logo

steme aflate în fază de proiect

    Însemnările adunate aici aspiră la nivelul exhaustiv al diverselor informaţii, variante, ipoteze şi proiecte, urmărind alcătuirea unui "fişier" al fiecărei steme în parte. Povestea care stă în spatele fiecăreia, reflectă aspecte de istorie locală, scrijelite mai mult sau mai puţin izbutit prin intermediul acestui site.
    Stemele vechi sînt martorele tăcute ale timpului scurs peste o localitate sau vreun judeţ, păstrînd un mesaj ce trebuie redescoperit şi însuşit, de pe cărările întortocheate ale destinului, mesaj mereu viu asemenea trestiei care se îndoaie dar nu se frînge în bătaia vîntului.
    Aşadar se va aşterne sub ochii privitorului un tablou cu stadiul în care se află proiectele de stemă ale localităţilor.
  
    Mulţumirile mele se îndreaptă spre Consiliul Judeţean Buzău pentru sprijinul documentar oferit cu generozitate, nominalizînd conducerea instituţiei, cu asentimentul căreia mi-au revenit informaţiile şi nu în cele din urmă consilierii instituţiei care efectiv le-au transmis şi mai ales pentru întreg efortul depus în strîngerea lor.
    Din documentele primite am extras informaţiile din tabelul de mai jos.


Nr. crt.


Denumirea unităţii administrativ-teritorialeStema


Dosarul cu proiectul
stemei


M.A.I. (Guvern)
Avizul C.N.H.S.G. Avizul C.H.J.
Nr. HCLObservaţii

1

judeţul Buzău

Buzău

 -expunerea de motive a proiectului
 -proiectul de hotărîre
 -variante propuse pentru stemă:   1   
 -Hotărîrea CJ privind însuşirea proiectului de stemă  
 -memoriu depus la Guvern

-  
-  
-  
-32/28.03.2007
 118/27.06.2013

  

2

comuna Brăieşti

Brăieşti

 -expunerea de motive a proiectului
 -proiectul de hotărîre
 -variante propuse pentru stemă:
  
 -Hotărîrea CL privind însuşirea variantelor
 -Hotărîrea CL privind însuşirea proiectului de stemă

-  
-  
-  
-  

proiectul a fost respins de Comisia Judeţeană, urmînd a fi refăcut

3

comuna Buda


Buda

 -expunerea de motive a proiectului
 -proiectul de hotărîre
 -variante  propuse pentru stemă:
  
 -Hotărîrea CL privind însuşirea variantelor
 -Hotărîrea CL privind însuşirea proiectului de stemă

-  
-  
-  
-  

proiectul a fost respins de Comisia Judeţeană, urmînd a fi refăcut

4

comuna Căneşti

Căneşti

 -expunerea de motive a proiectului
 -proiectul de hotărîre
 -variante propuse pentru stemă:
  
 -Hotărîrea CL privind însuşirea variantelor
 -Hotărîrea CL privind însuşirea proiectului de stemă

-  
-  
-  
-  

proiectul a fost respins de Comisia Judeţeană, urmînd a fi refăcut

5

comuna Cătina

Cătina

 -expunerea de motive a proiectului
 -proiectul de hotărîre
 -variante propuse pentru stemă:
  
 -Hotărîrea CL privind însuşirea variantelor
 -Hotărîrea CL privind însuşirea proiectului de stemă

-  
-  
-  
-  

proiectul a fost respins de Comisia Judeţeană, urmînd a fi refăcut

6

comuna Chiojdu

Chiojdu

 -expunerea de motive a proiectului
 -proiectul de hotărîre
 -variante propuse pentru stemă:
  
 -Hotărîrea CL privind însuşirea variantelor
 -Hotărîrea CL privind însuşirea proiectului de stemă

-  
-  
-  
-  

proiectul a fost respins de Comisia Judeţeană, urmînd a fi refăcut

7

comuna Cislău

Cislău

 -expunerea de motive a proiectului
 -proiectul de hotărîre
 -variante propuse pentru stemă:
             1   
 -Hotărîrea CL privind însuşirea variantelor
 -Hotărîrea CL privind însuşirea proiectului de stemă

-  
-  
-  
-  

proiectul a fost respins de Comisia Judeţeană, urmînd a fi refăcut

8

comuna Largu

Largu

 -expunerea de motive a proiectului
 -proiectul de hotărîre
 -variante propuse pentru stemă:
  
 -Hotărîrea CL privind însuşirea variantelor
 -Hotărîrea CL privind însuşirea proiectului de stemă

-  
-  
-  
-  

proiectul a fost respins de Comisia Judeţeană, urmînd a fi refăcut

9

comuna Racoviţeni

Racoviţeni

 -expunerea de motive a proiectului
 -proiectul de hotărîre
 -variante propuse pentru stemă:
  
 -Hotărîrea CL privind însuşirea variantelor
 -Hotărîrea CL privind însuşirea proiectului de stemă

-  
-  
-  
-  

proiectul a fost respins de Comisia Judeţeană, urmînd a fi refăcut

10

comuna Rîmnicelu

Rîmnicelu

 -expunerea de motive a proiectului
 -proiectul de hotărîre
 -variante propuse pentru stemă:
  
 -Hotărîrea CL privind însuşirea variantelor
 -Hotărîrea CL privind însuşirea proiectului de stemă

-  
-  
-  
-  

proiectul a fost respins de Comisia Judeţeană, urmînd a fi refăcut
 

Descriere
                    Stema se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite.
      În partea superioară, în primul cartier, este redată, pe fond albastru, o biserică de argint, cu un turn de argint, în profil spre dreapta, iar pe acoperiş, un şoim de aur cu aripile desfăcute.
      Partea inferioară a scutului delimitată de cea superioară de un firet de aur este împărţită în două cartiere.
      În primul cartier din partea inferioară, pe fond roşu, este redată o fibulă mare de aur.
      În cel de al doilea cartier din partea inferioară, pe fond de aur este redat un ciorchine de strugure cu frunză de vie, ce semnifică ocupaţia specifică a locuitorilor judeţului Buzău.

Semnificaţii
                    Biserica de argint evocă atît rolul pe care l-a avut biserica în timp pentru ţinuturile Buzăului, cît şi locul Buzăului în configuraţia geopolitică a timpului.
      Fibula mare din tezaurul Cloşca cu puii de aur" descoperit la Pietroasele demonstrează importanţa istorică a zonei.
      Ciorchinele de strugure împreună cu frunza de viţă-de-vie semnifică vechile şi actualele podgorii ale Buzăului.

Descriere
                    Stema se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite.
      
      
      Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificaţii
                   
      
      Coroana murală, cu un turn crenelat, semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

Descriere
                    Stema se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite.
      
      
      Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificaţii
                   
      
      Coroana murală, cu un turn crenelat, semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

Descriere
                    Stema se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite.
      
      
      Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificaţii
                   
      
      Coroana murală, cu un turn crenelat, semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

Descriere
                    Stema se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite.
      
      
      Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificaţii
                   
      
      Coroana murală, cu un turn crenelat, semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

Descriere
                    Stema se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite.
      
      
      Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificaţii
                   
      
      Coroana murală, cu un turn crenelat, semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

Descriere
                    Stema se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite.
      
      
      Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificaţii
                   
      
      Coroana murală, cu un turn crenelat, semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

Descriere
                    Stema se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite.
      
      
      Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificaţii
                   
      
      Coroana murală, cu un turn crenelat, semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

Descriere
                    Stema se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite.
      
      
      Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificaţii
                   
      
      Coroana murală, cu un turn crenelat, semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

Descriere
                    Stema se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite.
      
      
      Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificaţii
                   
      
      Coroana murală, cu un turn crenelat, semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.