logo

steme aprobate legal

    Însemnările adunate aici aspiră la nivelul exhaustiv al diverselor informaţii, variante, ipoteze şi proiecte, urmărind alcătuirea unui "fişier" al fiecărei steme în parte. Povestea care stă în spatele fiecăreia, reflectă aspecte de istorie locală, scrijelite mai mult sau mai puţin izbutit prin intermediul acestui site.
    Stemele vechi sînt martorele tăcute ale timpului scurs peste o localitate sau vreun judeţ, păstrînd un mesaj ce trebuie redescoperit şi însuşit, de pe cărările întortocheate ale destinului, mesaj mereu viu asemenea trestiei care se îndoaie dar nu se frînge în bătaia vîntului.
    În ordinea cronologică şi apoi alfabetică a adoptării stemelor prin Hotărâre de Guvern, se va regăsi documentaţia care a stat la baza adoptării lor.
  
    Mulţumim şi pe această cale autorităţilor administraţiei locale care ne-au pus la dispoziţie materialele solicitate, menţionînd Consiliul Judeţean Mureş şi cele din Băgaciu, Gurghiu şi Mica.Nr. crt.


Denumirea unităţii administrativ-teritorialeStema


Dosarul cu proiectul
stemei


-Nr. H.G./        
    Nr. Mo.F.
-Nr. H.C.L.      Observaţii2016


1

oraşul Ungheni

Ungheni

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize
documentaţia propriu-zisă


-aprob. prin H.G. 556/03.08.2016
publicat în Mo.F. 610/10.08.2016
-H.C.L. :
 

  

2

comuna Crăieşti

Crăieşti

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize


-aprob. prin H.G. 828/09.11.2016;
publ. în Mo.F. 986/08.12.2016
-H.C.L. :
41/29.10.2010
 27/09.09.2013

  
-proiectul de stemă a fost realizat de:  Ana-Maria Crişan

3

comuna Daneş

Daneş

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize
documentaţia propriu-zisă


-aprob. prin H.G. 194/23.03.2016;
publ. în Mo.F. 255/06.04.2016
-H.C.L. :
   

  2017


----------------------------2018


1

comuna Petelea

proiect stemă Petelea

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize

-  
-  
-  
-25/27.06.2013
 10/2016

  
-proiectul de stemă a fost realizat de:  Ana-Maria Crişan

2

comuna Valea Largă

proiect stemă Valea Largă

adrese; avize

-  
-  
-  
-16/26.05.2005
 42/30.10.2015

  
-nu există un proiect de stemă  26.06.2014 ???!!!