logo

steme aprobate legal

    Însemnările adunate aici aspiră la nivelul exhaustiv al diverselor informaţii, variante, ipoteze şi proiecte, urmărind alcătuirea unui "fişier" al fiecărei steme în parte. Povestea care stă în spatele fiecăreia, reflectă aspecte de istorie locală, scrijelite mai mult sau mai puţin izbutit prin intermediul acestui site.
    Stemele vechi sînt martorele tăcute ale timpului scurs peste o localitate sau vreun judeţ, păstrînd un mesaj ce trebuie redescoperit şi însuşit, de pe cărările întortocheate ale destinului, mesaj mereu viu asemenea trestiei care se îndoaie dar nu se frînge în bătaia vîntului.
    În ordinea cronologică şi apoi alfabetică a adoptării stemelor prin Hotărâre de Guvern, se va regăsi documentaţia care a stat la baza adoptării lor.
  
    Mulţumim şi pe această cale autorităţilor administraţiei locale care ne-au pus la dispoziţie materialele solicitate, menţionînd pe cele din Baia Sprie, Câmpulung la Tisa, Copalnic Mănăştur, Recea şi Suciu de Sus.Nr. crt.


Denumirea unităţii administrativ-teritorialeStema


Dosarul cu proiectul
stemei


-Nr. H.G./        
    Nr. Mo.F.
-Nr. H.C.L.      Observaţii1993
----------------------------


1994-
1997--------------------------------------------------------1998


1

judeţul Maramureş

Maramureş

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize
documentaţia propriu-zisă

-aprobat prin H.G. 684/30.09.1998;
publicat în Mo.F. 391/15.10.1998
-H.C.J. :
 

  1999


---------------------------2000


---------------------------


2001--------------------------------------------------------2002


---------------------------2003


---------------------------2004


1

municipiul Baia
                        Mare

Baia Mare

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize
documentaţia propriu-zisă

-aprobat prin H.G. 1699/14.10.2004;
publicat în Mo.F. 992/28.10.2004
-H.C.L. :
 

  2005


1

comuna Fărcaşa

Fărcaşa

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize
documentaţia propriu-zisă

-aprobat prin H.G. 1223/13.10.2005;
publicat în Mo.F. 1019/17.11.2005
-H.C.L. :
 

  2006


---------------------------2007


1

oraşul Șomcuta Mare

Șomcuta Mare

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize
documentaţia propriu-zisă


-aprobat prin H.G. 509/30.05.2007;
publicat în Mo.F. 386/07.06.2007
-H.C.L. :
 

  2008


---------------------------2009


---------------------------2010


---------------------------