logo

steme aflate în fază de proiect

    Însemnările adunate aici aspiră la nivelul exhaustiv al diverselor informaţii, variante, ipoteze şi proiecte, urmărind alcătuirea unui "fişier" al fiecărei steme în parte. Povestea care stă în spatele fiecăreia, reflectă aspecte de istorie locală, scrijelite mai mult sau mai puţin izbutit prin intermediul acestui site.
    Stemele vechi sînt martorele tăcute ale timpului scurs peste o localitate sau vreun judeţ, păstrînd un mesaj ce trebuie redescoperit şi însuşit, de pe cărările întortocheate ale destinului, mesaj mereu viu asemenea trestiei care se îndoaie dar nu se frînge în bătaia vîntului.
    Aşadar se va aşterne sub ochii privitorului un tablou cu stadiul în care se află proiectele de stemă ale unităţilor administrativ-teritoriale.
  
    Mulţumim şi pe această cale Consiliului Judeţean Bihor pentru sprijinul documentar oferit (situaţia stemelor localităţilor din judeţul Bihor).


Nr. crt.


Denumirea unităţii administrativ-teritorialeStema


Dosarul cu proiectul
stemei


M.A.I. (Guvern)
Avizul C.N.H.S.G. Avizul C.H.J.
Nr. HCLObservaţii

20

comuna Brusturi

proiect stemă Brusturi

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize
documentaţia propriu-zisă

-  
-  
-  
-  

  

21

comuna Budureasa

proiect stemă Budureasa

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize
documentaţia propriu-zisă

-  
-  
-  
-  

  

22

comuna Buduslău


proiect stemă Buduslău

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize
documentaţia propriu-zisă

-  
-  
-  
-  

  -în curs de realizare

23

comuna Bulz

proiect stemă Bulz

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize
documentaţia propriu-zisă

-  
-  
-  
-  

  -în curs de realizare

24

comuna Bunteşti

proiect stemă Bunteşti

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize
documentaţia propriu-zisă

-  
-  
-  
-  

  

25

comuna Căbeşti

proiect stemă Căbeşti

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize
documentaţia propriu-zisă

-  
-  
-  
-  

  -în curs de realizare

26

comuna Căpâlna

proiect stemă Căpâlna

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize
documentaţia propriu-zisă

-  
-  
-  
-  

  

27

comuna Cărpinet

proiect stemă Cărpinet

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize
documentaţia propriu-zisă

-  
-  
-  
-  

  

28

comuna Câmpani

proiect stemă Câmpani

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize
documentaţia propriu-zisă

-  
-  
-  
-  

  

29

comuna Cefa

proiect stemă Cefa

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize
documentaţia propriu-zisă

-  
-  
-  
-  

  

30

comuna Ceica

proiect stemă Ceica

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize
documentaţia propriu-zisă

-  
-  
-  
-  

  

31

comuna Cetariu

proiect stemă Cetariu

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize
documentaţia propriu-zisă

-  
-  
-  
-  

  

32

comuna Cherechiu

proiect stemă Cherechiu

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize
documentaţia propriu-zisă

-  
-  
-  
-  

  -în curs de realizare

33

comuna Chişlaz

proiect stemă Chişlaz

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize
documentaţia propriu-zisă

-  
-  
-  
-47/27.06.2014

  

34

comuna Ciumeghiu

proiect stemă Ciumeghiu

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize
documentaţia propriu-zisă

-  
-  
-  
-  

  

35

comuna Cociuba
                      Mare

proiect stemă Cociuba Mare

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize
documentaţia propriu-zisă

-  
-  
-  
-  

  -în curs de realizare

36

comuna Copăcel

proiect stemă Copăcel

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize
documentaţia propriu-zisă

-  
-  
-  
-  

  

37

comuna Criştioru
                    de Jos

proiect stemă Criştioru de Jos

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize
documentaţia propriu-zisă

-  
-  
-  
-  

  

38

comuna Curăţele

proiect stemă Curăţele

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize
documentaţia propriu-zisă

-  
-  
-  
-  

  -în curs de realizare


 

Descriere
                    Scut triunghiular cu marginile rotunjite.
      Pe fond de aur, un copac verde.
      Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificaţii
                    Copacul reprezintă bogăţia silvică a zonei.
      Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul ca localitatea are rangul de comună.

Descriere
                    Scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat în formă răsturnată.
      La mijloc brăzdat pe diagonală de un brâu de apă cu peşti.
      În dreapta pe verde o biserică de aur, iar în stânga un brad verde pe fond galben.
      În partea inferioară a scutului pe partea dreaptă, pe fond galben, fierul de plug de culoare roşie şi în partea stângă o formă de munte şi o cabană turistică iar sub acestea lădiţa de zestre.
      Scutul este timbrat de o coroană murală de argint, cu un turn crenelat.

Semnificaţii
                   
      
      Coroana murală, cu un turn crenelat, semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

Descriere
                    Scut triunghiular cu marginile rotunjite.
      
      -în curs de realizare
      
      Scutul este timbrat cu o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificaţii
                   
      -în curs de realizare
      
      Coroana murală, cu un turn crenelat, semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

Descriere
                    Scut triunghiular cu marginile rotunjite.
      
      -în curs de realizare
nbsp;     
      Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu cu un turn crenelat.

Semnificaţii
                   
      -în curs de realizare
      
      Coroana murală, cu un turn crenelat, semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

Descriere
                    Scut triunghiular cu marginile rotunjite, întreit în bară.
      Pe roşu sunt reprezentate o biserică, un brăzdar şi un fier de plug, toate de argint.
      În bara de aur este reprezentat un cerb alergând spre stânga.
      Scutul este timbrat de o coroană murală de argint, cu un turn crenelat.

Semnificaţii
                    Biserica reprezintă pioşenia credincioşilor din localitate, cerbul semnifică fauna zonei, brăzdarul şi fierul de plug simbolizează cultivarea pământului ca ocupaţie tradiţională.
      Coroana murală, cu un turn crenelat, semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

Descriere
                    Scut francez medieval, triunghiular, cu marginile rounjite.
      
      -se modifică prin baza HCL Căbeşti
      
      Scutul este timbrat de o coroană murală, cu un turn crenelat.

Semnificaţii
                   
      -se modifică prin baza HCL Căbeşti
      
      Coroana murală, cu un turn crenelat, semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

Descriere
                    Scut triunghiular cu marginile rotunjite.
      Pe azur e înfăţişat un pescar de aur cu un rac roşu.
      În stânga sus întru-n cadru pătrat pe aur se găsesc trei lalele roşii cu tulpina verde.
      În dreapta sus întru-n cadru pătrat pe aur se găseşte un stejar cu frunze verzi.
      În vârful scutului apare un brâu undat de argint (Crişul Negru).
      Scutul este timbrat cu o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificaţii
                    Simbolurile reproduse în stemă reprezintă pescuitul ca îndeletnicire a locuitorilor, stejarul cu frunze verzi reprezentând trăinicia localităţii.
      Coroana murală, cu un turn crenelat, semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

Descriere
                    Scut francez medieval triunghiular, cu marginile rotunjite, partajat în patru cantoane alternând în culorile roşu şi aur (galben).
      Scutul este străbătut median, orizontal, de o fascie undată de culoare albastră.
      În cantonul superior dreapta, roşu, se află un scut rotund, cu ramă de argint şi fond negru, având în interior o barză orientată spre dextra, cu piciorul drept ridicat, iar cu cel stâng ancorat pe un glob; peste barză se află acolat ascendent un şarpe, orientat spre senestra; mobilele sunt încununate de o cunună, ramura dextră fiind de laur, iar cea senestră de salcie.
      În cantonul superior stânga, aur, se află un scut rococo, cu ramă de argint şi fond negru, având în abis un taur alergând, codat, orientat spre dextra.
      În cantonul inferior dreapta, aur, se află o cană de lut, neagră, cu toarta orientată spre dextra, cu contur de argint.
      În cantonul inferior stânga, roşu, se află un scut rotund, cu ramă de argint şi fond negru, având în interior un călugăr, orientat spre dextra, plasat pe o terasă, ţinând în mâna dreaptă un toiag încheiat cu o cruce grecească.
      Scutul este timbrat cu o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificaţii
                    Fascia undată reprezintă râul Crişul Negru, care străbate comuna.
      Barza peste care se află acolat un şarpe, element heraldic al localităţii Cărpinet, aminteşte de prezenţa berzelor care populau odinioară zonele inundabile ale luncii Crişului Negru.
      Taurul alergând, element heraldic al localităţii Izbuc (Sohodol), evocă vechea preocupare agro-pastorală a locuitorilor satului de a prăsi cornute mari.
      Cana de lut, element heraldic al localităţii Leheceni, evocă meşteşugul olăritului practicat din vechime de către locuitorii satului.
      Călugărul ţinând în mâna dreaptă un toiag încheiat cu o cruce grecească, element heraldic al localităţii Ponoare (Călugări), evocă prezenţa timpurie a unei aşezământ monahal în proximitatea satului.
      Coroana murală, cu un turn crenelat, semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

Descriere
                    Scut francez medieval, triunghiular cu marginile rotunjite.
      Pe fond roşu, un stup de albine de aur, pe care se află o barză argintie cu aripile desfăcute şi o ramură în cioc.
      În părţile laterale sunt amplasate motive vegetale de culoare verde.
      Scutul este timbrat de o coroană murală, cu un turn crenelat.

Semnificaţii
                   
nbsp;     
      Coroana murală, cu un turn crenelat, semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

Descriere
                    Scut francez medieval, triunghiular, cu marginile rotunjite.
      Pe fond roşu, un brăzdar de aur şi trei spice de grâu de aur înconjurate de o cunună de laur verde şi două stele cu şase colţuri de argint.
      În vârful scutului, pe albastru, un peşte de argint orientat spre dreapta.
      Scutul este timbrat de o coroană murală cu un turn crenelat.

Semnificaţii
                    Brăzdarul şi spicele de grâu semnifică ocupaţia de bază a locuitorilor.
      Peştele reprezintă bogăţia specifică aşezări prin heleştele piscicole amenajate.
      Coroana murală, cu un turn crenelat, semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

Descriere
                    Scut francez medieval, triunghiular, cu marginile rotunjite.
      Pe fond auriu sunt reprezentate un cerb orientat spre stânga şi doi copaci – reprezentând particularităţile faunei zonei şi zestrea silvică a comunei.
      Pe alt fond este reprezentată o icoană care simbolizează tradiţia creştină a locuitorilor comunei.
      Scutul este timbrat de o coroană murală, cu un turn crenelat.

Semnificaţii
                    Cerbul reprezintă o particularitate a faunei zonei, iar copacii zestrea silvică a comunei.
      Coroana murală, cu un turn crenelat, semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

Descriere
                    Scut triunghiular cu marginile rotunjite.
      
      
      Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificaţii
                    Oşteanul cu arc şi secure semnifică vitejia locuitorilor în luptele medievale de apărare împotriva cotropitorilor, ciorchinele de strugure reprezintă bogăţia viticolă a zonei.
      Coroana murală, cu un turn crenelat, semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

Descriere
                    Scut francez medieval, triunghiular cu marginile rotunjite.
      
      -în curs de realizare
nbsp;     
      Scutul este timbrat de o coroană murală, cu un turn crenelat.

Semnificaţii
                   
      -în curs de realizare
nbsp;     
      Coroana murală, cu un turn crenelat, semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

Descriere
                    Scut triunghiular cu marginile rotunjite.
      Pe fond de aur, un copac verde cu trei ramuri, dezrădăcinat, amplasat pe o terasă verde.
      Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificaţii
                    Copacul semnifică bogăţia silvică de odinioară a aşezării. Ulterior s-a recurs la defrişări (lazuri) pentru extinderea islazului. De aici derivă şi denumirea localităţii.
      Coroana murală, cu un turn crenelat, semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

Descriere
                    Scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat de o fascie neagră orizontală, având fond verde.
      Peste fascie a fost amplasat un scut în abis, în care este reprezentat, pe fond de aur, un copac negru şi verde.
      Se va adăuga însemne de plante cerialiere specifice zonei.
      Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificaţii
                   
nbsp;     
      Coroana murală, cu un turn crenelat, semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

Descriere
                    Scut triunghiular cu marginile rotunjite.
      
      -în curs de realizare
nbsp;     
      Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificaţii
                   
      -în curs de realizare
nbsp;     
      Coroana murală, cu un turn crenelat, semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

Descriere
                    Scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat şi despicat în partea superioară.
      În primul cartier, în câmp roşu, se află o biserică de argint.
      În al doilea cartier, în câmp albastru, se află un cerb de argint.
      În partea inferioară în câmp de argint, se află o terasă verde încărcată cu un copac verde cu tulpină neagră.
      Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificaţii
                    Biserica semnifică locaşul de cult din satul Surduc monument istoric.
      Cerbul reprezintă fauna localităţii.
      Copacul constituie arma vorbitoare, făcând aluzie la denumirea localităţii.
      Coroana murală, cu un turn crenelat, semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

Descriere
                    Scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat şi despicat.
      În partea dreapta a scutului, primul cartier, de culoare aurie se află un ol şi o farfurie (blid), de culoare roşie.
      În cartierul al doilea – partea stânga, pe un fond de culoare roşie se găseşte un măr (fruct) auriu şi două frunze de culoare verde.
      În partea de jos, pe fond de azur se găseşte o intrare în mină, un vagonet de culoare negru-argintiu şi masivul Bihorul, de culoare verde.
      Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificaţii
                    Cele două obiecte de ceramică simbolizează vechea îndeletnicire a locuitorilor olăritul, care era un mijloc de existenţă dar şi o artă populară în domeniul ceramicii.
      Mărul reprezintă livezile cu pomi fructiferi din întreaga comună.
      Intrarea de mină demonstrează că majoritatea locuitorilor au devenit mineri la Exploatarea Minieră Bihor care s-a deschis după anii 1950, odată cu exploatarea uraniului din acest masiv muntos, unde este situată comuna.
      Brâul undat, de culoare argintie arată că localitatea este traversată de râul Crişul Negru, care izvorăşte din masivul Bihorul.
      Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul ca localitatea are rangul de comună.