logo

steme aprobate legal

    Însemnările adunate aici aspiră la nivelul exhaustiv al diverselor informaţii, variante, ipoteze şi proiecte, urmărind alcătuirea unui "fişier" al fiecărei steme în parte. Povestea care stă în spatele fiecăreia, reflectă aspecte de istorie locală, scrijelite mai mult sau mai puţin izbutit prin intermediul acestui site.
    Stemele vechi sînt martorele tăcute ale timpului scurs peste o localitate sau vreun judeţ, păstrînd un mesaj ce trebuie redescoperit şi însuşit, de pe cărările întortocheate ale destinului, mesaj mereu viu asemenea trestiei care se îndoaie dar nu se frînge în bătaia vîntului.
    În ordinea cronologică şi apoi alfabetică a adoptării stemelor prin Hotărâre de Guvern, se va regăsi documentaţia care a stat la baza adoptării lor.
  
    Mulţumim şi pe această cale autorităţilor administraţiei locale care ne-au pus la dispoziţie materialele solicitate, menţionînd Consiliul Judeţean Mureş şi cele din Băgaciu, Gurghiu şi Mica.Nr. crt.


Denumirea unităţii administrativ-teritorialeStema


Dosarul cu proiectul
stemei


-Nr. H.G./        
    Nr. Mo.F.
-Nr. H.C.L.      Observaţii

12

comuna Sâncraiu
               de Mureş

Sâncraiu de Mureş

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize


-aprobat prin H.G. 411/20.04.2011;
publicat în Mo.F. 325/11.05.2011
-H.C.L. :
 23/17.04.2008

  

13

comuna Sânpetru
               de Câmpie

Sânpetru de Câmpie

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize


-aprobat prin H.G. 411/20.04.2011;
publicat în Mo.F. 325/11.05.2011
-H.C.L. :
 17/14.05.2007

  

14

comuna Suseni

Suseni

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize


-aprobat prin H.G. 411/20.04.2011;
publicat în Mo.F. 325/11.05.2011
-H.C.L. :
 40/30.11.2007

  

15

comuna Zagăr

Zagăr

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize


-aprobat prin H.G. 411/20.04.2011;
publicat în Mo.F. 325/11.05.2011
-H.C.L. :
 4/15.02.2008

  2012


1

comuna Adămuş

Adămuş

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize


-aprobat prin H.G. 991/10.10.2012;
publicat în Mo.F. 714/19.10.2012
-H.C.L. :
 27/23.11.2010

  

2

comuna Băla

Băla

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize


-aprobat prin H.G. 991/10.10.2012;
publicat în Mo.F. 714/19.10.2012
-H.C.L. :
 27/04.08.2009
 36/24.10.2010

  

3

comuna Deda

Deda

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize


-aprobat prin H.G. 991/10.10.2012;
publicat în Mo.F. 714/19.10.2012
-H.C.L. :
 48/07.07.2011
 80/22.12.2011

  

4

comuna Grebenişu
              de Câmpie


Grebenişu de Câmpie

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize


-aprobat prin H.G. 991/10.10.2012;
publicat în Mo.F. 714/19.10.2012
-H.C.L. :
 22/30.11.2011

  

5

comuna Viişoara

Viişoara

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize


-aprobat prin H.G. 991/10.10.2012;
publicat în Mo.F. 714/19.10.2012
-H.C.L. :
 28/06.10.2007
 14/14.04.2011

  2013


6

comuna Pogăceaua

Pogăceaua

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize
documentaţia propriu-zisă


-aprobat prin H.G. 632/21.08.2013;
publicat în Mo.F. 587/17.09.2013
-H.C.L. :
 

  
-proiectul de stemă a fost realizat de:  Ana-Maria Crişan2014


1

comuna Acăţări

Acăţări

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize
documentaţia propriu-zisă


-aprobat prin H.G. 533/26.06.2014
publicat în Mo.F. 551/25.07.2014
-H.C.L. :
 

  

2

comuna Aţintiş

Aţintiş

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize
documentaţia propriu-zisă


-aprobat prin H.G. 966/29.10.2014
publicat în Mo.F. 838/16.11.2014
-H.C.L. :
 

  

3

comuna Bălăuşeri

Bălăuşeri

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize
documentaţia propriu-zisă


-aprobat prin H.G. 966/29.10.2014
publicat în Mo.F. 838/16.11.2014
-H.C.L. :
 40/31.08.2011

  

4

comuna
        Brâncoveneşti

Brâncoveneşti

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize
documentaţia propriu-zisă


-aprobat prin H.G. 1092/11.12.2013
publicat în Mo.F. 13.09.01.2014
-H.C.L. :
 

  

5

comuna Ceauşu de
                    Câmpie

Ceauşu de Câmpie

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize
documentaţia propriu-zisă


-aprobat prin H.G. 1092/11.12.2013
publicat în Mo.F. 13.09.01.2014
-H.C.L. :
 

  

6

comuna Chibed

Chibed

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize
documentaţia propriu-zisă


-aprobat prin H.G. 1092/11.12.2013
publicat în Mo.F. 13.09.01.2014
-H.C.L. :
 

   

Descriere
                    Scut triunghiular cu marginile rotunjite.
      
      
      Scutul este timbrat de o coroană murală de argint, cu trei turnuri crenelate.

Semnificaţii
                   
      
      
      
      Coroana murală cu trei turnuri crenelate, semnifică faptul că localitatea are rang de oraş.

Descriere
                    Scut triunghiular cu marginile rotunjite.
      
      
      Scutul este timbrat de o coroană murală de argint, cu trei turnuri crenelate.

Semnificaţii
                   
      
      
      
      Coroana murală cu trei turnuri crenelate, semnifică faptul că localitatea are rang de oraş.

Descriere
                    Scut triunghiular cu marginile rotunjite.
      
      
      Scutul este timbrat de o coroană murală de argint, cu trei turnuri crenelate.

Semnificaţii
                   
      
      
      
      Coroana murală cu trei turnuri crenelate, semnifică faptul că localitatea are rang de oraş.

Descriere
                    Scut triunghiular cu marginile rotunjite.
      
      
      

Semnificaţii
                   
      
      

Descriere
                    Scut triunghiular cu marginile rotunjite.
      
      
      

Semnificaţii
                   
      
      

Descriere
                    Scut triunghiular cu marginile rotunjite.
      
      
      

Semnificaţii
                   
      
      

Descriere
                    Scut triunghiular cu marginile rotunjite.
      
      
      

Semnificaţii
                   
      
      

Descriere
                    Scut triunghiular cu marginile rotunjite.
      
      
      

Semnificaţii
                   
      
      

Descriere
                    Scut triunghiular cu marginile rotunjite.
      
      
      

Semnificaţii
                   
      
      

Descriere
                    Scut triunghiular cu marginile rotunjite.
      
      
      

Semnificaţii
                   
      
      

Descriere
                    Scut triunghiular cu marginile rotunjite.
      
      
      

Semnificaţii
                   
      
      

Descriere
                    Scut triunghiular cu marginile rotunjite.
      
      
      Scutul este timbrat de o coroană murală, de argint, cu un turn crenelat.

Semnificaţii
                   
      
      Coroana murală, cu un turn crenelat, semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

Descriere
                    Scut triunghiular cu marginile rotunjite.
      
      
      

Semnificaţii