logo

steme aflate în fază de proiect

    Însemnările adunate aici aspiră la nivelul exhaustiv al diverselor informaţii, variante, ipoteze şi proiecte, urmărind alcătuirea unui "fişier" al fiecărei steme în parte. Povestea care stă în spatele fiecăreia, reflectă aspecte de istorie locală, scrijelite mai mult sau mai puţin izbutit prin intermediul acestui site.
    Stemele vechi sînt martorele tăcute ale timpului scurs peste o localitate sau vreun judeţ, păstrînd un mesaj ce trebuie redescoperit şi însuşit, de pe cărările întortocheate ale destinului, mesaj mereu viu asemenea trestiei care se îndoaie dar nu se frînge în bătaia vîntului.
    Aşadar se va aşterne sub ochii privitorului un tablou cu stadiul în care se află proiectele de stemă ale unităţilor administrativ-teritoriale.
  
    Mulţumim şi pe această cale Consiliului Judeţean Bihor pentru sprijinul documentar oferit (situaţia stemelor localităţilor din judeţul Bihor).


Nr. crt.


Denumirea unităţii administrativ-teritorialeStema


Dosarul cu proiectul
stemei


M.A.I. (Guvern)
Avizul C.N.H.S.G. Avizul C.H.J.
Nr. HCLObservaţii

1

municipiul Beiuş

proiect stemă Beiuş

adrese; avize

-  
-  
-  
-  

  
-proiectul de stemă a fost realizat de:  SC Romstema SRL (variantele din 2017)

2

municipiul
              Marghita

proiect stemă Marghita

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize
documentaţia propriu-zisă

-  
-  
-  
-  

  

3

municipiul Salonta


proiect stemă Salonta

adrese; avize

-  
-  
-  
-37/2002
 61/2005
 

  

4

oraşul Nucet

proiect stemă Nucet

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize
documentaţia propriu-zisă

-  
-  
-  
-  

  

5

oraşul Săcuieni

proiect stemă Săcuieni

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize
documentaţia propriu-zisă

-  
-  
-  
-  

  -în curs de realizare

6

oraşul Valea lui
                      Mihai

proiect stemă Valea lui Mihai

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize
documentaţia propriu-zisă

-  
-  
-  
-45/12.07.2005
 41/24.04.2012

  -proiectul de stemă a fost realizat de:  SC Romstema SRL (varianta din 2012)


7

oraşul Vaşcău

proiect stemă Vaşcău

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize
documentaţia propriu-zisă

-  
-  
-  
-  

  

8

comuna Abram

proiect stemă Abram

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize
documentaţia propriu-zisă

-  
-  
-  
-  

  

9

comuna Abrămuţ

proiect stemă Abrămuţ

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize

-  
-  
-  
-  

  

10

comuna Aştileu

proiect stemă Aştileu

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize
documentaţia propriu-zisă

-  
-  
-  
-  

  -se modifică

11

comuna Auşeu

proiect stemă Auşeu

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize
documentaţia propriu-zisă

-  
-  
-  
-  

  

12

comuna Avram
                      Iancu

proiect stemă Avram Iancu

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize
documentaţia propriu-zisă

-  
-  
-  
-  

  

13

comuna Balc

proiect stemă Balc

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize
documentaţia propriu-zisă

-  
-  
-  
-  

  

14

comuna Batăr

proiect stemă Batăr

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize
documentaţia propriu-zisă

-  
-  
-  
-  

  

15

comuna Biharia

proiect stemă Biharia

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize
documentaţia propriu-zisă

-  
-  
-  
-  

  

16

comuna Boianu
                      Mare

proiect stemă Boianu Mare

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize
documentaţia propriu-zisă

-  
-  
-  
-  

  

17

comuna Borod

proiect stemă Borod

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize
documentaţia propriu-zisă

-  
-  
-  
-  

  -în curs de realizare

18

comuna Borş

proiect stemă Borş

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize
documentaţia propriu-zisă

-  
-  
-  
-  

  -în curs de realizare

19

comuna Bratca

proiect stemă Bratca

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize
documentaţia propriu-zisă

-  
-  
-  
-  

  


 

Descriere
                    Scut triunghiular cu marginile rotunjite, sfertuit.
      În primul cartier pe fond de azur se află o pasăre antică, de aur.
      În al doilea cartier pe fond roşu se găseşte o floare de margaretă.
      cartierul al treilea pe fond roşu conţine un fir de papură de aur, iar ultima partiţie conţine o coasă de aur, pe fond albastru.
      Scutul este timbrat de o coroană murală de argint, cu cinci turnuri crenelate.

Semnificaţii
                    Pasărea antică (surprinsă şi pe sigiliul localităţii din anul 1900) semnifică prezenţa unor zone împădurite cu posibilităţi de vânătoare, iar peştele simbolizează apropierea localităţii de cursurile unor râuri, acesta din urmă fiind folosit ca simbol de majoritatea aşezărilor umane având poziţii geografice similare.
      Margareta este simbolul care nu putea să lipsească de pe stemă, deoarece potrivit legendei aşezarea a fost construită în apropierea unor câmpuri de margarete, de unde şi numele localităţii.
      Simbolurile din partea inferioară a scutului reprezintă localităţile aparţinătoare, respectiv Cheţ şi Ghenetea. Aceste simboluri se regăsesc şi pe sigiliile localităţilor în cauză şi înainte de 1900. Firul de papură semnifică zona mlăştinoasă din apropierea localităţii Cheţ, iar ultimul simbol evidenţiază caracterul agricol al localităţii Ghenetea, înconjurată de terenuri agricole propice desfăşurării unor activităţi specifice.
      Cele patru simboluri sunt separate, în partea mediană a scutului, de semnul heraldic al apei curgătoare, în cazul de faţă fiind vorba despre râul Barcău.
      Coroana murală cu trei turnuri crenelate, semnifică faptul că localitatea are rang de municipiu.

Descriere
                    Scut triunghiular cu marginile rotunjite, împărţit pe verticală în două câmpuri având culoarea alb şi roşu.
      În câmpul din dreapta, pe fondul alb, se află un leu de culoare aurie, iar în câmpul din stânga, pe fondul roşu, se află un grifon de culoare neagră.
      Scutul este timbrat cu o coroană murală de argint cu cinci turnuri crenelate.

Semnificaţii
                    Cele două câmpuri din scut, alb-roşu, simbolizează: albul - puritatea, dreptatea şi credinţa; roşul - este simbolul curajului şi abnegaţiei.
      Leul este simbolul puterii şi a învingătorului; grifonul simbolizează, în conştiinţa poporului, puterea negativă, răul, decăderea.
      Poziţia celor două animale simbolice este una de luptă în care se distinge supremaţia şi izbânda leului asupra grifonului.
      Coroana murală cu trei turnuri crenelate, semnifică faptul că localitatea are rang de municipiu.

Descriere
                    Scut triunghiular cu marginile rotunjite, pe azur două ciocane de miner încrucişate, între ele o stea de aur cu cinci colţuri plasate în partea superioară.
      În partea inferioară o galerie minieră.
      Cele două compoziţii sunt despărţite de un brâu undat de argint (Crişul Negru).
      Scutul este timbrat cu o coroană murală de argint cu trei turnuri crenelate.

Semnificaţii
                   
      
      
      Coroana murală cu trei turnuri crenelate, semnifică faptul că localitatea are rang de oraş.

Descriere
                    Scut triunghiular cu marginile rotunjite, cu bordură de aur şi având, în câmpul albastru, un braţ de argint terminat cu aur spre umăr şi ţinând trei spice de aur, înmănuncheate; braţul este însoţit la dreapta şi la stânga de soare cu 16 raze şi semilună, ambele de aur.
      Scutul este timbrat de o coroană murală, cu trei turnuri crenelate.

Semnificaţii
                    Braţul cu spice, adică mobila principală în scut, semnifică ocupaţia principală a locuitorilor – agricultura. Acest element se regăseşte în sigilul oraşului din anul 1846, an în care oraşul a avut rangul de oraş liber de provincie.
      Colinele verzi de la baza scutului semnifică forma de relief specifică zonei.
      Soarele reprezintă curajul şi demnitatea locuitorilor, iar luna dorinţa de pace, puritate şi dragoste.
      Coroana murală, cu trei turnuri crenelate, semnifică faptul că localitatea are rangul de oraş.

Descriere
                    Scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat de un brâu undat de argint (Crişul Negru).
      În partea de sus, pe verde, sunt încrucişate o greblă, două coase, o furcă şi două seceri, toate de aur.
      În partea de jos, pe azur, un fierar şi topitoria de fier din localitate pe o terasă neagră.
      Scutul este timbrat cu o coroană murală de argint cu trei turnuri crenelate.

Semnificaţii
                    Uneltele reprezintă ocupaţia de bază a unei părţi însemnate a locuitorilor, iar compoziţia din partea de jos a stemei face trimitere la atelierul de fierărie din localitate.
      Coroana murală, cu un turn crenelat, semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

Descriere
                    În scut, pe azur, un brâu undat de argint (Barcăul) în partea superioară; în partea inferioară, pe o terasă verde, un butuc de viţă de vie de aur cu trei ciorchini de struguri.
      Scutul este timbrat cu o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificaţii
                    Viţa de vie simbolizează ocupaţia locuitorilor şi bogăţia viticolă a localităţii.
      Coroana murală, cu un turn crenelat, semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

Descriere
                    Scut triunghiular cu marginile rotunjite.
      Pe purpură, un fir de cânepă de aur, având în dreapta şi în stânga câte o cunună de laur tot de aur.
      Scutul este timbrat de o coroană murală cu un turn crenelat.

Semnificaţii
                    Cânepa reprezintă una din culturile agricole tradiţionale practicate de către locuitori.
      Coroana murală, cu un turn crenelat, semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

Descriere
                    Scut triunghiular cu marginile rotunjite.
      În partea superioară a scutului, pe roşu, într-un cerc de aur, pe portocaliu, o roză stelară roşie.
      În partea inferioară în brâu undat de argint (Crişul Repede), iar în vârful scutului motive florale şi o stea cu opt raze, toate de aur.
      Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificaţii
                    Simbolurile heraldice reprezintă tradiţia şi preocupările locuitorilor pentru arta decorativă.
      Coroana murală, cu un turn crenelat, semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

Descriere
                    Scut triunghiular cu marginile rotunjite.
      În partea inferioară în brâu undat de argint; în partea de sus, pe fond azur, un vultur de argint cu zborul deschis.
      Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificaţii
                    Vulturul face aluzie la “crăişorul munţilor” Avram Iancu.
      Coroana murală, cu un turn crenelat, semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

Descriere
                    Scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat de un brâu undat de argint.
      În partea superioară, pe fond verde, un brăzdar de aur.
      În partea inferioară, pe fond verde, arbore de stejar şi capul porcului mistreţ.
      Scutul este timbrat de o coroană murală de argint, cu un turn crenelat.

Semnificaţii
                    Simbolurile heraldice reprezintă bogăţiile comunei şi ocupaţia tradiţională a locuitorilor.
      Coroana murală, cu un turn crenelat, semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

Descriere
                    Scut triunghiular cu marginile rotunjite.
      Pe aur, un copac de verde, şi un cerb negru păscând, orientat spre stânga.
      În vârful scutului, pe verde, un brâu undat de argint (Crişul Negru).
      Scutul este timbrat cu o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificaţii
                    Copacul şi cerbul simbolizează bogăţia silvică şi fauna zonei.
      Coroana murală, cu un turn crenelat, semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

Descriere
                    Scut triunghiular cu marginile rotunjite.
      În partea superioară a scutului, pe roşu, un leu rampant de aur ţinând o halebardă de argint cu coada neagră.
      În partea inferioară, un ciorchine de strugure de argint în dreapta, un brăzdar şi fier de plug de argint în stânga.
      Scutul este timbrat cu o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificaţii
                   
      
      
      Coroana murală, cu un turn crenelat, semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

Descriere
                    Scut triunghiular cu marginile rotunjite, cu bordură de aur.
      Pe fond albastru, în partea superioară Biserica ortodoxă, din lemn – Monument istoric Boianu-Mare.
      În partea inferioară un copac încadrat de capete de animale.
      Scutul este timbrat de o coroană murală cu un turn crenelat.

Semnificaţii
                    Biserica din lemn – monument istoric simbolizează tradiţia istorică a comunei, iar animalele simbolizează ocupaţia tradiţională a locuitorilor comunei.
      Coroana murală, cu un turn crenelat, semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

Descriere
                    Scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat de un brâu undat de argint.
      În partea superioară, pe fond verde, un personaj uman ţinând de căpăstru un cal, ambii de aur.
      În partea inferioară, pe fond de aur, trei brazi verzi pe un munte verde.
      Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificaţii
                    Brâul undat reprezintă Crişul Repede, personajul uman şi calul semnifică ocupaţia tradiţională, brazii simbolizează bogăţia silvică a zonei.
      Coroana murală, cu un turn crenelat, semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.