logo

steme aprobate legal

    Însemnările adunate aici aspiră la nivelul exhaustiv al diverselor informaţii, variante, ipoteze şi proiecte, urmărind alcătuirea unui "fişier" al fiecărei steme în parte. Povestea care stă în spatele fiecăreia, reflectă aspecte de istorie locală, scrijelite mai mult sau mai puţin izbutit prin intermediul acestui site.
    Stemele vechi sînt martorele tăcute ale timpului scurs peste o localitate sau vreun judeţ, păstrînd un mesaj ce trebuie redescoperit şi însuşit, de pe cărările întortocheate ale destinului, mesaj mereu viu asemenea trestiei care se îndoaie dar nu se frînge în bătaia vîntului.
    În ordinea cronologică a adoptării stemelor prin H.G., se va regăsi documentaţia care a stat la baza adoptării lor.
  
    Mulţumirile mele se îndreaptă spre Consiliul Judeţean pentru sprijinul documentar oferit cu generozitate, nominalizînd conducerea instituţiei, cu asentimentul căreia mi-au revenit informaţiile şi nu în cele din urmă consilierii instituţiei care efectiv le-au transmis şi mai ales pentru întreg efortul depus în strîngerea lor.
    Din documentele primite am extras informaţiile din tabelul de mai jos.Nr. crt.


Denumirea unităţii administrativ-teritorialeStema


Dosarul cu proiectul
stemei


-Nr. H.G./
Nr. Mo.F.
-Nr. H.C.J.Observaţii

1

judeţul Iaşi

Iaşi

adrese; avize


-aprob. prin H.G. 990/22.08.2003;
publ. în Mo.F. 633/04.09.2003
-H.C.J. 52/17.12.1996

  
-proiectul de stemă a fost realizat de:  S.C. HABITAT-PROIECT S.A. Iaşi în colaborare cu d-na Aritia Poenaru


 

Descriere
                   Stema se compune dintr-un scut arcuit, de culoare roşie.
      Pe scut, un cal de argint în poziţie "trecînd spre stînga" (dreapta privitorului).
      În cantonul superior dextru, dreapta sus (stînga privitorului), o coroană voievodală de aur, bătută cu pietre scumpe.

Semnificaţii
                   Coroana domnească se regăseşte pentru prima dată pe pecetea Iaşilor din anul 1645, lucru nemaiîntîlnit în cazul altor tîrguri moldovene, care prin trecutul lor ar fi îndreptăţite să adopte un asemenea simbol.
      Calul apare în sigiliul localităţii pentru prima dată în anul 1674, avînd aceeaşi semnificaţie - simbol al vechii aşezări voievodale.