logo

steme aprobate legal

    Însemnările adunate aici aspiră la nivelul exhaustiv al diverselor informaţii, variante, ipoteze şi proiecte, urmărind alcătuirea unui "fişier" al fiecărei steme în parte. Povestea care stă în spatele fiecăreia, reflectă aspecte de istorie locală, scrijelite mai mult sau mai puţin izbutit prin intermediul acestui site.
    Stemele vechi sînt martorele tăcute ale timpului scurs peste o localitate sau vreun judeţ, păstrînd un mesaj ce trebuie redescoperit şi însuşit, de pe cărările întortocheate ale destinului, mesaj mereu viu asemenea trestiei care se îndoaie dar nu se frînge în bătaia vîntului.
    În ordinea cronologică a adoptării stemelor prin H.G., se va regăsi documentaţia care a stat la baza adoptării lor.
  
    Mulţumirile mele se îndreaptă spre Consiliul Judeţean pentru sprijinul documentar oferit cu generozitate, nominalizînd conducerea instituţiei, cu asentimentul căreia mi-au revenit informaţiile şi nu în cele din urmă consilierii instituţiei care efectiv le-au transmis şi mai ales pentru întreg efortul depus în strîngerea lor.
    Din documentele primite am extras informaţiile din tabelul de mai jos.Nr. crt.


Denumirea unităţii administrativ-teritorialeStema


Dosarul cu proiectul
stemei


-Nr. H.G./
Nr. Mo.F.
-Nr. H.C.J.Observaţii

1

judeţul Timiş

Timiş

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize


-aprob. prin H.G. 541/30.05.2002 ;
publ. în Mo.F. 396/10.06.2002
-H.C.J. 02/20.01.1994

  
-proiectul de stemă a fost realizat de:   

Descriere
                   Stema se compune dintr-un scut tăiat; în partea superioară, pe cîmp roşu, un leu din aur ieşind din crenelurile unui zid din aur zidit; leul ţine o sabie încovoiată, cu vîrf lat, din argint; în colţul din dreapta sus se află un soare din aur, iar în stînga sus, o lună din argint în creştere.
      În partea inferioară, pe cîmp albastru este reprezentată o fascie undată din argint.

Semnificaţii
                   Leul cu braţ înarmat, caracteristic Banatului Timişan, simbolizează apărătorii ţinutului şi ai creştinătăţii împotriva armatelor otomane; leul poartă sabia victorioasă a lui Pavel Chinezu, comite de Timiş.
      Zidul din aur simbolizează cetatea Timişoarei.
      Soarele din aur simbolizează, prin poziţia sa, ţelurile înalte pentru care au luptat eroii acestui ţinut.
      Luna din argint reprezintă perechea soarelui.
      Fascia undată din argint, pe cîmp albastru, simbolizează rîul Timiş, cel care dă numele judeţului.