logo

steme aflate în fază de proiect

    Însemnările adunate aici aspiră la nivelul exhaustiv al diverselor informaţii, variante, ipoteze şi proiecte, urmărind alcătuirea unui "fişier" al fiecărei steme în parte. Povestea care stă în spatele fiecăreia, reflectă aspecte de istorie locală, scrijelite mai mult sau mai puţin izbutit prin intermediul acestui site.
    Stemele vechi sînt martorele tăcute ale timpului scurs peste o localitate sau vreun judeţ, păstrînd un mesaj ce trebuie redescoperit şi însuşit, de pe cărările întortocheate ale destinului, mesaj mereu viu asemenea trestiei care se îndoaie dar nu se frînge în bătaia vîntului.
    Aşadar se va aşterne sub ochii privitorului un tablou cu stadiul în care se află proiectele de stemă ale unităţilor administrativ-teritoriale.
  
    Mulţumim şi pe această cale Consiliului Judeţean Bihor pentru sprijinul documentar oferit (situaţia stemelor localităţilor din judeţul Bihor).


Nr. crt.


Denumirea unităţii administrativ-teritorialeStema


Dosarul cu proiectul
stemei


M.A.I. (Guvern)
Avizul C.N.H.S.G. Avizul C.H.J.
Nr. HCLObservaţii

39

comuna Curtuişeni

proiect stemă Curtuişeni

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize
documentaţia propriu-zisă

-  
-  
-  
-  

  

40

comuna Derna

proiect stemă Derna

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize
documentaţia propriu-zisă

-  
-  
-  
-  

  -în curs de realizare

41

comuna Diosig


proiect stemă Diosig

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize
documentaţia propriu-zisă

-  
-  
-  
-19/14.03.2012

  

42

comuna Dobreşti

proiect stemă Dobreşti

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize
documentaţia propriu-zisă

-  
-  
-  
-  

  -în curs de realizare

43

comuna Drăgăneşti

proiect stemă Drăgăneşti

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize
documentaţia propriu-zisă

-  
-  
-  
-  

  

44

comuna Drăgeşti

proiect stemă Drăgeşti

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize
documentaţia propriu-zisă

-  
-  
-  
-  

  -se modifică prin baza HCL Drăgeşti

45

comuna Finiş

proiect stemă Finiş

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize
documentaţia propriu-zisă

-  
-  
-  
-  

  

46

comuna Gepiu

proiect stemă Gepiu

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize
documentaţia propriu-zisă

-  
-  
-  
-  

  

47

comuna Girişu de Criş

proiect stemă Girişu de Criş

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize
documentaţia propriu-zisă

-  
-  
-  
-  

  

48

comuna Hidişelu
                de Sus

proiect stemă Hidişelu de Sus

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize
documentaţia propriu-zisă

-  
-  
-  
-  

  -se modifică prin baza HCL Hidişelu de Sus

49

comuna Holod

proiect stemă Holod

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize
documentaţia propriu-zisă

-  
-  
-  
-  

  -se modifică prin baza HCL Holod

50

comuna Husasău
            de Tinca

proiect stemă Husasău de Tinca

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize
documentaţia propriu-zisă

-  
-  
-  
-  

  -în curs de realizare

51

comuna Ineu

proiect stemă Ineu

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize
documentaţia propriu-zisă

-  
-  
-  
-  

  

52

comuna Lazuri de
                      Beiuş

proiect stemă Lazuri de Beiuş

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize
documentaţia propriu-zisă

-  
-  
-  
-  

  

53

comuna Lăzăreni

proiect stemă Lăzăreni

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize
documentaţia propriu-zisă

-  
-  
-  
-  

  -în curs de realizare

54

comuna Lugaşu
                  de Jos

proiect stemă Lugaşu de Jos

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize
documentaţia propriu-zisă

-  
-  
-  
-  

  -în curs de realizare

55

comuna Lunca

proiect stemă Lunca

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize
documentaţia propriu-zisă

-  
-  
-  
-  

  

56

comuna Mădăraş

proiect stemă Mădăraş

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize
documentaţia propriu-zisă

-  
-  
-  
-  

  -în curs de realizare

57

comuna Măgeşti

proiect stemă Măgeşti

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize
documentaţia propriu-zisă

-  
-  
-  
-  

  -în curs de realizare


 

Descriere
                    Scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat în furca răsturnată de argint.
      În dreapta pe verde, cinci spice de grâu de aur însoţite în partea superioare de un soare şi o semilună aurii.
      În stânga, pe aur, un pepene verde însoţit de o felie roşie de pepene.
      Jos, pe roșu, două pere de aur.
      Scutul este timbrat cu o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificaţii
                    Spicele de grâu sugerează ocupaţia locuitorilor – agricultura.
      Soarele reprezintă sentimentul demnităţi, iar semiluna dorinţa de pace, puritatea şi dragostea.
      Pepenele întreg cu felie reprezintă cultura de pepene din localitate.
      Perele trimit la denumirea localităţii, iar numărul lor la totalitatea satele aparţinătoare.
      Coroana murală, cu un turn crenelat, semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

Descriere
                    Scut triunghiular cu marginile rotunjite, albastru cu bordură de aur.
      În scut sunt reprezentate trei nuci de aur stilizaţi, doi în partea superioară, unul în vârful scutului.
      În partea centrală apare un ciorchine de strugure purpuriu cu o frunză de aur.
      Scutul este timbrat de o coroană murală de argint, cu un turn crenelat.

Semnificaţii
                    Nucile face aluzie la denumirea în limba maghiară a localităţii, ciorchinele de strugure semnifică bogăţia viticolă a zonei şi ocupaţia locuitorilor.
      Coroana murală, cu un turn crenelat, semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

Descriere
                    Scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat de un brâu undat de argint şi despicat în partea superioară.
      În partea dreaptă pe verde, trei spice de grâu şi trei ştiuleţi de porumb de aur în snop.
      În partea stângă pe roşu un plug de argint.
      Scutul este timbrat cu o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificaţii
                    Snopul de spice de porumb face referire culturile de păioase din zonă.
      Plugul reprezintă ocupaţia de bază a locuitorilor, agricultura.
      Biserica face referire la biserica din lemn, monument istoric din localitate.
      Coroana murală, cu un turn crenelat, semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

Descriere
                    Scut francez medieval, triunghiular, cu marginile rotunjite, tăiat de patru fascii undate, în culori alternante argint şi albastru.
      Câmpul superior, roşu, este încărcat cu un turn de cetate de aur, zidit negru.
      În vârful scutului, în câmp verde, se află un cap de cerb, de aur.
      Scutul este timbrat de o coroană murală cu un turn crenelat.

Semnificaţii
                    Turnul de cetate face referire la cetatea din Finiş, ale cărei ruine se află pe teritoriul comunei.
      Cele patru fascii undate reprezintă cele patru pârâuri care traversează comuna.
      Capul de cerb face aluzie la fauna specifică zonei şi la bogăţia în păduri de foioase.
      Coroana murală, cu un turn crenelat, semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

Descriere
                    Scut francez medieval, triunghiular, cu marginile rotunjite.
      Pe azur, un cal de argint amplasat pe o terasă neagră.
      De sub terasă pornesc câte trei spice de grâu de aur pe ambele flancuri ale scutului.
      Scutul este timbrat de o coroană murală, cu un turn crenelat.

Semnificaţii
                    Calul face referire la faptul că localnicii se îndeletniceau cu creşterea cailor, precum şi la faptul că, odinioară, aici funcţiona o staţie de poştalion.
      Coroana murală, cu un turn crenelat, semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

Descriere
                    Scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat şi despicat.
      Partea stângă sus reprezintă un fier de plug, însemn ce a fost sigilul satului Tărian.
      Partea dreaptă sus reprezintă o mână cu un mănunchi de spice de grâu, însemn ce a reprezentat sigilul satului Toboliu.
      În parte de jos se află un turn ce reprezintă turnul ciung din satul Cheresig.
      La mijlocul stemei este un brâu de culoare albastră ce reprezintă apele curgătoare, respectiv Crişul Repede.
      Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificaţii
                   
      
      
      Coroana murală, cu un turn crenelat, semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

Descriere
                    Scut francez medieval, triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat de un brâu de argint.
      În partea superioară, pe fundal roşu, o floare a soarelui în dreapta şi un plug în partea stângă.
      În parte inferioară, pe azur, central o biserică iar în partea dreaptă un strugure şi în stânga un arbore.
      Scutul este timbrat de o coroană murală, cu un turn crenelat.

Semnificaţii
                   
      
      Coroana murală, cu un turn crenelat, semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

Descriere
                    Scut triunghiular cu marginile rotunjite, cu un brâu undat de argint.
      În partea superioară, pe verde, o biserică de aur.
      În vârful scutului, pe fond de aur, un fier de plug negru.
      Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificaţii
                    Biserica simbolizează sentimentul religios al locuitorilor, fierul de plug semnifică ocupaţia tradiţională în zonă.
      Coroana murală, cu un turn crenelat, semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

Descriere
                    Scut francez medieval, triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat.
      Partea superioară despicată cuprinde, pe roşu, un compas de zidar şi trei spice de grâu de aur, iar pe azur, un cal rampant de aur.
      În partea inferioară, pe azur, o roată de moară navală de culoare neagră, amplasată pe trei dealuri verzi, având deasupra o pasăre de argint.
      
      Scutul este timbrat de o coroană murală, cu un turn crenelat.

Semnificaţii
                    Simbolurile heraldice din stemă semnifică ocupaţiile esenţiale ale locuitorilor comunei, moara navală existentă precum şi particularităţi de relief şi faună.
      Coroana murală, cu un turn crenelat, semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.