logo

steme aflate în fază de proiect

    Însemnările adunate aici aspiră la nivelul exhaustiv al diverselor informaţii, variante, ipoteze şi proiecte, urmărind alcătuirea unui "fişier" al fiecărei steme în parte. Povestea care stă în spatele fiecăreia, reflectă aspecte de istorie locală, scrijelite mai mult sau mai puţin izbutit prin intermediul acestui site.
    Stemele vechi sînt martorele tăcute ale timpului scurs peste o localitate sau vreun judeţ, păstrînd un mesaj ce trebuie redescoperit şi însuşit, de pe cărările întortocheate ale destinului, mesaj mereu viu asemenea trestiei care se îndoaie dar nu se frînge în bătaia vîntului.
    Aşadar se va aşterne sub ochii privitorului un tablou cu stadiul în care se află proiectele de stemă ale unităţilor administrativ-teritoriale.
  
    Mulţumirile mele se îndreaptă spre Consiliul Judeţean Harghita pentru sprijinul documentar oferit cu generozitate, nominalizînd conducerea instituţiei, cu asentimentul căreia mi-au revenit informaţiile şi nu în cele din urmă consilierii instituţiei care efectiv le-au transmis şi mai ales pentru întreg efortul depus în strîngerea lor. Din documentele primite (situaţia proiectelor de stemă în noiembrie 2012) am extras informaţiile din tabelul de mai jos.
    Mulţumim şi pe această cale autorităţilor administraţiei locale care ne-au pus la dispoziţie materialele solicitate, menţionînd pe cele din Odorheiu Secuiesc, Borsec, Vlăhiţa, Atid, Căpîlniţa, Ditrău, Lupeni, Suseni, Tomeşti, Ulieş.


Nr. crt.


Denumirea unităţii administrativ-teritorialeStema


Dosarul cu proiectul
stemei


M.A.I. (Guvern)
Avizul C.N.H.S.G. Avizul C.H.J.
Nr. HCLObservaţii

1

judeţul Harghita

proiect stemă jud. Harghita

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize

-  
-respins la
    08.08.2012
-avizat la
    14.04.2009
-26/27.03.2009

  
-proiectul de stemă a fost realizat de:  Szekeres Attila István

2

municipiul Miercurea Ciuc

proiect stemă Miercurea Ciuc

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize
documentaţia propriu-zisă

-  
-avizat cu com-pletări 16.08.2012
-avizat la
    20.09.2011
-77/27.06.2003
 149/22.10.2009
 6/25.01.2013 

  
-proiectul de stemă a fost realizat de:  Szekeres Attila István

3

municipiul         Gheorghieni


proiect stemă Gheorghieni

adrese; avize

-  
-avizat cu com-pletări 16.08.2012
-avizat la
    20.09.2011
-200/05.02.2010

  

4

municipiul Odorheiu
              Secuiesc

proiect stemă Odorheiu Secuiesc

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize

-  
-  
-respins la
    07.04.2009
-15/28.05.1992

  
-proiectul de stemă a fost realizat de:  Zepeczaner Eugen

5

oraşul Băile
                Tuşnad

proiect stemă Băile Tuşnad

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize
documentaţia propriu-zisă

-  
-  
-respins la
    07.04.2009
-29/30.08.1998

  
-proiectul de stemă a fost realizat de:  Molnár Elemér

6

oraşul Borsec

proiect stemă Borsec

adrese; avize

-  
-  
-respins la
    07.04.2009
-51/2001
 20/26.02.2009

  

7

oraşul Cristuru
            Secuiesc

proiect stemă Cristuru Secuiesc

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize
documentaţia propriu-zisă

-  
-  
-avizat la
    07.04.2009
-  

  

8

oraşul Vlăhiţa

proiect stemă Vlăhiţa

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize

-  
-  
-respins la
    20.09.2011
-4/28.01.2010

  
-proiectul de stemă a fost realizat de:  Szekeres Attila István

9

comuna Atid

proiect stemă Atid

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize

-  
-  
-  
-14/15.05.2014

  
-proiectul de stemă a fost realizat de:  SC Incorso Consult SRL

10

comuna Avrămeşti

proiect stemă Avrămeşti

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize
documentaţia propriu-zisă

-  
-  
-  
-  

  

11

comuna Brădeşti

proiect stemă Brădeşti

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize
documentaţia propriu-zisă

-  
-  
-  
-  

  

12

comuna Căpîlniţa

proiect stemă Căpâlniţa

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize

-  
-respins la
    16.08.2012
-avizat la
    20.09.2011
-26/15.04.2009
 16/31.03.2014

  

13

comuna Cîrţa

proiect stemă Cîrţa

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize
documentaţia propriu-zisă

-  
-  
-  
-  

  

14

comuna Ciceu

proiect stemă Ciceu

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize
documentaţia propriu-zisă

-  
-  
-respins la
    12.03.2009

 16/26.02.2014
 23/28.03.2014

  
-proiectul de stemă a fost realizat de:  SC Romstema Art SRL (varianta 2014)

15

comuna Ciumani

proiect stemă Ciumani

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize
documentaţia propriu-zisă

-  
-  
-avizat la
    07.04.2009
-  

  

16

comuna Corbu

proiect stemă Corbu

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize
documentaţia propriu-zisă

-  
-  
-respins la
    03.03.2009
-  

  

17

comuna Dăneşti

proiect stemă Dăneşti

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize
documentaţia propriu-zisă

-  
-  
-  
-  

  
-nu există un proiect de stemă  29.08.2014

18

comuna Dîrjiu

proiect stemă Dîrjiu

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize
documentaţia propriu-zisă

-  
-  
-  
-  

  
-nu există un proiect de stemă  07.07.2014

19

comuna Dealu

proiect stemă Dealu

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize
documentaţia propriu-zisă

-  
-  
-  
-  

  


 

Descriere
                    Scut francez medieval triunghiular cu marginile rotunjite, sfertuit, cu un scut în inimă.
      În primul cartier, de argint se află cinci cruciuliţe bizantine, roşii, aşezate 2:1:2.
      In al II-lea cartier, pe albastru un soare figurat de aur la dextra, iar la senestra o semilună, deasemenea figurată, de argint.
      In cartierul al III-lea tot de azur, se află o construcţie de argint, avînd două rînduri de ferestre negre şi o poartă neagră, dreptunghiulare, cu acoperişul roşu, deasupra căruia se înalţă trei turnuri argintii, cu cîte o fereastră neagră şi acoperişul roşu, cel din mijloc mai înalt şi mai masiv.
      In cartierul al IV-lea de argint, se află patru coline verzi, despărţite de trei benzi argintii, în vărful fiecărei coline stînd un brad verde.
      Peste tot pe aur imaginea Sf. Maria purtînd coroană închisă, ţinîndu-l pe puncul Isus în braţul stîng, iar în braţul drept ţinînd un sceptru. Picioarele Sfintei Maria stau pe o semilună răsturnată.

Semnificaţii
                    Cartierele I şi III sînt preluate din stema fostului judeţ, mai înainte fostului scaun Odorhei, cruciuliţele simbolizînd credinţa localnicilor, iar construcţia descrisă fiind o clădire administrativă.
      Cartierele II şi IV sînt preluate din stema fostului judeţ, mai înainte fostului scaun al Ciucului. Soarele şi semiluna fiind simboluri secuieşti, iar colinele şi brazii semnificînd cadrul natural, în care este aşezat judeţul, zona muntoasă.
      Cele trei benzi argintii simbolizează cele trei rîuri, care străbat judeţul: Oltul, Mureşul şi Tîrnava Mare.
      Scutul în inimă este preluat din stema scaunului Ciuc, reprezentînd statuia Sfânta Maria cu Pruncul de pe altarul bisericii romano-catolice din Şumuleu-Ciuc, loc de pelerinaj din 1567, ajungînd loc de pelerinaj de importanţă internaţională.

Descriere
                    Scut triunghiular cu marginile rotunjite.
      
      
      Scutul este timbrat de o coroană murală de argint, cu şapte turnuri crenelate.

Semnificaţii
                   
      
      
      
      Coroana murală cu şapte turnuri crenelate, semnifică faptul că localitatea are rang de reşedinţă de judeţ.

Descriere
                    Scut triunghiular cu marginile rotunjite, în al cărui cîmp de azur, pe un deal verde cu trei coline, cu cea centrală mai înaltă, se ridică un brad de argint, flancat în partea superioră de un soare de aur la dextra şi o semilună crescătoare de argint la senestra.
      Scutul este timbrat de o coroană murală de argint, cu cinci turnuri crenelate.

Semnificaţii
                    Figurile heraldice sînt preluate din stema oraşului, din secolul al XIX-lea.
      Coroana murală cu cinci turnuri crenelate, semnifică faptul că localitatea are rang de municipiu.

Descriere
                    Scut triunghiular cu marginile rotunjite.
      Pe fond albastru un braţ în armură înarmat cu o sabie pe care este înfipt un cap de urs din profil, o inimă roşie şi o coroană aurie înălţată cu trei ornamente, toate încadrate de cinci stele cu şase colţuri aurii.
      Scutul este timbrat de o coroană murală de argint, cu cinci turnuri crenelate.

Semnificaţii
                    Constituie vechea reprezentare heraldică a localităţii, derivînd din blazonul acordat oraşului, de regina Izabella, în 1558.
      Coroana murală cu cinci turnuri crenelate, semnifică faptul că localitatea are rang de municipiu.

Descriere
                    Scut triunghiular cu marginile rotunjite.
      
      
      Scutul este timbrat de o coroană murală de argint, cu trei turnuri crenelate.

Semnificaţii
                   
      
      
      
      Coroana murală cu trei turnuri crenelate, semnifică faptul că localitatea are rang de oraş.

Descriere
                    Scut triunghiular cu marginile rotunjite.
      În cîmp verde un viaduct de culoare gri-cenuşiu; din spatele viaductului şerpuiesc şapte pîrăiaşe.
      În şef, în cîmp albastru, se regăseşte soarele de aur şi luna de argint.
      Scutul este timbrat de o coroană murală de argint, cu trei turnuri crenelate.

Semnificaţii
                    Împărţirea scutului în cele două cîmpuri, vrea să sugereze, delimitarea administrativă a oraşului, avînd ca reper viaductul.
      Viaductul a fost construit în perioada 1950-1955 pentru a transporta pe calea ferată apa minerală îmbuteliată.
      Cele 7 părăiaşe reprezintă resursele de apă minerală, carbogazoasă şi necarbogazoasă (apă plată), localizate în zona 7 izvoare.
      Coroana murală cu trei turnuri crenelate, semnifică faptul că localitatea are rang de oraş.

Descriere
                    Scut triunghiular cu marginile rotunjite.
      
      
      Scutul este timbrat de o coroană murală de argint, cu trei turnuri crenelate.

Semnificaţii
                   
      
      
      
      Coroana murală cu trei turnuri crenelate, semnifică faptul că localitatea are rang de oraş.

Descriere
                    Scut triunghiular cu marginile rotunjite, cu câmpul de azur, tăiat de o bandă îngustă, de aur.
      În partea superioară se află două biserici de argint, luminate negru, privite din faţă.
      În partea inferioară un braţ armat de argint, întors spre dextra, ţinînd o sabie cu lama de argint şi garda de aur, arma fiind înconjurată de trei stele cu cîte şase raze, de aur, poziţionate 2:1.
      Scutul este timbrat de o coroană murală de argint, cu trei turnuri crenelate.

Semnificaţii
                    Toate elementele heraldice se regăsesc în sigiliul heraldic al localităţii, din 1803.
      Bisericile fac referire la denumirea oraşului în limba maghiară, cele trei stele arată numărul localităţilor componente ale unităţii administrativ-teritoriale.
      Coroana murală cu trei turnuri crenelate, semnifică faptul că localitatea are rang de oraş.

Descriere
                    Scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat în şef de un brâu crenelat de argint.
      În partea superioară, în cîmp albastru, în partea dreaptă se află un soare, de aur, iar în partea stîngă se află o semilună, de argint
      În partea inferioară, în cîmp verde, se află un copac dezrădăcinat, de aur, plasat pe un ansamblu de trei dealuri, de argint.
      Scutul este timbrat de o coroană murală de argint, cu un turn crenelat.

Semnificaţii
                    Soarele este un simbol al prosperităţii, curajului şi al demnităţii locuitorilor.
      Semiluna este un simbol al purităţii şi al dragostei.
      Copacul şi cele trei dealuri fac referirte la bogăţia silvică a zonei.
      Coroana murală cu un turn crenelat, semnifică faptul că localitatea are rang de comună.

Descriere
                    Scut triunghiular cu marginile rotunjite.
      
      
      Scutul este timbrat de o coroană murală de argint, cu un turn crenelat.

Semnificaţii
                   
      
      
      
      Coroana murală cu un turn crenelat, semnifică faptul că localitatea are rang de comună.

Descriere
                    Scut triunghiular cu marginile rotunjite.
      
      
      Scutul este timbrat de o coroană murală de argint, cu un turn crenelat.

Semnificaţii
                   
      
      
      
      Coroana murală cu un turn crenelat, semnifică faptul că localitatea are rang de comună.

Descriere
                    Scut triunghiular cu marginile rotunjite.
      
      
      Scutul este timbrat de o coroană murală de argint, cu un turn crenelat.

Semnificaţii
                   
      
      
      
      Coroana murală cu un turn crenelat, semnifică faptul că localitatea are rang de comună.

Descriere
                    Scut triunghiular cu marginile rotunjite.
      În centrul scutului, pe fond albastru, se află o căpâlniţă cu turn, aşezată pe o colină verde, cu o cruce în vîrf.
      În dreapta capelei se află soarele, iar în stînga luna.
      Scutul este timbrat de o coroană murală de argint, cu un turn crenelat.

Semnificaţii
                    Elementul central al stemei comunei Căpâlniţa este o capelă, numele comunei Căpâlniţa provine din cuvîntul capelă.
      Albastrul de pe scut simbolizează cerul, soarele şi luna sunt simboluri populare din acest ţinut.
      Culoarea verde reprezintă mediul geografic în care este aşezată comuna Căpâlniţa.
      Coroana murală cu un turn crenelat, semnifică faptul că localitatea are rang de comună.

Descriere
                    Scut triunghiular cu marginile rotunjite.
      
      
      Scutul este timbrat de o coroană murală de argint, cu un turn crenelat.

Semnificaţii
                   
      
      
      
      Coroana murală cu un turn crenelat, semnifică faptul că localitatea are rang de comună.

Descriere
                    Scut triunghiular cu marginile rotunjite.
      
      
      Scutul este timbrat de o coroană murală de argint, cu un turn crenelat.

Semnificaţii
                   
      
      
      
      Coroana murală cu un turn crenelat, semnifică faptul că localitatea are rang de comună.

Descriere
                    Scut triunghiular cu marginile rotunjite.
      
      
      Scutul este timbrat de o coroană murală de argint, cu un turn crenelat.

Semnificaţii
                   
      
      
      
      Coroana murală cu un turn crenelat, semnifică faptul că localitatea are rang de comună.

Descriere
                    Scut triunghiular cu marginile rotunjite.
      
      
      Scutul este timbrat de o coroană murală de argint, cu un turn crenelat.

Semnificaţii
                   
      
      
      
      Coroana murală cu un turn crenelat, semnifică faptul că localitatea are rang de comună.

Descriere
                    Scut triunghiular cu marginile rotunjite.
      
      
      Scutul este timbrat de o coroană murală de argint, cu un turn crenelat.

Semnificaţii
                   
      
      
      
      Coroana murală cu un turn crenelat, semnifică faptul că localitatea are rang de comună.