logo

steme aprobate legal

    Însemnările adunate aici aspiră la nivelul exhaustiv al diverselor informaţii, variante, ipoteze şi proiecte, urmărind alcătuirea unui "fişier" al fiecărei steme în parte. Povestea care stă în spatele fiecăreia, reflectă aspecte de istorie locală, scrijelite mai mult sau mai puţin izbutit prin intermediul acestui site.
    Stemele vechi sînt martorele tăcute ale timpului scurs peste o localitate sau vreun judeţ, păstrînd un mesaj ce trebuie redescoperit şi însuşit, de pe cărările întortocheate ale destinului, mesaj mereu viu asemenea trestiei care se îndoaie dar nu se frînge în bătaia vîntului.
    În ordinea cronologică şi apoi alfabetică a adoptării stemelor prin Hotărâre de Guvern, se va regăsi documentaţia care a stat la baza adoptării lor.
  
    Mulţumim şi pe această cale autorităţilor administraţiei locale care ne-au pus la dispoziţie materialele solicitate, menţionînd pe cele din Topliţa, Bilbor, Feliceni şi Subcetate.Nr. crt.


Denumirea unităţii administrativ-teritorialeStema


Dosarul cu proiectul
stemei


-Nr. H.G./        
    Nr. Mo.F.
-Nr. H.C.L.      Observaţii1993---------------------------


1994-
1997--------------------------------------------------------1998---------------------------1999---------------------------2000---------------------------2001--------------------------------------------------------2002---------------------------2003---------------------------2004---------------------------2005---------------------------2006---------------------------2007---------------------------2008---------------------------2009---------------------------2010---------------------------2011---------------------------2012


1

comuna Ciucsîngeorgiu

stema Ciucsîngeorgiu

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize
documentaţia propriu-zisă

-aprobat prin H.G. 243/27.03.2012;
publicat în Mo.F. 232/06.04.2012
-H.C.L. :
 

  

2

comuna Corund

stema Corund

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize
documentaţia propriu-zisă

-aprobat prin H.G. 243/27.03.2012;
publicat în Mo.F. 232/06.04.2012
-H.C.L. :
 

  


 

Descriere
                   Stema se compune dintr-un scut triunghiular albastru cu marginile rotunjite.
      În interiorul scutului este reprezentată lupta dintre cavalerul Sfîntul Gheorghe, în armură de argint, cu suliţa neagră, călare pe un cal de aur cu şaua şi harnaşamentul negru, şi un balaur de argint.
      Scena este flancată de un soare de aur, la dreapta, şi o semilună de argint, la stînga.
      Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat

Semnificaţii
                   Lupta dintre cavalerul Sfîntul Gheorghe şi balaur se referă la denumirea localităţii.
      Soarele şi semiluna sunt vechi simboluri specifice zonei Ciucului.
      Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

Descriere
                   Stema se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, , tăiat în şef şi despicat.
      În partea superioară, în cîmp albastru, se află un soare, la dreapta, şi o semilună, în stînga, totul de aur.
      În vîrful scutului, în partea dreaptă, în cîmp verde, se află un brad de argint.
      În vîrful scutului, în partea stîngă, în cîmp roşu, se află un vas ceramic de argint.
      Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat

Semnificaţii
                   Soarele simbolizează curajul şi demnitatea locuitorilor, iar luna, dorinţa de pace şi puritatea.
      Bradul reprezintă bogăţia silvică a zonei, iar vasul ceramic simbolizează ocupaţia tradiţională a locuitorilor, olăritul.
      Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

Descriere
                   Stema se compune dintr-un scut triunghiular albastru cu marginile rotunjite.
      În interiorul scutului se află o acvilă de argint, cu ciocul şi ghearele de aur, cu aripile deschise şi întoarsă spre dreapta, ţinînd între gheare o sabie de argint, cu mînerul şi garda de aur, spre dreapta, culcată pe culmea în formă de şa a unui deal verde cu patru coline; acvila este flancată de un soare de aur, la dreapta şi o semilună de argint, la stînga.
      În vîrful scutului se află o bandă undată de argint.
      Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat

Semnificaţii
                   Colinele verzi simbolizează zona muntoasă în care este aşezată localitatea.
      Culmea în formă de şa semnifică culmea Nyerges, unde sau dus lupte în timpul Revoluţiei din 1848-1849.
      Acvila ţinînd sabia aminteşte de monumentul eroilor din centrul localităţii.
      Soarele şi semiluna sunt vechi simboluri specifice zonei.
      Banda undată reprezintă lacul Sfînta Ana.
      Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.