logo

steme aprobate legal

    Însemnările adunate aici aspiră la nivelul exhaustiv al diverselor informaţii, variante, ipoteze şi proiecte, urmărind alcătuirea unui "fişier" al fiecărei steme în parte. Povestea care stă în spatele fiecăreia, reflectă aspecte de istorie locală, scrijelite mai mult sau mai puţin izbutit prin intermediul acestui site.
    Stemele vechi sînt martorele tăcute ale timpului scurs peste o localitate sau vreun judeţ, păstrînd un mesaj ce trebuie redescoperit şi însuşit, de pe cărările întortocheate ale destinului, mesaj mereu viu asemenea trestiei care se îndoaie dar nu se frînge în bătaia vîntului.
    În ordinea cronologică şi apoi alfabetică a adoptării stemelor prin Hotărâre de Guvern, se va regăsi documentaţia care a stat la baza adoptării lor.
  
    Mulţumim şi pe această cale autorităţilor administraţiei locale care ne-au pus la dispoziţie materialele solicitate, menţionînd Consiliul Judeţean Mureş şi cele din Băgaciu, Gurghiu şi Mica.Nr. crt.


Denumirea unităţii administrativ-teritorialeStema


Dosarul cu proiectul
stemei


-Nr. H.G./        
    Nr. Mo.F.
-Nr. H.C.L.      Observaţii1993


----------------------------


1994-
1997--------------------------------------------------------1998


1

judeţul Mureş

Mureş

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize


-aprobat prin H.G. 684/30.09.1998;
publicat în Mo.F. 391/15.10.1998
-H.C.J. :
 6/14.04.1994

  
-proiectul de stemă a fost realizat de:  1999


----------------------------2000


1

municipiul Târgu
                     Mureş

Târgu Mureş

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize


-aprobat prin H.G. 486/09.06.2000;
publicat în Mo.F. 280/21.06.2000
-H.C.L. :
 1/17.02.1998

  
-proiectul de stemă a fost realizat de:  


2001--------------------------------------------------------2002


----------------------------2003


1

municipiul
             Târnăveni

Târnăveni

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize
documentaţia propriu-zisă


-aprobat prin H.G. 992/22.08.2003;
publicat în Mo.F. 633/04.09.2003
-H.C.L. :
 

  
-proiectul de stemă a fost realizat de:  2004


----------------------------2005


----------------------------2006


----------------------------2007


1

oraşul Iernut

Iernut

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize


-aprobat prin H.G. 1434/28.11.2007;
publicat în Mo.F. 849/11.12.2007
-H.C.L. :
 88/19.07.2007

  

2

oraşul Luduş

Luduş

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize


-aprobat prin H.G. 1030/28.08.2007;
publicat în Mo.F. 616/06.09.2007
-H.C.L. :
 137/17.12.2003

  

3

comuna Aluniş

Aluniş

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize


-aprobat prin H.G. 1379/12.11.2007;
publicat în Mo.F. 799/23.11.2007
-H.C.L. :
 4/28.02.2003

  

4

comuna Bahnea


Bahnea

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize


-aprobat prin H.G. 1379/12.11.2007;
publicat în Mo.F. 799/23.11.2007
-H.C.L. :
 11/28.04.2006

  


 

Descriere
                    Scut triunghiular cu marginile rotunjite.
      
      
      Scutul este timbrat de o coroană murală de argint, cu trei turnuri crenelate.

Semnificaţii
                   
      
      
      
      Coroana murală cu trei turnuri crenelate, semnifică faptul că localitatea are rang de oraş.

Descriere
                    Scut triunghiular cu marginile rotunjite.
      
      
      Scutul este timbrat de o coroană murală de argint, cu trei turnuri crenelate.

Semnificaţii
                   
      
      
      
      Coroana murală cu trei turnuri crenelate, semnifică faptul că localitatea are rang de oraş.

Descriere
                    Scut triunghiular cu marginile rotunjite.
      
      
      Scutul este timbrat de o coroană murală de argint, cu trei turnuri crenelate.

Semnificaţii
                   
      
      
      
      Coroana murală cu trei turnuri crenelate, semnifică faptul că localitatea are rang de oraş.

Descriere
                    Scut triunghiular cu marginile rotunjite.
      
      
      

Semnificaţii
                   
      
      

Descriere
                    Scut triunghiular cu marginile rotunjite.
      
      
      

Semnificaţii
                   
      
      

Descriere
                    Scut triunghiular cu marginile rotunjite.
      
      
      

Semnificaţii
                   
      
      

Descriere
                    Scut triunghiular cu marginile rotunjite.
      
      
      

Semnificaţii
                   
      
      

Descriere
                    Scut triunghiular cu marginile rotunjite.
      
      
      

Semnificaţii
                   
      
      

Descriere
                    Scut triunghiular cu marginile rotunjite.
      
      
      

Semnificaţii
                   
      
      

Descriere
                    Scut triunghiular cu marginile rotunjite.
      
      
      

Semnificaţii
                   
      
      

Descriere
                    Scut triunghiular cu marginile rotunjite.
      
      
      

Semnificaţii
                   
      
      

Descriere
                    Scut triunghiular cu marginile rotunjite.
      
      
      Scutul este timbrat de o coroană murală, de argint, cu un turn crenelat.

Semnificaţii
                   
      
      Coroana murală, cu un turn crenelat, semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

Descriere
                    Scut triunghiular cu marginile rotunjite.
      
      
      

Semnificaţii