logo

steme aprobate legal

    Însemnările adunate aici aspiră la nivelul exhaustiv al diverselor informaţii, variante, ipoteze şi proiecte, urmărind alcătuirea unui "fişier" al fiecărei steme în parte. Povestea care stă în spatele fiecăreia, reflectă aspecte de istorie locală, scrijelite mai mult sau mai puţin izbutit prin intermediul acestui site.
    Stemele vechi sînt martorele tăcute ale timpului scurs peste o localitate sau vreun judeţ, păstrînd un mesaj ce trebuie redescoperit şi însuşit, de pe cărările întortocheate ale destinului, mesaj mereu viu asemenea trestiei care se îndoaie dar nu se frînge în bătaia vîntului.
    În ordinea cronologică şi apoi alfabetică a adoptării stemelor prin Hotărâre de Guvern, se va regăsi documentaţia care a stat la baza adoptării lor.
  
    Mulţumim şi pe această cale autorităţilor administraţiei locale care ne-au pus la dispoziţie materialele solicitate, menţionînd Consiliul Judeţean Tulcea şi cele dinNr. crt.


Denumirea unităţii administrativ-teritorialeStema


Dosarul cu proiectul
stemei


-Nr. H.G./        
    Nr. Mo.F.
-Nr. H.C.L.      Observaţii2008


1

comuna Nufăru

Nufăru

proiect HCL;
dezbatere publică
documentaţia propriu-zisă


-aprob. prin H.G. 654/18.06.2008;
publ. în Mo.F. 470/25.06.2008
-H.C.L. :
   
   

  
-proiectul de stemă a fost realizat de:  2009


1

comuna Chilia Veche

Chilia Veche

proiect HCL;
dezbatere publică
documentaţia propriu-zisă


-aprob. prin H.G. 393/01.04.2009;
publ. în Mo.F. 235/09.04.2009
-H.C.L. :
   24/28.01.1994
   12/21.03.2007

  2010
----------------------------2011


1

comuna Luncaviţa

Luncaviţa

proiect HCL;
dezbatere publică
documentaţia propriu-zisă


-aprob. prin H.G. 982/05.10.2011;
publ. în Mo.F. 747/25.10.2011
-H.C.L. :
   2/31.01.2008

  
-proiectul de stemă a fost realizat de:  Tudor Radu Tiron2012
----------------------------2013
----------------------------2014


1

comuna Casimcea

Casimcea

proiect HCL;
dezbatere publică
documentaţia propriu-zisă


-aprob. prin H.G. 619/23.07.2014;
publ. în Mo.F. 591/07.08.2014
-H.C.L. :
   
   

  
-proiectul de stemă a fost realizat de:  

2

comuna Topolog

Topolog

proiect HCL;
dezbatere publică


-aprob. prin H.G. 619/23.07.2014;
publ. în Mo.F. 591/07.08.2014
-H.C.L. :
   32/2010
   6/09.02.2012
   
   

  
-proiectul de stemă a fost realizat de:2015


1

comuna Dăeni

Dăeni

proiect HCL;
dezbatere publică
documentaţia propriu-zisă


-aprob. prin H.G. 209/25.03.2015;
publ. în Mo.F. 272/23.04.2015
-H.C.L. :
   
   

  
-proiectul de stemă a fost realizat de:  

2

comuna Frecăţei

Frecăţei

proiect HCL;
dezbatere publică
documentaţia propriu-zisă


-aprob. prin H.G. 209/25.03.2015;
publ. în Mo.F. 272/23.04.2015
-H.C.L. :
   26/18.08.2011
   35/04.04.2013

  
-proiectul de stemă a fost realizat de:  

3

comuna Jurilovca

Jurilovca

proiect HCL;
dezbatere publică
documentaţia propriu-zisă


-aprob. prin H.G. 209/25.03.2015;
publ. în Mo.F. 272/23.04.2015
-H.C.L. :
   
   

  
-proiectul de stemă a fost realizat de:  

4

comuna Mahmudia

Mahmudia

proiect HCL;
dezbatere publică


-aprob. prin H.G. 209/25.03.2015;
publ. în Mo.F. 272/23.04.2015
-H.C.L. :
   127/27.12.2011
   45/30.05.2013

  
-proiectul de stemă a fost realizat de:  

5

comuna Nalbant

Nalbant

proiect HCL;
dezbatere publică
documentaţia propriu-zisă


-aprob. prin H.G. 209/25.03.2015;
publ. în Mo.F. 272/23.04.2015
-H.C.L. :
   53/20.12.2012
   11/29.03.2013

  
-proiectul de stemă a fost realizat de:  

6

comuna Somova

Somova

proiect HCL;
dezbatere publică

-aprob. prin H.G. 209/25.03.2015;
publ. în Mo.F. 272/23.04.2015
-H.C.L. :
   37/17.05.2012
   

  
-proiectul de stemă a fost realizat de: