logo

steme aprobate legal

    Însemnările adunate aici aspiră la nivelul exhaustiv al diverselor informaţii, variante, ipoteze şi proiecte, urmărind alcătuirea unui "fişier" al fiecărei steme în parte. Povestea care stă în spatele fiecăreia, reflectă aspecte de istorie locală, scrijelite mai mult sau mai puţin izbutit prin intermediul acestui site.
    Stemele vechi sînt martorele tăcute ale timpului scurs peste o localitate sau vreun judeţ, păstrînd un mesaj ce trebuie redescoperit şi însuşit, de pe cărările întortocheate ale destinului, mesaj mereu viu asemenea trestiei care se îndoaie dar nu se frînge în bătaia vîntului.
    În ordinea cronologică şi apoi alfabetică a adoptării stemelor prin Hotărâre de Guvern, se va regăsi documentaţia care a stat la baza adoptării lor.
  
    Mulţumim şi pe această cale autorităţilor administraţiei locale care ne-au pus la dispoziţie materialele solicitate, menţionînd Consiliul Judeţean Mureş şi cele din Băgaciu, Gurghiu şi Mica.Nr. crt.


Denumirea unităţii administrativ-teritorialeStema


Dosarul cu proiectul
stemei


-Nr. H.G./        
    Nr. Mo.F.
-Nr. H.C.L.      Observaţii2009


1

comuna Ogra

Ogra

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize


-aprobat prin H.G. 319/18.03.2009;
publicat în Mo.F. 203/31.03.2009
-H.C.L. :
 26/31.08.2004

  

2

comuna Răstoliţa

Răstoliţa

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize


-aprobat prin H.G. 320/18.03.2009;
publicat în Mo.F. 203/31.03.2009
-H.C.L. :
 22/15.05.2008

  

3

comuna Sângeorgiu
                de Mureş

Sângeorgiu de Mureş

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize


-aprobat prin H.G. 319/18.03.2009;
publicat în Mo.F. 203/31.03.2009
-H.C.L. :
 56/29.11.2005
 23/24.07.2008

  2010


1

oraşul Sărmaşu

Sărmaşu

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize


-aprobat prin H.G. 560/9.06.2010;
publicat în Mo.F. 460/06.07.2010
-H.C.L. :
 63/31.10.2007
 23/26.03.2008

  


2

comuna Vătava

Vătava

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize


-aprobat prin H.G. 852/11.08.2010;
publicat în Mo.F. 623/03.09.2010
-H.C.L. :
 10/31.03.2010

  2011


1

municipiul
              Sighişoara

Sighişoara

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize


-aprobat prin H.G. 727/20.07.2011;
publicat în Mo.F. 529/27.07.2011
-H.C.L. :
 18/27.02.2003

  

2

oraşul Sovata

Sovata

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize


-aprobat prin H.G. 726/20.07.2011;
publicat în Mo.F. 529/27.07.2011
-H.C.L. :
 76/24.09.2002
 09/24.01.2008
 45/04.12.2008
 47/23.09.2010

  

3

comuna Albeşti

Albeşti

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize


-aprobat prin H.G. 411/20.04.2011;
publicat în Mo.F. 325/11.05.2011
-H.C.L. :
 29/12.2008

  

4

comuna Apold


Apold

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize


-aprobat prin H.G. 712/13.07.2011;
publicat în Mo.F. 529/27.07.2011
-H.C.L. :
 10/2010
 7/28.04.2011

  

5

comuna Band

Band

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize


-aprobat prin H.G. 411/20.04.2011;
publicat în Mo.F. 325/11.05.2011
-H.C.L. :
 94/10.11.2009

  

6

comuna Beica de
                            Jos

Beica de Jos

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize


-aprobat prin H.G. 712/13.07.2011;
publicat în Mo.F. 529/27.07.2011
-H.C.L. :
 14/14.08.2008
 15/20.04.2011

  

7

comuna Cozma

Cozma

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize


-aprobat prin H.G. 411/20.04.2011;
publicat în Mo.F. 325/11.05.2011
-H.C.L. :
 10/29.06.2010

  

8

comuna Ernei

Ernei

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize


-aprobat prin H.G. 698/06.07.2011;
publicat în Mo.F. 529/27.07.2011
-H.C.L. :
 27/20.07.2010
 34/26.08.2010

  

9

comuna Lunca

Lunca

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize


-aprobat prin H.G. 411/20.04.2011;
publicat în Mo.F. 325/11.05.2011
-H.C.L. :
 3/30.01.2008

  

10

comuna Lunca
                 Bradului

Lunca Bradului

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize


-aprobat prin H.G. 411/20.04.2011;
publicat în Mo.F. 325/11.05.2011
-H.C.L. :
 19/22.05.2007

  

11

comuna Nadeş

Nadeş

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize


-aprobat prin H.G. 712/13.07.2011;
publicat în Mo.F. 529/27.07.2011
-H.C.L. :
 82/11.07.2006
 157/27.09.2010
 73/29.04.2011

  


 

Descriere
                    Scut triunghiular cu marginile rotunjite.
      
      
      Scutul este timbrat de o coroană murală de argint, cu trei turnuri crenelate.

Semnificaţii
                   
      
      
      
      Coroana murală cu trei turnuri crenelate, semnifică faptul că localitatea are rang de oraş.

Descriere
                    Scut triunghiular cu marginile rotunjite.
      
      
      Scutul este timbrat de o coroană murală de argint, cu trei turnuri crenelate.

Semnificaţii
                   
      
      
      
      Coroana murală cu trei turnuri crenelate, semnifică faptul că localitatea are rang de oraş.

Descriere
                    Scut triunghiular cu marginile rotunjite.
      
      
      Scutul este timbrat de o coroană murală de argint, cu trei turnuri crenelate.

Semnificaţii
                   
      
      
      
      Coroana murală cu trei turnuri crenelate, semnifică faptul că localitatea are rang de oraş.

Descriere
                    Scut triunghiular cu marginile rotunjite.
      
      
      

Semnificaţii
                   
      
      

Descriere
                    Scut triunghiular cu marginile rotunjite.
      
      
      

Semnificaţii
                   
      
      

Descriere
                    Scut triunghiular cu marginile rotunjite.
      
      
      

Semnificaţii
                   
      
      

Descriere
                    Scut triunghiular cu marginile rotunjite.
      
      
      

Semnificaţii
                   
      
      

Descriere
                    Scut triunghiular cu marginile rotunjite.
      
      
      

Semnificaţii
                   
      
      

Descriere
                    Scut triunghiular cu marginile rotunjite.
      
      
      

Semnificaţii
                   
      
      

Descriere
                    Scut triunghiular cu marginile rotunjite.
      
      
      

Semnificaţii
                   
      
      

Descriere
                    Scut triunghiular cu marginile rotunjite.
      
      
      

Semnificaţii
                   
      
      

Descriere
                    Scut triunghiular cu marginile rotunjite.
      
      
      Scutul este timbrat de o coroană murală, de argint, cu un turn crenelat.

Semnificaţii
                   
      
      Coroana murală, cu un turn crenelat, semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

Descriere
                    Scut triunghiular cu marginile rotunjite.
      
      
      

Semnificaţii