logo

steme aprobate legal

    Însemnările adunate aici aspiră la nivelul exhaustiv al diverselor informaţii, variante, ipoteze şi proiecte, urmărind alcătuirea unui "fişier" al fiecărei steme în parte. Povestea care stă în spatele fiecăreia, reflectă aspecte de istorie locală, scrijelite mai mult sau mai puţin izbutit prin intermediul acestui site.
    Stemele vechi sînt martorele tăcute ale timpului scurs peste o localitate sau vreun judeţ, păstrînd un mesaj ce trebuie redescoperit şi însuşit, de pe cărările întortocheate ale destinului, mesaj mereu viu asemenea trestiei care se îndoaie dar nu se frînge în bătaia vîntului.
    În ordinea cronologică şi apoi alfabetică a adoptării stemelor prin Hotărâre de Guvern, se va regăsi documentaţia care a stat la baza adoptării lor.
  
    Mulţumim şi pe această cale autorităţilor administraţiei locale care ne-au pus la dispoziţie materialele solicitate, menţionînd pe cele din Baia Sprie, Câmpulung la Tisa, Copalnic Mănăştur, Recea şi Suciu de Sus.Nr. crt.


Denumirea unităţii administrativ-teritorialeStema


Dosarul cu proiectul
stemei


-Nr. H.G./        
    Nr. Mo.F.
-Nr. H.C.L.      Observaţii2011


---------------------------2012


---------------------------2013


---------------------------2014


1

oraşul Baia Sprie

Baia Sprie

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize


-aprobat prin H.G. 1047/18.11.2014;
publicat în Mo.F. 936/22.12.2014
-H.C.L. :
 150/27.11.2008

  

2

comuna Bistra

Bistra

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize


-aprobat prin H.G. 868/07.10.2014;
publicat în Mo.F. 787/29.10.2014
-H.C.L. :
 34/30.08.2007
 36/29.11.2008

  

3

comuna Boiu Mare

Boiu Mare

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize
documentaţia propriu-zisă


-aprobat prin H.G. 868/07.10.2014;
publicat în Mo.F. 787/29.10.2014
-H.C.L. :
 

  

4

comuna Câmpulung
                la Tisa

Câmpulung la Tisa

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize


-aprobat prin H.G. 868/07.10.2014;
publicat în Mo.F. 787/29.10.2014
-H.C.L. :
 10/22.08.2012

  
-proiectul de stemă a fost realizat de:  SC RomStema SRL

5

comuna Cicârlău

Cicârlău

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize
documentaţia propriu-zisă


-aprobat prin H.G. 339/30.04.2014;
publicat în Mo.F. 370/20.05.2014
-H.C.L. :
 

  

6

comuna Copalnic
              Mănăştur

Copalnic Mănăștur


-aprobat prin H.G. 868/07.10.2014;
publicat în Mo.F. 787/29.10.2014
-H.C.L. :
 34/27.09.2007
 1/30.01.2014

  

7

comuna Mireşu
                  Mare

Mireșu Mare

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize
documentaţia propriu-zisă


-aprobat prin H.G. 868/07.10.2014;
publicat în Mo.F. 787/29.10.2014
-H.C.L. :
 

  2015


1

comuna Ariniş


Ariniș

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize
documentaţia propriu-zisă


-aprobat prin H.G. 459/24.06.2015;
publicat în Mo.F. 528/16.07.2008
-H.C.L. :
 

  

2

comuna Bocicoiu
                    Mare

Bocicoiu Mare

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize
documentaţia propriu-zisă


-aprobat prin H.G. 345/13.05.2015 ;
publicat în Mo.F. 409/10.06.2015
-H.C.L. :
 

  

3

comuna Coaş

Coaș

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize
documentaţia propriu-zisă


-aprobat prin H.G. 345/13.05.2015;
publicat în Mo.F. 409/10.06.2015
-H.C.L. :
 

  

4

comuna Onceşti

Oncești

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize
documentaţia propriu-zisă


-aprobat prin H.G. 345/13.05.2015;
publicat în Mo.F. 409/10.06.2015
-H.C.L. :
 

  

5

comuna Recea

Recea

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize


-aprobat prin H.G. 129/25.02.2015;
publicat în Mo.F. 161/09.03.2015
-H.C.L. :
 61/2005
 47/29.10.2012
 52/26.11.2012

  
-proiectul de stemă a fost realizat de:  SC Romstema SRL


6

comuna Suciu de
                        Sus

Suciu de Sus

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize


-aprobat prin H.G. 345/13.05.2015;
publicat în Mo.F. 409/10.06.2015
-H.C.L. :
 34/29.10.2014

  


  


 

Descriere
                    Scut triunghiular cu marginile rotunjite.
      
      
      Scutul este timbrat de o coroană murală de argint, cu trei turnuri crenelate.

Semnificaţii
                   
      
      
      
      Coroana murală cu trei turnuri crenelate, semnifică faptul că localitatea are rang de oraş.

Descriere
                    Scut triunghiular cu marginile rotunjite.
      
      
      Scutul este timbrat de o coroană murală de argint, cu trei turnuri crenelate.

Semnificaţii
                   
      
      
      
      Coroana murală cu trei turnuri crenelate, semnifică faptul că localitatea are rang de oraş.

Descriere
                    Scut triunghiular cu marginile rotunjite.
      
      
      Scutul este timbrat de o coroană murală de argint, cu trei turnuri crenelate.

Semnificaţii
                   
      
      
      
      Coroana murală cu trei turnuri crenelate, semnifică faptul că localitatea are rang de oraş.

Descriere
                    Scut triunghiular cu marginile rotunjite.
      
      
      

Semnificaţii
                   
      
      

Descriere
                    Scut triunghiular cu marginile rotunjite.
      
      
      

Semnificaţii
                   
      
      

Descriere
                    Scut triunghiular cu marginile rotunjite.
      
      
      

Semnificaţii
                   
      
      

Descriere
                    Scut triunghiular cu marginile rotunjite.
      
      
      

Semnificaţii
                   
      
      

Descriere
                    Scut triunghiular cu marginile rotunjite.
      
      
      

Semnificaţii
                   
      
      

Descriere
                    Scut triunghiular cu marginile rotunjite.
      
      
      

Semnificaţii
                   
      
      

Descriere
                    Scut triunghiular cu marginile rotunjite.
      
      
      

Semnificaţii
                   
      
      

Descriere
                    Scut triunghiular cu marginile rotunjite.
      
      
      

Semnificaţii
                   
      
      

Descriere
                    Scut triunghiular cu marginile rotunjite.
      
      
      Scutul este timbrat de o coroană murală, de argint, cu un turn crenelat.

Semnificaţii
                   
      
      Coroana murală, cu un turn crenelat, semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

Descriere
                    Scut triunghiular cu marginile rotunjite.
      
      
      

Semnificaţii