logo

steme aprobate legal

    Însemnările adunate aici aspiră la nivelul exhaustiv al diverselor informaţii, variante, ipoteze şi proiecte, urmărind alcătuirea unui "fişier" al fiecărei steme în parte. Povestea care stă în spatele fiecăreia, reflectă aspecte de istorie locală, scrijelite mai mult sau mai puţin izbutit prin intermediul acestui site.
    Stemele vechi sînt martorele tăcute ale timpului scurs peste o localitate sau vreun judeţ, păstrînd un mesaj ce trebuie redescoperit şi însuşit, de pe cărările întortocheate ale destinului, mesaj mereu viu asemenea trestiei care se îndoaie dar nu se frînge în bătaia vîntului.
    În ordinea cronologică şi apoi alfabetică a adoptării stemelor prin Hotărâre de Guvern, se va regăsi documentaţia care a stat la baza adoptării lor.
  
    Mulţumim şi pe această cale autorităţilor administraţiei locale care ne-au pus la dispoziţie materialele solicitate, menţionînd Consiliul Judeţean Mureş şi cele din Băgaciu, Gurghiu şi Mica.Nr. crt.


Denumirea unităţii administrativ-teritorialeStema


Dosarul cu proiectul
stemei


-Nr. H.G./        
    Nr. Mo.F.
-Nr. H.C.L.      Observaţii

7

comuna Chiheru de
                          Jos

Chiheru de Jos

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize
documentaţia propriu-zisă


-aprobat prin H.G. 966/29.10.2014
publicat în Mo.F. 838/16.11.2014
-H.C.L. :
 

  

8

comuna Cucerdea

Cucerdea

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize
documentaţia propriu-zisă


-aprobat prin H.G. 1092/11.12.2013
publicat în Mo.F. 13.09.01.2014
-H.C.L. :
 

  

9

comuna Ghurghiu

Gurghiu

adrese; avize


-aprobat prin H.G. 966/29.10.2014
publicat în Mo.F. 838/16.11.2014
-H.C.L. :
 08/26.03.2004
 30/26.10.2012

  

10

comuna Iclănzel

Iclănzel

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize
documentaţia propriu-zisă


-aprobat prin H.G. 1092/11.12.2013
publicat în Mo.F. 13/09.01.2014
-H.C.L. :
 

  

11

comuna Livezeni

Livezeni

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize
documentaţia propriu-zisă


-aprobat prin H.G. 995/04.11.2014
publicat în Mo.F. 839/16.11.2014
-H.C.L. :
 

  

12

comuna Măgherani

Măgherani

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize
documentaţia propriu-zisă


-aprobat prin H.G. 966/29.10.2014
publicat în Mo.F. 838/16.11.2014
-H.C.L. :
 

  

13

comuna Neaua

Neaua

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize
documentaţia propriu-zisă


-aprobat prin H.G. 966/29.10.2014
publicat în Mo.F. 838/16.11.2014
-H.C.L. :
 

  

14

comuna Ruşii-
                    Munţi

Ruşii-Munţi

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize
documentaţia propriu-zisă


-aprobat prin H.G. 597/16.07.2014
publicat în Mo.F. 559/29.07.2014
-H.C.L. :
 

  


15

comuna Saschiz

Saschiz

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize


-aprobat prin H.G. 966/29.10.2014
publicat în Mo.F. 838/16.11.2014
-H.C.L. :
 13/29.03.2013

  
-proiectul de stemă a fost realizat de:  Ana-Maria Crişan

16

comuna Şăulia

Şăulia

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize


-aprobat prin H.G. 966/29.10.2014
publicat în Mo.F. 838/16.11.2014
-H.C.L. :
 29/22.08.2011

  
-proiectul de stemă a fost realizat de:  Ana-Maria Crişan

17

comuna Vărgata

Vărgata

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize
documentaţia propriu-zisă


-aprobat prin H.G. 966/29.10.2014
publicat în Mo.F. 838/16.11.2014
-H.C.L. :
 

  

18

comuna Vânători

Vînători

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize
documentaţia propriu-zisă


-aprobat prin H.G. 9/07.01.2014
publicat în Mo.F. 33/16.01.2014
-H.C.L. :
 

  

19

comuna Voivodeni

Voivodeni

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize


-aprobat prin H.G. 966/29.10.2014
publicat în Mo.F. 838/16.11.2014
-H.C.L. :
 2/29.01.2010
 26/30.08.2011

  2015


1

comuna Mica

Mica

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize


-aprobat prin H.G. 92/10.02.2015
publicat în Mo.F. 141/25.02.2015
-H.C.L. :
 48/15.07.2011

  
-proiectul de stemă a fost realizat de:  Ana-Maria Crişan

2

comuna Zau de
                  Câmpie

Zau de Câmpie

proiect HCL;
dezbatere publică


-aprobat prin H.G. 92/10.02.2015
publicat în Mo.F. 141/25.02.2015
-H.C.L. :
 45/17.12.2013

  
-proiectul de stemă a fost realizat de:  Ana-Maria Crişan

3

comuna Glodeni

Glodeni

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize


-aprobat prin H.G. 419/03.06.2015
publicat în Mo.F. 528/16.07.2015
-H.C.L. :
 80/30.10.2013  102/11.11.2014

  

4

comuna Băgaciu

Băgaciu

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize


-aprobat prin H.G. 944/11.11.2015
publicat în Mo.F. 966/28.12.2015
-H.C.L. :
 8/25.02.2014

  
-proiectul de stemă a fost realizat de:  SC RomStema 2011 SRL

5

comuna Sânger

Sânger

adrese; avize


-aprobat prin H.G. 944/11.11.2015
publicat în Mo.F. 966/28.12.2015
-H.C.L. :
 

  


 

Descriere
                    Scut triunghiular cu marginile rotunjite.
      
      
      Scutul este timbrat de o coroană murală de argint, cu trei turnuri crenelate.

Semnificaţii
                   
      
      
      
      Coroana murală cu trei turnuri crenelate, semnifică faptul că localitatea are rang de oraş.

Descriere
                    Scut triunghiular cu marginile rotunjite.
      
      
      Scutul este timbrat de o coroană murală de argint, cu trei turnuri crenelate.

Semnificaţii
                   
      
      
      
      Coroana murală cu trei turnuri crenelate, semnifică faptul că localitatea are rang de oraş.

Descriere
                    Scut triunghiular cu marginile rotunjite.
      
      
      Scutul este timbrat de o coroană murală de argint, cu trei turnuri crenelate.

Semnificaţii
                   
      
      
      
      Coroana murală cu trei turnuri crenelate, semnifică faptul că localitatea are rang de oraş.

Descriere
                    Scut triunghiular cu marginile rotunjite.
      
      
      

Semnificaţii
                   
      
      

Descriere
                    Scut triunghiular cu marginile rotunjite.
      
      
      

Semnificaţii
                   
      
      

Descriere
                    Scut triunghiular cu marginile rotunjite.
      
      
      

Semnificaţii
                   
      
      

Descriere
                    Scut triunghiular cu marginile rotunjite.
      
      
      

Semnificaţii
                   
      
      

Descriere
                    Scut triunghiular cu marginile rotunjite.
      
      
      

Semnificaţii
                   
      
      

Descriere
                    Scut triunghiular cu marginile rotunjite.
      
      
      

Semnificaţii
                   
      
      

Descriere
                    Scut triunghiular cu marginile rotunjite.
      
      
      

Semnificaţii
                   
      
      

Descriere
                    Scut triunghiular cu marginile rotunjite.
      
      
      

Semnificaţii
                   
      
      

Descriere
                    Scut triunghiular cu marginile rotunjite.
      
      
      Scutul este timbrat de o coroană murală, de argint, cu un turn crenelat.

Semnificaţii
                   
      
      Coroana murală, cu un turn crenelat, semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

Descriere
                    Scut triunghiular cu marginile rotunjite.
      
      
      

Semnificaţii