logo

steme aprobate legal

    Însemnările adunate aici aspiră la nivelul exhaustiv al diverselor informaţii, variante, ipoteze şi proiecte, urmărind alcătuirea unui "fişier" al fiecărei steme în parte. Povestea care stă în spatele fiecăreia, reflectă aspecte de istorie locală, scrijelite mai mult sau mai puţin izbutit prin intermediul acestui site.
    Stemele vechi sînt martorele tăcute ale timpului scurs peste o localitate sau vreun judeţ, păstrînd un mesaj ce trebuie redescoperit şi însuşit, de pe cărările întortocheate ale destinului, mesaj mereu viu asemenea trestiei care se îndoaie dar nu se frînge în bătaia vîntului.
    În ordinea cronologică şi apoi alfabetică a adoptării stemelor prin Hotărâre de Guvern, se va regăsi documentaţia care a stat la baza adoptării lor.
  
    Mulţumim şi pe această cale autorităţilor administraţiei locale care ne-au pus la dispoziţie materialele solicitate, menţionînd Consiliul Județean și cele din Satu Mare, Tășnad, Socond, Târna Mare.Nr. crt.


Denumirea unităţii administrativ-teritorialeStema


Dosarul cu proiectul
stemei


-Nr. H.G./        
    Nr. Mo.F.
-Nr. H.C.L.      Observaţii1993
--------------------------


1994-
1997------------------------------------------------------1998
--------------------------1999
--------------------------2000
--------------------------


2001------------------------------------------------------2002
--------------------------2003
--------------------------2004
--------------------------2005
--------------------------2006
--------------------------2006
--------------------------2008
--------------------------2009
--------------------------2010
--------------------------2011
--------------------------2012
--------------------------2013
--------------------------


  


 

Descriere
                   Stema se compune dintr-un scut triunghiular, cu marginile rotunjite, scartelat cu patru cartiere şi un ecuson central.
      În partea superioară, în dreapta, în câmp roşu, se află un cerb de argint, iar în stânga, în câmp albastru, se află un măr cu poame, totul de aur.
      În partea inferioară, în dreapta, în câmp albastru, se află spice de grâu de aur, iar în stânga, în câmp roşu, se află un strugure cu o frunză de viţă-de-vie, totul de argint.
      În interiorul scutului, în ecusonul central, în câmp auriu, se află o cetate de culoare roşie, cu poartă luminată negru.

Semnificaţii
                   Figurile heraldice din cele patru cartiere ale scutului de bază transpun simbolic bogăţiile naturale ale judeţului şi ocupaţiile locuitorilor acestuia.
      Cerbul de argint este un element de acţiune şi reprezintă cutezanţa, măreţia, îndrăzneala.
      Mărul este considerat pom al vieţii şi reprezintă rodul, împlinirea; coroana pătrată semnifică echilibru prin cele patru elemente: pământ, aer, foc, apă.
      Spicele reprezintă bogăţia holdei, tradiţia, câmpiile întinse ale judeţului.
      Strugurele semnifică bogăţia viticolă a zonei; vinul reprezintă sacralitatea acestuia.
      Turnul, ca element stilizat al unei cetăţi, simbolizează rădăcinile istorice ale judeţului şi reprezintă gradul cel mai înalt de nobleţe a locuitorilor judeţului, demonstrând continuitatea lor în acest spaţiu, aflat la întretăierea de hotare.