logo

steme aprobate legal

    Însemnările adunate aici aspiră la nivelul exhaustiv al diverselor informaţii, variante, ipoteze şi proiecte, urmărind alcătuirea unui "fişier" al fiecărei steme în parte. Povestea care stă în spatele fiecăreia, reflectă aspecte de istorie locală, scrijelite mai mult sau mai puţin izbutit prin intermediul acestui site.
    Stemele vechi sînt martorele tăcute ale timpului scurs peste o localitate sau vreun judeţ, păstrînd un mesaj ce trebuie redescoperit şi însuşit, de pe cărările întortocheate ale destinului, mesaj mereu viu asemenea trestiei care se îndoaie dar nu se frînge în bătaia vîntului.
    În ordinea cronologică şi apoi alfabetică a adoptării stemelor prin Hotărâre de Guvern, se va regăsi documentaţia care a stat la baza adoptării lor.
  
    Mulţumim şi pe această cale autorităţilor administraţiei locale care ne-au pus la dispoziţie materialele solicitate, menţionînd pe cele din Topliţa, Bilbor, Feliceni şi Subcetate.Nr. crt.


Denumirea unităţii administrativ-teritorialeStema


Dosarul cu proiectul
stemei


-Nr. H.G./        
    Nr. Mo.F.
-Nr. H.C.L.      Observaţii

3

comuna Cozmeni

stema Cozmeni

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize
documentaţia propriu-zisă

-aprobat prin H.G. 243/27.03.2012;
publicat în Mo.F. 232/06.04.2012
-H.C.L. :
 

  2013---------------------------2014


1

comuna Gălăuţaş

stema Gălăuţaş

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize
documentaţia propriu-zisă

-aprobat prin H.G. 141/06.03.2014;
publicat în Mo.F. 196/20.03.2014
-H.C.L. :
 

  

2

comuna Sărmaş

stema Sărmaş

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize
documentaţia propriu-zisă

-aprobat prin H.G. 141/06.03.2014;
publicat în Mo.F. 196/20.03.2014
-H.C.L. :
 

  2015


1

municipiul Topliţa

stema Topliţa

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize

-aprobat prin H.G. 126/25.02.2015;
publicat în Mo.F. 161/09.03.2015
-H.C.L. :
 86/27.04.2009


-proiectul de stemă a fost realizat de:  Zorel Suciu şi Lazăr Cristian
-Avizul C.H.J.: avizat la 20.09.2011;
-Avizul C.N.H.S.G.: respins la 16.08.2012

2

oraşul Bălan

stema Bălan

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize
documentaţia propriu-zisă

-aprobat prin H.G. 141/04.03.2015;
publicat în Mo.F. 194/24.03.2015
-H.C.L. :
 

  

3

comuna Subcetate

stema Subcetate

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize

-aprobat prin H.G. 674/19.08.2015;
publicat în Mo.F. 666/02.09.2015
-H.C.L. :
 08/28.03.2003
 60/03.12.2013


-Avizul C.H.J.: respins la 03.03.2009

4

comuna Feliceni

stema Feliceni

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize

-aprobat prin H.G. 849/07.10.2015;
publicat în Mo.F. 841.11.2015
-H.C.L. :
 13/30.04.2014

  
-proiectul de stemă a fost realizat de:  SC Romstema SRL

-Avizul C.H.J.: respins în 2001

5

comuna Mărtiniş

stema Mărtiniş

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize
documentaţia propriu-zisă

-aprobat prin H.G. 849.07.10.2015;
publicat în Mo.F. 841.11.2015
-H.C.L. :

  
-nu există un proiect de stemă  22.04.20132016


1

comuna Bilbor

stema Bilbor

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize

-aprobat prin H.G. 252/13.04.2016;
publicat în Mo.F. 306/21.04.2016
-H.C.L. :33/27.07.2009
 17/2015

  
-proiectul de stemă a fost realizat de:  Hangan Gavril

2

comuna Tulgheş

stema Tulgheş

adrese; avize

-aprobat prin H.G. 252/13.04.2016;
publicat în Mo.F. 306/21.04.2016
-H.C.L. :11/21.03.2013
 17/2015

  
-proiectul de stemă a fost realizat de:  SC Romstema SRL


  


  


  


  


  


 

Descriere
                    Scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat în furcă răsturnată.
      În partea superioară, în dreapta, în câmp roşu, se află o cruce de aur.
      În partea superioară, în stânga, în câmp verde, se află un cap de berbec de aur, privind spre dreapta.
      În vârful scutului se află un munte din care iese un brad, totul de argint.
      Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificaţii
                    Crucea simbolizează biserica de lemn cu hramul Adormirii Maicii Domnului.
      Capul de berbec reprezintă ocupaţia de bază a locuitorilor, creşterea oilor.
      Muntele reprezintă forma de relief predominantă, iar bradul face referire la bogăţia silvică a zonei.
      Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

Descriere
                    Scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat şi despicat.
      În partea superioară, în câmp de aur, se află o creangă de brad verde cu cinci conuri maro.
      În partea inferioară, în dreapta, în câmp verde, se află un buştean orientat faţă-profil şi un joagăr înfipt în trunchi, în secţiune, totul de aur.
      În partea inferioară, în stânga, în câmp roşu, se află un mănunchi de patru spice şi un porumb, totul de aur.
      Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificaţii
                    Creanga de brad simbolizează bogăţia silvică a zonei.
      Buşteanul cu joagăr fac referire la una din ocupaţiile de bază ale locuitorilor, prelucrarea lemnului.
      Grâul şi porumbul reprezintă ponderea importantă pe care a avut-o agricultura în economia localităţii.
      Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

Descriere
                    Scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat în furcă răsturnată.
      În dreapta, în câmp auriu, se află o biserică neagră, de lemn, cu o singură navă şi cu acoperiş în două ape, cu pronaosul aşezat lateral, având uşa încadrată între două ferestre, deasupra a trei trepte, acoperişul în patru ape terminat deasupra cu un pridvor cu acoperiş rotund şi cruce în vârf; o absidă laterală dreptunghiulară se află între navă şi altar, cu ferestrată şi acoperiş cu o cruce în vârf.
      În stânga, în câmp albastru, se află o fântână heraldică de argint.
      În vârful scutului, în câmp argintiu, se află un brad verde.
      Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu cinci turnuri crenelate.

Semnificaţii
                    Biserica reprezintă biserica din lemn a Mănăstirii “Sfântul Mie”, datând din anul 1842, monument de plan triconic.
      Fântâna simbolizează cascada de apă termală din localitate, rezervaţie naturală de tip geologic şi peisagistic, unică în România.
      Bradul reprezintă bogăţia silvică a zonei.
      Coroana murală cu cinci turnuri crenelate semnifică faptul că localitatea are rangul de municipiu.

Descriere
                    Scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat de un brâu undat albastru, despicat în partea superioară.
      În partea superioară, în dreapta, în câmp albastru, se află un masiv muntos de argint şi o floare-de-colţ de aur.
      În partea superioară, în stânga, în câmp auriu, se află o gură de mină crenelată neagră, încărcată cu două ciocane de minerit negre încrucişate.
      În partea inferioară, în câmp argintiu, se află un brad verde.
      Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu trei turnuri crenelate.

Semnificaţii
                    Muntele reprezintă Piatra Unică, o formaţiune stâncoasă situată între masivele Hăşmaşul Mic şi Hăşmaşul Mare, la poalele căreia este situat oraşul.
      Floarea-de-colţ simbolizează o specie rară de plantă, ocrotită de lege, declarată monument al naturii.
      Gura de mină şi ciocanele evocă una dintre ocupaţiile de bază ale locuitorilor, mineritul.
      Bradul face trimitere la bogăţia silvică a zonei şi la o altă ocupaţie de bază a locuitorilor, prelucrarea lemnului.
      Brâul undat face referire la râul Olt, care străbate zona.
      Coroana murală cu trei turnuri crenelate semnifică faptul că localitatea are rangul de oraş.

Descriere
                    Scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat în furcă răsturnată, rostuit negru.
      În dreapta, în câmp albastru, se află o poartă boltită cu aco-periş triunghiular, cu cruce deasupra; batanţii porţii sunt susţi-nuţi de doi stâlpi, cu postament paralelipipedic, uniţi printr-o grindă transversală, totul de argint. În partea superioară a porţii se văd elementele de îmbinare, realizate în stil tradiţional cu cuie de lemn.
      În stânga, în câmp roşu, se află reprezentat stilizat un cap de bovideu, de argint.
      În partea de jos, în câmp de aur, se află reprezentaţi patru brazi de culoare verde, aşezaţi aleatoriu în semicerc spre vârful scutului.
      La vârful scutului se află trei valuri albastre.
      Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificaţii
                    Poarta stilizată cu semnul crucii reprezintă poarta de intrare spre vechea biserică de lemn din localitate, construită în anul 1734 şi renovată în anul 1786, fiind singura dovadă privind vechimea şi tradiţia creştină a localităţii.
      Capul de bovideu simbolizează principala ocupaţie a locuito-rilor, creşterea animalelor.
      Brazii simbolizează bogăţia silvică a zonei, iar numărul lor indică numărul satelor componente ale comunei.
      Valurile reprezintă râul Mureş cu cei trei afluenţi ai săi, pâraiele Duda, Călnaci şi Muscă.
      Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

Descriere
                    Scut triunghiular cu marginile rotunjite.
      
      
      

Semnificaţii
                   
      
      

Descriere
                    Scut triunghiular cu marginile rotunjite.
      
      
      

Semnificaţii
                   
      
      

Descriere
                    Scut triunghiular cu marginile rotunjite.
      
      
      

Semnificaţii
                   
      
      

Descriere
                    Scut triunghiular cu marginile rotunjite.
      
      
      

Semnificaţii
                   
      
      

Descriere
                    Scut triunghiular cu marginile rotunjite.
      
      
      

Semnificaţii
                   
      
      

Descriere
                    Scut triunghiular cu marginile rotunjite.
      
      
      

Semnificaţii
                   
      
      

Descriere
                    Scut triunghiular cu marginile rotunjite.
      
      
      Scutul este timbrat de o coroană murală, de argint, cu un turn crenelat.

Semnificaţii
                   
      
      Coroana murală, cu un turn crenelat, semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

Descriere
                    Scut triunghiular cu marginile rotunjite.
      
      
      

Semnificaţii