logo

steme aflate în fază de proiect

    Însemnările adunate aici aspiră la nivelul exhaustiv al diverselor informaţii, variante, ipoteze şi proiecte, urmărind alcătuirea unui "fişier" al fiecărei steme în parte. Povestea care stă în spatele fiecăreia, reflectă aspecte de istorie locală, scrijelite mai mult sau mai puţin izbutit prin intermediul acestui site.
    Stemele vechi sînt martorele tăcute ale timpului scurs peste o localitate sau vreun judeţ, păstrînd un mesaj ce trebuie redescoperit şi însuşit, de pe cărările întortocheate ale destinului, mesaj mereu viu asemenea trestiei care se îndoaie dar nu se frînge în bătaia vîntului.
    Aşadar se va aşterne sub ochii privitorului un tablou cu stadiul în care se află proiectele de stemă ale unităţilor administrativ-teritoriale.
  
    Mulţumirile mele se îndreaptă spre Consiliul Judeţean Bacău pentru sprijinul documentar oferit cu generozitate, nominalizînd conducerea instituţiei, cu asentimentul căreia mi-au revenit informaţiile şi nu în cele din urmă consilierii instituţiei care efectiv le-au transmis şi mai ales pentru întreg efortul depus în strîngerea lor.
    Din documentele primite (situaţia proiectelor de stemă în septembrie 2012) am extras informaţiile din tabelul de mai jos.Nr. crt.


Denumirea unităţii administrativ-teritorialeStema


Dosarul cu proiectul
stemei


M.A.I. (Guvern)
Avizul C.N.H.S.G. Avizul C.H.J.
Nr. HCLObservaţii

1

municipiul Oneşti

proiect stemă Oneşti

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize
documentaţia propriu-zisă

-  
-  
-  

  
proiectul se află la Comisia Judeţeană; fiindcă lipseşte dispo-ziţia legală privind sta-bilirea indemnizaţiei pentru activitatea des-făşurată în cadrul comi-siei, comisia nu s-a putut întruni

2

oraşul Dărmăneşti

proiect stemă Dărmăneşti

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize

-  
-  
-  
-29/31.08.2012


-proiectul de stemă a fost realizat de:  SC Romstema SRL

3

comuna Asău

proiect stemă Asău

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize

-  
-  
-  
-26/31.03.2016

  

4

comuna Bîrsăneşti

proiect stemă Bîrsăneşti

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize

-  
-  
-  
-28/25.03.2016

  

5

comuna Filipeni

proiect stemă Filipeni

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize
documentaţia propriu-zisă

-  
-  
-  

  
proiectul se află la Comisia Judeţeană; fiindcă lipseşte dispo-ziţia legală privind sta-bilirea indemnizaţiei pentru activitatea des-făşurată în cadrul comi-siei, comisia nu s-a putut întruni

6

comuna Helegiu

proiect stemă Helegiu

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize
documentaţia propriu-zisă

-  
-  
-  

  
proiectul se află la Comisia Judeţeană; fiindcă lipseşte dispo-ziţia legală privind sta-bilirea indemnizaţiei pentru activitatea des-făşurată în cadrul comi-siei, comisia nu s-a putut întruni

7

comuna Mănăstirea
                      Caşin

proiect stemă Mănăstirea Caşin

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize
documentaţia propriu-zisă

-  
-  
-  
-

  
proiectul se află la Comisia Judeţeană; fiindcă lipseşte dispo-ziţia legală privind sta-bilirea indemnizaţiei pentru activitatea des-făşurată în cadrul comi-siei, comisia nu s-a putut întruni

8

comuna Oituz

proiect stemă Oituz

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize
documentaţia propriu-zisă

-  
-  
-  
-

  
proiectul se află la Comisia Judeţeană; fiindcă lipseşte dispo-ziţia legală privind sta-bilirea indemnizaţiei pentru activitatea des-făşurată în cadrul comi-siei, comisia nu s-a putut întruni

9

comuna Palanca

proiect stemă Palanca

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize
documentaţia propriu-zisă

-  
-  
-  
-
 

  
proiectul se află la Comisia Judeţeană; fiindcă lipseşte dispo-ziţia legală privind sta-bilirea indemnizaţiei pentru activitatea des-făşurată în cadrul comi-siei, comisia nu s-a putut întruni

10

comuna Stungari

proiect stemă Stungari

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize
documentaţia propriu-zisă

-  
-  
-  
-

  
proiectul se află la Comisia Judeţeană; fiindcă lipseşte dispo-ziţia legală privind sta-bilirea indemnizaţiei pentru activitatea des-făşurată în cadrul comi-siei, comisia nu s-a putut întruni

11

comuna Ştefan cel
                      Mare

proiect stemă Ştefan cel Mare

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize
documentaţia propriu-zisă

-  
-  
-  

  
proiectul se află la Comisia Judeţeană; fiindcă lipseşte dispo-ziţia legală privind sta-bilirea indemnizaţiei pentru activitatea des-făşurată în cadrul comi-siei, comisia nu s-a putut întruni