logo

steme aprobate legal

    Însemnările adunate aici aspiră la nivelul exhaustiv al diverselor informaţii, variante, ipoteze şi proiecte, urmărind alcătuirea unui "fişier" al fiecărei steme în parte. Povestea care stă în spatele fiecăreia, reflectă aspecte de istorie locală, scrijelite mai mult sau mai puţin izbutit prin intermediul acestui site.
    Stemele vechi sînt martorele tăcute ale timpului scurs peste o localitate sau vreun judeţ, păstrînd un mesaj ce trebuie redescoperit şi însuşit, de pe cărările întortocheate ale destinului, mesaj mereu viu asemenea trestiei care se îndoaie dar nu se frînge în bătaia vîntului.
    În ordinea cronologică şi apoi alfabetică a adoptării stemelor prin Hotărâre de Guvern, se va regăsi documentaţia care a stat la baza adoptării lor.
  
    Mulţumim şi pe această cale autorităţilor administraţiei locale care ne-au pus la dispoziţie materialele solicitate, menţionînd Consiliul Județean și cele din Satu Mare, Tășnad, Socond, Târna Mare.Nr. crt.


Denumirea unităţii administrativ-teritorialeStema


Dosarul cu proiectul
stemei


-Nr. H.G./        
    Nr. Mo.F.
-Nr. H.C.L.      Observaţii2014


1

judeţul Satu Mare

stema judeţului Satu Mare


-aprobat prin H.G. 140/06.03.2014;
publicat în Mo.F. 196/20.03.2014
-H.C.J. :
   246/18.12.2012
   31/28.01.2013

  
-proiectul de stemă a fost realizat de:
  Horvath Florinel2015


1

municipiul Satu
                    Mare

stema Satu Mare


-aprobat prin H.G. 303/29.04.2015;
publicat în Mo.F. 366/27.05.2015
-H.C.L. :
   88/21/09.09.2004
   123/26.06.2014
   52/26.03.2015

  

2

oraşul Tăşnad

stema Tăşnad

proiect HCL;
dezbatere publică


-aprobat prin H.G. 351/20.05.2015;
publicat în Mo.F. 366/27.05.2015
-H.C.L. :
   138/27.10.2011
   80/27.06.2013

  
-proiectul de stemă a fost realizat de:  SC RomStema SRL

3

comuna Socond

stema Socond


-aprobat prin H.G. 447/10.06.2015;
publicat în Mo.F. 528/16.07.2015
-H.C.L. :
   21/30.09.2010

  
-proiectul de stemă a fost realizat de:  SC Incorso Consult SRL2016


1

comuna Apa

stema Apa

proiect HCL;
dezbatere publică
documentaţia propriu-zisă


-aprobat prin H.G. 339/04.05.2016;
publicat în Mo.F. 373/16.05.2016
-H.C.L. :
   53/2008
   28/30.08.2012
   23/30.07.2015

  

2

comuna Bîrsău

stema Bîrsău

proiect HCL;
dezbatere publică
documentaţia propriu-zisă


-aprobat prin H.G. 547/27.07.2016;
publicat în Mo.F. 610/10.08.2016
-H.C.L. :
   
   

  

3

comuna Culciu

stema Culciu

proiect HCL;
dezbatere publică
documentaţia propriu-zisă


-aprobat prin H.G. 547/27.07.2016;
publicat în Mo.F. 610/10.08.2016
-H.C.L. :
   20/2009
   30.11.08.2015

  

4

comuna Foieni

stema Foieni


-aprobat prin H.G. 547/27.07.2016;
publicat în Mo.F. 610/10.08.2016
-H.C.L. :
   2/24.02.2009
   

  
-proiectul de stemă a fost realizat de:  SC Incorso Consult SRL

5

comuna Târna
                    Mare

stema Târna Mare

proiect HCL;
dezbatere publică

-aprobat prin H.G. 339/04.05.2016;
publicat în Mo.F. 373/16.05.2016
-H.C.L. :
   14/2001
   14/30.05.2003
   11/26.02.2007
   38/30.05.2013
   66/27.09.2014

  
-proiectul de stemă a fost realizat de:
Alexandru Radu (varian-tele 2003) şi Busuioc I. Aurelian (varianta 2007)

6

comuna Urziceni

stema Urziceni

proiect HCL;
dezbatere publică
documentaţia propriu-zisă


-aprobat prin H.G. 339/04.05.2016;
publicat în Mo.F. 373/16.05.2016
-H.C.L. :
   7/09.02.2009
   19/2014

  


  


  


  


  


  


  


 

Descriere
                    Scut triunghiular cu marginile rotunjite, scartelat cu patru cartiere şi un ecuson central.
      În partea superioară, în dreapta, în câmp roşu, se află un cerb de argint, iar în stânga, în câmp albastru, se află un măr cu poame, totul de aur.
      În partea inferioară, în dreapta, în câmp albastru, se află spice de grâu de aur, iar în stânga, în câmp roşu, se află un strugure cu o frunză de viţă-de-vie, totul de argint.
      În interiorul scutului, în ecusonul central, în câmp auriu, se află o cetate de culoare roşie, cu poartă luminată negru.

Semnificaţii
                    Figurile heraldice din cele patru cartiere ale scutului de bază transpun simbolic bogăţiile naturale ale judeţului şi ocupaţiile locuitorilor acestuia.
      Cerbul de argint este un element de acţiune şi reprezintă cutezanţa, măreţia, îndrăzneala.
      Mărul este considerat pom al vieţii şi reprezintă rodul, împlinirea; coroana pătrată semnifică echilibru prin cele patru elemente: pământ, aer, foc, apă.
      Spicele reprezintă bogăţia holdei, tradiţia, câmpiile întinse ale judeţului.
      Strugurele semnifică bogăţia viticolă a zonei; vinul reprezintă sacralitatea acestuia.
      Turnul, ca element stilizat al unei cetăţi, simbolizează rădăcinile istorice ale judeţului şi reprezintă gradul cel mai înalt de nobleţe a locuitorilor judeţului, demonstrând continuitatea lor în acest spaţiu, aflat la întretăierea de hotare.

Descriere
                    Scut triunghiular albastru cu marginile rotunjite.
      În interiorul scutului, dintr-un bastion format dintr-un zid de cetate crenelat argintiu se ridică un turn de argint cu trei ferestre deschise negre, având la bază o poartă cu grilajul ridicat, apărată de un leu şezând, de aur, văzut din profil spre dreapta, cu coada ridicată pe spate şi cu limba roşie scoasă. Din crenelurile bastionului se ridică un turn conic central roşu, flancat de câte un turnuleţ argintiu, cu fereastra neagră deschisă, cu acoperişul ascuţit, roşu. Din metereze iese, în dreapta-stânga bastionului, o terasă verde pe care sunt plasaţi câte un chiparos cu trunchiul negru şi coronamentul verde; la extremităţile fiecărui chiparos se află câte un oştean de argint, privind spre chiparos, îmbrăcat în armură completă cu coiful cu viziera trasă, având în mâna dreaptă/stângă o spadă ridicată.
      Bastionul este aşezat pe o terasă verde, iar vârful scutului de argint este undat.
      Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu şapte turnuri crenelate.

Semnificaţii
                    Bastionul se referă la rolul cetăţii în apărarea localităţii.
      Leul reprezintă o imagine simbolică pentru ideea de putere şi curaj în luptă.
      Chiparosul face referire la bogăţia pomicolă din zonă.
      Grilajul reprezintă statutul privilegiat de cetate al oraşului în Evul Mediu.
      Întreaga compoziţie a fost inspirată de tradiţia heraldică folosită în perioada interbelică.
      Coroana murală cu şapte turnuri crenelate, semnifică faptul că localitatea municipiu reşedinţă de judeţ.

Descriere
                    Scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat.
      În partea superioară, în câmp roşu, se află Sfântul Arhanghel Mihail de argint.
      În partea inferioară, în câmp albastru, se află o fântână arteziană de argint.
      Scutul este timbrat de o coroană murală de argint, cu trei turnuri crenelate.

Semnificaţii
                    Sfântul Arhanghel Mihail este o moştenire heraldică istorică, fiind sigiliul vechi al localităţii.
      Fântâna arteziană simbolizează resursele naturale ale zonei, recunoscută pentru apele termale terapeutice.
      Coroana murală cu trei turnuri crenelate, semnifică faptul că localitatea are rang de oraş.

Descriere
                    Scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat.
      În partea superioară, în câmp roşu, se află două ramuri de stejar de aur, aşezate în săritoare.
      În partea inferioară, în câmp albastru, se află cinci ciorchini de struguri de aur, dispuşi 3: 2.
      Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificaţii
                    Ramurile de stejar reprezintă codrul de pe coline şi dealuri, la poalele căruia este aşezată localitatea.
      Ciorchinii de struguri simbolizează una din ocupaţiile importante ale locuitorilor, viticultura, iar numărul lor indică numărul satelor componente ale comunei.
      Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

Descriere
                    Scut triunghiular cu marginile rotunjite.
      În partea superioară, în câmp roşu, se află trei săbii şi două topoare, care se întretaie în partea de jos, totul de argint.
      Partea inferioară este reprezentată de fascii undate albastru şi argint.
      Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificaţii
                    Săbiile şi topoarele fac referire la descoperirile arheologice de pe teritoriul localităţii, şi anume depozitul de bronzuri descoperit pe teritoriul fermei "Iungreis".
      Fasciile undate simbolizează atât etimologia numelui localităţii, cât şi râul Someş care străbate zona.
      Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

Descriere
                    Scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat în săritoare.
      În partea superioară, în câmp albastru, se află o frunză de stejar de argint, orientată spre stânga.
      În dreapta, în câmp roşu, se află un buchet cu cinci spice de aur.
      În stânga, în câmp roşu, se află o făclie de aur.
      În vârful scutului, în câmp albastru, se află un cerb de argint din profil, trecând spre dreapta.
      Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificaţii
                    Frunza de stejar şi cerbul reprezintă bogăţia silvică şi cinegetică a zonei.
      Buchetul cu spice de grâu simbolizează ocupaţia locuitorilor, agricultura.
      Făclia face referire la activitatea specifică zonei, sticlăria.
      Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

Descriere
                    Scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat în furcă.
      În partea superioară, în câmp verde, se află un cerb de aur, sărind spre stânga.
      În partea dreaptă, în câmp negru, se află un fier de plug de argint, văzut din profil, cu brăzdarul îndreptat spre stânga.
      În partea stângă, în câmp roşu, se află un snop de spice de grâu de aur.
      Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificaţii
                    Cerbul face referire la vechiul sigiliu al satului Corod din anul 1784.
      Plugul aminteşte de ocupaţia principală a locuitorilor, agricultura, regăsinduse pe vechile sigilii ale satelor componente ale comunei.
      Snopul reprezintă bogăţia comunei în culturile de cereale.
      Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

Descriere
                    Scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat şi despicat în partea superioară.
      În partea superioară, în dreapta, în câmp albastru, se află un snop de grâu de aur.
      În partea superioară, în stânga, în câmp verde, se află un ciorchine de strugure de aur.
      În partea inferioară, în câmp de argint, se află un stejar dezrădăcinat verde.
      Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificaţii
                    Snopul de grâu reprezintă ocupaţia de bază a locuitorilor, agricultura.
      Ciorchinele de strugure simbolizează bogăţia viticolă a zonei.
      Stejarul atestă vechimea aşezării, teritoriul comunei fiind locuit încă din epoca bronzului.
      Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

Descriere
                    Scut triunghiular albastru cu marginile rotunjite, încărcat cu o şapă de argint.
      În şapă se află un fag dezrădăcinat verde.
      Vârful scutului este tăiat de o linie undată sub care se află un câmp albastru presărat cu bule de argint.
      În partea dreaptă se află un clop negru cu bor mic, ornat cu motive populare din zonă, având o pană de păun în dreapta.
      În partea stângă se află un coş de nuiele cu fructe, totul de aur.
      Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificaţii
                    Clopul simbolizează viaţa culturală şi artistică a localităţii.
      Coşul cu fructe reprezintă bogăţia pomicolă şi viticolă a zonei.
      Fagul reprezintă bogăţia silvică a zonei.
      Vârful undat face referire la renumitul centru balnear Băile Tarna.
      Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

Descriere
                    Scut triunghiular cu marginile rotunjite, tripartit în pal.
      În dreapta, în câmp auriu, se află un copac verde dezrădăcinat.
      În partiţia din mijloc, în câmp roşu, se află un ciorchine de strugure de aur, cu vrej şi frunze de argint.
      În stânga, în câmp verde, se află un spic de grâu de aur.
      Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificaţii
                    Copacul sugerează zona mlăştinoasă a localităţii, acoperită cu păduri.
      Ciorchinele simbolizează bogăţia viticolă a zonei.
      Spicul de grâu reprezintă ocupaţia de bază a locuitorilor, agricultura.
      Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.