află se află pasărea "fluturaşul de stîncă".
      Scutul este timbrat de o coroană murală din argint cu un turn crenelat.

Semnificaţii
                    Spicele de grîu reprezintă ocupaţia de bază a locuitorilor, agricultura, iar numărul lor este corespunzător satelor componente ale localităţii.
      Pasărea "fluturaşul de stîncă" face parte din fauna zonei şi este declarată monument al naturii.
      Brîul undat simbolizează rîul Sohodol, aflat pe raza localităşii.
      Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

Descriere
                    Stema se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, scartelat.
      În partea superioară, în cîmp albastru, se află un ţînţar de aur.
      În partea superioară în cîmp roşu, se află un cap de bovină de argint.
      În vîrful scutului, în cîmp roşu, se află o călimară, cu o pană aşezată în bandă.
      În vîrful scutului, în cîmp albastru, se află un mănunchi de 4 spice de grîu de aur.
      Scutul este timbrat de o coroană murală din argint cu un turn crenelat.

Semnificaţii
                    Ţînţarul întruchipează denumirea localităţii, iar capul de bovină reprezintă una din ocupaţiile principale ale locuitorilor comunei, zootehnia.
      Călimara şi pana evocă Muzeul Memorial "Mihai Eminescu".
      Spicele de grîu simbolizează ocupaţia de bază a locuitorilor, agricultura, iar numărul lor este corespunzător satelor componente ale localităţii.
      Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

Descriere
                    Stema se compune dintr-un scut triunghiular albastru cu marginile rotunjite, tăiat de un brîu undat de argint.
      În partea superioară se află capră de argint sărind spre dreapta, flancată de doi stejari de aur.
      În partea inferioară se află o sondă de aur.
      Scutul este timbrat de o coroană murală din argint cu un turn crenelat.

Semnificaţii
                    Capra simbolizează etimologia numelui localităţii - Căpreni.
      Brîul undat reprezintă rîul Amaradia, care străbate localitatea.
      Sonda face referire la activităţile petroliere din zonă.
      Cei doi stejari evocă bogăţia silvică a zonei.
      Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

Descriere
                    Stema se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, scartelat.
      În partea superioară, în dreapta, în cîmp albastru, se află o biserică de argint văzută frontal, cu pridvorul sprijinit pe coloane, avînd trei deschideri arcuite cu intrarea pe sub cea din mijloc. Biserica este împodobită cu trei brîuri orizontale cu un acoperiş în patru ape, din care se ridică o turlă străpunsă de două ferestre înalte şi arcuite; turla este acoperită, avînd în vîrf o cruciuliţă.
      În partea superioară în stînga, în cîmp auriu, se află un stejar verde cu tulpina neagră.
      În vîrful scutului, în dreapta, în cîmp auriu, se află un ciorchine de strugure albastru, cu două frunze şi doi cîrcei verzi.
      În vîrful scutului, în stînga, în cîmp albastru, se află o căprioară de argint.
      Scutul este timbrat de o coroană murală din argint cu un turn crenelat.

Semnificaţii
                    Biserica reprezintă Biserica "Sfinţii Împăraţi" din localitate, declarată monument istoric.
      Stejarul indică pădurile din zonă şi dă denumirea localităţii.
      Ciorchinele de strugure şi căprioara simbolizează bogăţia viticolă şi cinegetică a zonei.
      Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

Descriere
                    Stema se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat de un brîu undat de argint.
      În partea superioară, în cîmp roşu, se află două fulgere de aur, poziţionate cel din dreapta în bandă, cel din stînga în bară.
      În partea inferioară, în cîmp albastru, se află un mănuchi de cinci spice de grîu de aur.
      Scutul este timbrat de o coroană murală din argint cu trei turnuri crenelate.

Semnificaţii
                    Spicele de grîu reprezintă una dintre ocupaţiile de bază ale locuitorilor, agricultura.
      Fulgerele simbolizează activitatea economică a localităţii, reprezentată de cele două obiective industriale - Hidrocentrala şi Termocentrala Turceni, care produc energie electrică.
      Brîul undat reprezintă rîul Jiu şi pîrîul Jilţ, care traversează localitatea.
      Coroana murală cu 3 turnuri crenelate semnifică faptul că localitatea are rangul de oraş.

Descriere
                    Stema se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat în furcă răsturnată.
      În dreapta, în cîmp albastru, se află un mănunchi compus din şase spice de grîu şi trei ştiuleţi de porumb, alternînd în evantai, cu ştiuleţii dispuşi în poziţiile 2, 5, 8, totul de aur.
      În stînga, în cîmp verde, se află o cruce treflată de aur, cu braţul vertical superior mai scurt şi cel inferior mai lung.
      În vîrful scutului, în cîmp roşu, se află un coş de răchită cu mîner pe centru, redat 3/4 spre dreapta, încărcat cu legume şi fructe, aşezate în dezordine.
      Scutul este timbrat de o coroană murală din argint cu un turn crenelat.

Semnificaţii
                    Spicele de grîu şi ştiuleţii de porumb reprezintă una din ocupaţiile de bază ale locuitorilor, iar numărul lor indică numărul satelor care alcătuiesc comuna.
      Crucea aminteşte de Biserica cu hramul Sf. Arhangheli Mihail şi Gavril, declarată monument istoric.
      Coşul cu legume şi fructe simbolizează bogăţia legumicolă şi pomicolă a zonei.
      Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

Descriere
                    Stema se compune dintr-un scut triunghiular albastru cu marginile rotunjite, tăiat de un brîu subţire undat de argint.
      În partea superioară se află află bustul Sfintei Parascheva de argint, privind 3/4 spre stînga, cu mîinile flexate, ţinînd cu cea dreaptă la piept o cruce latină.
      În partea inferioară, deasupra unei terase verzi, se află un măr în culori naturale, cu fructe roşii, aşezate aleatoriu.
      Scutul este timbrat de o coroană murală din argint cu un turn crenelat.

Semnificaţii
                    Bustul Sfintei Parascheva face referire la hramul bisericii de lemn, construită în anul 1790.
      Brîul undat reprezintă rîurile Galbenu şi Cernăzoara.
      Copacul simbolizează bogăţia pomicolă a zonei.
      Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.