logo

steme aprobate legal

    Însemnările adunate aici aspiră la nivelul exhaustiv al diverselor informaţii, variante, ipoteze şi proiecte, urmărind alcătuirea unui "fişier" al fiecărei steme în parte. Povestea care stă în spatele fiecăreia, reflectă aspecte de istorie locală, scrijelite mai mult sau mai puţin izbutit prin intermediul acestui site.
    Stemele vechi sînt martorele tăcute ale timpului scurs peste o localitate sau vreun judeţ, păstrînd un mesaj ce trebuie redescoperit şi însuşit, de pe cărările întortocheate ale destinului, mesaj mereu viu asemenea trestiei care se îndoaie dar nu se frînge în bătaia vîntului.
    În ordinea cronologică şi apoi alfabetică a adoptării stemelor prin Hotărâre de Guvern, se va regăsi documentaţia care a stat la baza adoptării lor.
  
    Mulţumim şi pe această cale autorităţilor administraţiei locale care ne-au pus la dispoziţie materialele solicitate, menţionînd Consiliul Judeţean Mureş şi cele din Băgaciu, Gurghiu şi Mica.Nr. crt.


Denumirea unităţii administrativ-teritorialeStema


Dosarul cu proiectul
stemei


-Nr. H.G./        
    Nr. Mo.F.
-Nr. H.C.L.      Observaţii

5

comuna Batoş

Batoşi

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize


-aprobat prin H.G. 118/07.02.2007;
publicat în Mo.F. 109/13.02.2007
-H.C.L. :
 21/23.05.2005

  


6

comuna Coroisânmărtin

Coroisânmărtin

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize


-aprobat prin H.G. 1379/12.11.2007;
publicat în Mo.F. 799/23.11.2007
-H.C.L. :
 14/27.09.2006

  

7

comuna Cristeşti

Cristeşti

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize
documentaţia propriu-zisă


-aprobat prin H.G. 118/07.02.2007;
publicat în Mo.F. 109/13.02.2007
-H.C.L. :
 

  

8

comuna Cuci

Cuci

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize
documentaţia propriu-zisă


-aprobat prin H.G. 118/07.02.2007;
publicat în Mo.F. 109/13.02.2007
-H.C.L. :
 

  

9

comuna Fărăgău

Fărăgău

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize


-aprobat prin H.G. 118/07.02.2007;
publicat în Mo.F. 109/13.02.2007
-H.C.L. :
 10/23.02.2004

  

10

comuna Miheşu de
                Câmpie

Miheşu de Câmpie

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize


-aprobat prin H.G. 118/07.02.2007;
publicat în Mo.F. 109/13.02.2007
-H.C.L. :
 20/25.05.2005

  

11

comuna Papiu
                    Ilarian

Papiu Ilarian

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize


-aprobat prin H.G. 118/07.02.2007;
publicat în Mo.F. 109/13.02.2007
-H.C.L. :
 23/24.11.2004

  

12

comuna Tăureni

Tăureni

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize


-aprobat prin H.G. 1433/28.11.2007;
publicat în Mo.F. 849/11.12.2007
-H.C.L. :
 28/30.09.2006

  

13

comuna Veţca

Veţca

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize


-aprobat prin H.G. 118/07.02.2007;
publicat în Mo.F. 109/13.02.2007
-H.C.L. :
 17/30.2005

  2008


1

comuna Cheţani

Cheţani

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize


-aprobat prin H.G. 867/20.08.2008;
publicat în Mo.F. 644/09.09.2008
-H.C.L. :
 25/28.09.2004

  

2

comuna Ibăneşti

Ibăneşti

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize


-aprobat prin H.G. 867/20.08.2008;
publicat în Mo.F. 644/09.09.2008
-H.C.L. :
 46/31.10.2003

  

3

comuna Mădăraş

Mădăraş

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize


-aprobat prin H.G. 867/20.08.2008;
publicat în Mo.F. 644/09.09.2008
-H.C.L. :
 13/28.03.2007

  

4

comuna Râciu


Râciu

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize


-aprobat prin H.G. 46/16.01.2008;
publicat în Mo.F. 49/22.01.2008
-H.C.L. :
 36/06.08.2007

  

5

comuna Sânpaul

Sânpaul

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize


-aprobat prin H.G. 867/20.08.2008 ;
publicat în Mo.F. 644/09.09.2008
-H.C.L. :
 28/26.07.2005

  

6

comuna Sântana de
                    Mureş

Sântana de Mureş

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize


-aprobat prin H.G. 867/20.08.2008;
publicat în Mo.F. 644/09.09.2008
-H.C.L. :
 60/19.12.2006

  

7

comuna Solovăstru

Solovăstru

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize


-aprobat prin H.G. 867/20.08.2008;
publicat în Mo.F. 644.09/09.2008
-H.C.L. :
 22/29.09.2004

  

8

comuna Stânceni

Stânceni

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize


-aprobat prin H.G. 867/20.08.2008;
publicat în Mo.F. 644/09.09.2008
-H.C.L. :
 49/14.12.2005

  


  


 

Descriere
                    Scut triunghiular cu marginile rotunjite.
      
      
      Scutul este timbrat de o coroană murală de argint, cu trei turnuri crenelate.

Semnificaţii
                   
      
      
      
      Coroana murală cu trei turnuri crenelate, semnifică faptul că localitatea are rang de oraş.

Descriere
                    Scut triunghiular cu marginile rotunjite.
      
      
      Scutul este timbrat de o coroană murală de argint, cu trei turnuri crenelate.

Semnificaţii
                   
      
      
      
      Coroana murală cu trei turnuri crenelate, semnifică faptul că localitatea are rang de oraş.

Descriere
                    Scut triunghiular cu marginile rotunjite.
      
      
      Scutul este timbrat de o coroană murală de argint, cu trei turnuri crenelate.

Semnificaţii
                   
      
      
      
      Coroana murală cu trei turnuri crenelate, semnifică faptul că localitatea are rang de oraş.

Descriere
                    Scut triunghiular cu marginile rotunjite.
      
      
      

Semnificaţii
                   
      
      

Descriere
                    Scut triunghiular cu marginile rotunjite.
      
      
      

Semnificaţii
                   
      
      

Descriere
                    Scut triunghiular cu marginile rotunjite.
      
      
      

Semnificaţii
                   
      
      

Descriere
                    Scut triunghiular cu marginile rotunjite.
      
      
      

Semnificaţii
                   
      
      

Descriere
                    Scut triunghiular cu marginile rotunjite.
      
      
      

Semnificaţii
                   
      
      

Descriere
                    Scut triunghiular cu marginile rotunjite.
      
      
      

Semnificaţii
                   
      
      

Descriere
                    Scut triunghiular cu marginile rotunjite.
      
      
      

Semnificaţii
                   
      
      

Descriere
                    Scut triunghiular cu marginile rotunjite.
      
      
      

Semnificaţii
                   
      
      

Descriere
                    Scut triunghiular cu marginile rotunjite.
      
      
      Scutul este timbrat de o coroană murală, de argint, cu un turn crenelat.

Semnificaţii
                   
      
      Coroana murală, cu un turn crenelat, semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

Descriere
                    Scut triunghiular cu marginile rotunjite.
      
      
      

Semnificaţii