logo

steme aprobate legal

    Însemnările adunate aici aspiră la nivelul exhaustiv al diverselor informaţii, variante, ipoteze şi proiecte, urmărind alcătuirea unui "fişier" al fiecărei steme în parte. Povestea care stă în spatele fiecăreia, reflectă aspecte de istorie locală, scrijelite mai mult sau mai puţin izbutit prin intermediul acestui site.
    Stemele vechi sînt martorele tăcute ale timpului scurs peste o localitate sau vreun judeţ, păstrînd un mesaj ce trebuie redescoperit şi însuşit, de pe cărările întortocheate ale destinului, mesaj mereu viu asemenea trestiei care se îndoaie dar nu se frînge în bătaia vîntului.
    În ordinea cronologică şi apoi alfabetică a adoptării stemelor prin Hotărâre de Guvern, se va regăsi documentaţia care a stat la baza adoptării lor.
  
    Mulţumim şi pe această cale autorităţilor administraţiei locale care ne-au pus la dispoziţie materialele solicitate, menţionînd Consiliul Judeţean Tulcea şi cele dinNr. crt.


Denumirea unităţii administrativ-teritorialeStema


Dosarul cu proiectul
stemei


-Nr. H.G./        
    Nr. Mo.F.
-Nr. H.C.L.      Observaţii1993
----------------------------


1994-
1997--------------------------------------------------------1998
----------------------------1999
----------------------------2000
----------------------------2001--------------------------------------------------------2002


1

judeţul Tulcea

stema judet Tulcea

adrese; avize


-aprob. prin H.G. 538/30.05.2002;
publ. în Mo.F. 396/10.06.2002
-H.C.J. :
   21/01.11.1993
   93/17.12.1999

  
-proiectul de stemă a fost realizat de:  2003


1

municipiul Tulcea

stema municipiu Tulcea


-aprob. prin H.G. 139/06.02.2003;
publ. în Mo.F. 151/10.03.2003
-H.C.L. :
   
   180/30.09.2002

  
-proiectul de stemă a fost realizat de:  2004
----------------------------2005
----------------------------2006


1

oraşul Babadag

stema oras Babadag

proiect HCL;
dezbatere publică
documentaţia propriu-zisă


-aprob. prin H.G. 26/05.01.2006;
publ. în Mo.F. 65/24.01.2006
-H.C.L. :
   
   

  
-proiectul de stemă a fost realizat de:  

2

oraşul Sulina

stema oras Sulina

proiect HCL;
dezbatere publică


-aprob. prin H.G. 26/05.01.2006;
publ. în Mo.F. 65/24.01.2006
-H.C.L. :
   
   74/28.06.2002
   197/18.09.2003

  
-proiectul de stemă a fost realizat de:  2007


1

oraşul Isaccea

stema oras Iasccea

proiect HCL;
dezbatere publică
documentaţia propriu-zisă


-aprob. prin H.G. 154/14.02.2007;
publ. în Mo.F. 125/20.02.2007
-H.C.L. :
   
   

  
-proiectul de stemă a fost realizat de:  

2

comuna Grindu

stema comuna Grindu

proiect HCL;
dezbatere publică
documentaţia propriu-zisă


-aprob. prin H.G. 155/14.02.2007;
publ. în Mo.F. 125/20.02.2007
-H.C.L. :
   
   

  
-proiectul de stemă a fost realizat de: