logo

steme aprobate legal

    Însemnările adunate aici aspiră la nivelul exhaustiv al diverselor informaţii, variante, ipoteze şi proiecte, urmărind alcătuirea unui "fişier" al fiecărei steme în parte. Povestea care stă în spatele fiecăreia, reflectă aspecte de istorie locală, scrijelite mai mult sau mai puţin izbutit prin intermediul acestui site.
    Stemele vechi sînt martorele tăcute ale timpului scurs peste o localitate sau vreun judeţ, păstrînd un mesaj ce trebuie redescoperit şi însuşit, de pe cărările întortocheate ale destinului, mesaj mereu viu asemenea trestiei care se îndoaie dar nu se frînge în bătaia vîntului.
    În ordinea cronologică a adoptării stemelor prin H.G., se va regăsi documentaţia care a stat la baza adoptării lor.
  
    Mulţumirile mele se îndreaptă spre Consiliul Judeţean pentru sprijinul documentar oferit cu generozitate, nominalizînd conducerea instituţiei, cu asentimentul căreia mi-au revenit informaţiile şi nu în cele din urmă consilierii instituţiei care efectiv le-au transmis şi mai ales pentru întreg efortul depus în strîngerea lor.
    Din documentele primite am extras informaţiile din tabelul de mai jos.Nr. crt.


Denumirea unităţii administrativ-teritorialeStema


Dosarul cu proiectul
stemei


-Nr. H.G./
Nr. Mo.F.
-Nr. H.C.J.Observaţii

1

judeţul Neamţ

Neamţ

adrese; avize


-aprob. prin H.G. 1431/28.11.2007 ;
publ. în Mo.F. 849/11.12.2007
-H.C.J. 21/23.04.2003

  
-proiectul de stemă a fost realizat de:  


 

Descriere
                   Stema se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, antic, de culoare roşie, avînd pe mijloc un pal vertical îngustat, din aur.
      În partea dreaptă se află o capră neagră, sărind peste o stîncă de argint umbrită.
      În partea stîngă se află trei spice de grîu în fascie, de aur.

Semnificaţii
      -elementele din partea dreaptă (capra şi stînca) reprezintă simbolic şi heraldic vechea stemă a judeţului Neamţ, cu bogăţia cinegetică şi a subsolului din zonă.
      -elementele din partea stîngă (spicele) reprezintă simbolic şi heraldic vechea stemă a judeţului Roman, cu bogăţia pămîntului şi una dintre ocupaţiile de bază ale locuitorilor din această zonă.