logo

steme aflate în fază de proiect

    Însemnările adunate aici aspiră la nivelul exhaustiv al diverselor informaţii, variante, ipoteze şi proiecte, urmărind alcătuirea unui "fişier" al fiecărei steme în parte. Povestea care stă în spatele fiecăreia, reflectă aspecte de istorie locală, scrijelite mai mult sau mai puţin izbutit prin intermediul acestui site.
    Stemele vechi sînt martorele tăcute ale timpului scurs peste o localitate sau vreun judeţ, păstrînd un mesaj ce trebuie redescoperit şi însuşit, de pe cărările întortocheate ale destinului, mesaj mereu viu asemenea trestiei care se îndoaie dar nu se frînge în bătaia vîntului.
    Aşadar se va aşterne sub ochii privitorului un tablou cu stadiul în care se află proiectele de stemă ale unităţilor administrativ-teritoriale.
  
    Mulţumirile mele se îndreaptă spre Consiliul Judeţean Harghita pentru sprijinul documentar oferit cu generozitate, nominalizînd conducerea instituţiei, cu asentimentul căreia mi-au revenit informaţiile şi nu în cele din urmă consilierii instituţiei care efectiv le-au transmis şi mai ales pentru întreg efortul depus în strîngerea lor. Din documentele primite (situaţia proiectelor de stemă în noiembrie 2012) am extras informaţiile din tabelul de mai jos.
    Mulţumim şi pe această cale autorităţilor administraţiei locale care ne-au pus la dispoziţie materialele solicitate, menţionînd pe cele din Odorheiu Secuiesc, Borsec, Vlăhiţa, Atid, Căpîlniţa, Ditrău, Lupeni, Suseni, Tomeşti, Ulieş.


Nr. crt.


Denumirea unităţii administrativ-teritorialeStema


Dosarul cu proiectul
stemei


M.A.I. (Guvern)
Avizul C.N.H.S.G. Avizul C.H.J.
Nr. HCLObservaţii

20

comuna Ditrău

proiect stemă Ditrău

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize

-  
-respins la
    16.06.2011
-avizat la
    07.04.2009
-34/2000
 9/27.03.2003

-în prima fază, propunerea de stemă a fost respinsă de Comisia judeţeană de analiză a proiectelor de stemă însuşite de Consiliul Judeţean şi Consiliile Locale, după care a fost elaborat al doilea model de stemă. Acest model a fost respins de BZ-CNHGS Cluj-Napoca.

21

comuna             Frumoasa

proiect stemă Frumoasa

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize
documentaţia propriu-zisă

-  
-  
-respins la
    20.09.2011
-  

  

22

comuna Joseni

proiect stemă Joseni

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize
documentaţia propriu-zisă

-  
-  
-  
-  

  
-nu există un proiect de stemă  25.04.2013

23

comuna Lăzarea

proiect stemă Lăzarea

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize
documentaţia propriu-zisă

-  
-respins la
    16.06.2011
-avizat la
    14.04.2009
-  

  

24

comuna Leliceni

proiect stemă Leliceni

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize
documentaţia propriu-zisă

-  
-  
-respins la
    30.10.2000
-  

  

25

comuna Lueta

proiect stemă Lueta

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize
documentaţia propriu-zisă

-  
-  
-avizat la
    14.04.2009
-  

  

26

comuna Lunca de
                      Jos

proiect stemă Lunca de Jos

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize
documentaţia propriu-zisă

-  
-avizat la
    16.08.2012
-avizat la
    20.09.2011
-  

  

27

comuna Lunca de
                      Sus

proiect stemă Lunca de Sus

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize
documentaţia propriu-zisă

-  
-  
-  
-  

  

28

comuna Lupeni


proiect stemă Lupeni

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize

-  
-  
-respins la
    16.01.2009
-41/28.07.2009

  

29

comuna Mădăraş

proiect stemă Mădăraş

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize
documentaţia propriu-zisă

-  
-  
-  
-  

  

30

comuna Mereşti

proiect stemă Mereşti

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize
documentaţia propriu-zisă

-  
-  
-  
-  

  

31

comuna Mihăileni

proiect stemă Mihăileni

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize
documentaţia propriu-zisă

-  
-  
-respins la
    22.06.2001
-  

  

32

comuna Mugeni

proiect stemă Mugeni

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize
documentaţia propriu-zisă

-  
-  
-  
-  

  

33

comuna Ocland

proiect stemă Ocland

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize
documentaţia propriu-zisă

-  
-  
-  
-  

  
-nu există un proiect de stemă  03.07.2014

34

comuna Păuleni
                      Ciuc

proiect stemă Păuleni Ciuc

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize
documentaţia propriu-zisă

-  
-  
-avizat la
    1999
-  

  

35

comuna Plăieşii
                    de Jos

proiect stemă Plăieşii de Jos

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize
documentaţia propriu-zisă

-  
-respins la
    16.06.2011
-avizat la
    14.04.2009
-  

  

36

comuna Porumbeni

proiect stemă Porumbeni

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize
documentaţia propriu-zisă

-  
-  
-  
-  

  
-nu există un proiect de stemă  03.09.2014

37

comuna Praid

proiect stemă Praid

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize
documentaţia propriu-zisă

-  
-  
-  
-  

  
-nu există un proiect de stemă  03.09.2014

38

comuna Racu

proiect stemă Racu

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize
documentaţia propriu-zisă

-  
-  
-respins la
    03.03.2009
-  

  


 

Descriere
                    Scut triunghiular cu marginile rotunjite.
      
      
      Scutul este timbrat de o coroană murală de argint, cu un turn crenelat.

Semnificaţii
                   
      
      
      
      Coroana murală cu un turn crenelat, semnifică faptul că localitatea are rang de comună.

Descriere
                    Scut triunghiular cu marginile rotunjite.
      
      
      Scutul este timbrat de o coroană murală de argint, cu un turn crenelat.

Semnificaţii
                   
      
      
      
      Coroana murală cu un turn crenelat, semnifică faptul că localitatea are rang de comună.

Descriere
                    Scut triunghiular cu marginile rotunjite.
      
      
      Scutul este timbrat de o coroană murală de argint, cu un turn crenelat.

Semnificaţii
                   
      
      
      
      Coroana murală cu un turn crenelat, semnifică faptul că localitatea are rang de comună.

Descriere
                    Scut triunghiular albastru cu marginile rotunjite, pe care se află:
      -în partea superioară stângă şi dreapta soarele şi luna;
      -în partea din mijloc se află biserica cu două turle şi o liră în partea dreaptă jos.

Semnificaţii
                    Albastrul scutului reprezintă culoarea cerului senin.
      Biserica romano-catolică cu două turle simbolizează religia majorităţii locuitorilor şi unitatea lor, întrucît biserica a fost construită prin contribuţia exclusivă a localnicilor.
      Soarele şi luna simbolizează grija permanentă a locuitorilor pentru bogăţiile comunei şi munca depusă pentru a supravieţui pe aceste meleaguri şi totodată sunt elemente specifice din vechile steme din Transilvania.
      Lira simbolizează activitatea culturală şi tradiţiile muzicale din comună, tradiţiile care au dovezi scrise de peste 130 de ani şi care în decursul deceniilor au adus lauzi şi renume comunităţii.

Descriere
                    Scut triunghiular cu marginile rotunjite,tǎiat de un brâu undat de argint şi despicat în partea superioarǎ.
      La dreapta, pe verde, un turn de bisericǎ de argint cu trunchi cilindric cu două brîie, terminat cu o cupolă care are un acoperiş conic deasupra căruia se află o bară verticală care susţine o bilă din acelaşi metal, însoţit la dreapta sus de un soare figurat cu raze de aur; la stânga, pe roşu, un cap de cerb din aur din profil însoţit la stânga sus de o semilună figurată de argint.
      În vârful scutului, pe albastru, unsprezece stele de aur în cinci colţuri dispuse 5:4:2.
      Scutul este timbrat de o coroană murală de argint, cu un turn crenelat.

Semnificaţii
                    Turnul de bisericǎ de argint face referire la la Biserica reformantǎ din 1446 – monument istoric din Feliceni.
      Capul de cerb face referire la bogaţia cinergeticǎ a zonei, în timp ce brâul undat semnificǎ hidrografia localitǎţi Târnava Mare ce împarte în douǎ localitatea.
      Cele unsprezece stele reprezintǎ numǎrul satelor ce alcǎtuiesc comuna.
      Coroana murală cu un turn crenelat, semnifică faptul că localitatea are rang de comună.

Descriere
                    Scut triunghiular cu marginile rotunjite.
      
      
      Scutul este timbrat de o coroană murală de argint, cu un turn crenelat.

Semnificaţii
                   
      
      
      
      Coroana murală cu un turn crenelat, semnifică faptul că localitatea are rang de comună.

Descriere
                    Scut triunghiular cu marginile rotunjite.
      
      
      Scutul este timbrat de o coroană murală de argint, cu un turn crenelat.

Semnificaţii
                   
      
      
      
      Coroana murală cu un turn crenelat, semnifică faptul că localitatea are rang de comună.

Descriere
                    Scut triunghiular cu marginile rotunjite.
      
      
      Scutul este timbrat de o coroană murală de argint, cu un turn crenelat.

Semnificaţii
                   
      
      
      
      Coroana murală cu un turn crenelat, semnifică faptul că localitatea are rang de comună.

Descriere
                    Scut triunghiular cu marginile rotunjite.
      
      
      Scutul este timbrat de o coroană murală de argint, cu un turn crenelat.

Semnificaţii
                   
      
      
      
      Coroana murală cu un turn crenelat, semnifică faptul că localitatea are rang de comună.

Descriere
                    Scut triunghiular cu marginile rotunjite.
      
      
      Scutul este timbrat de o coroană murală de argint, cu un turn crenelat.

Semnificaţii
                   
      
      
      
      Coroana murală cu un turn crenelat, semnifică faptul că localitatea are rang de comună.

Descriere
                    Scut triunghiular cu marginile rotunjite.
      
      
      Scutul este timbrat de o coroană murală de argint, cu un turn crenelat.

Semnificaţii
                   
      
      
      
      Coroana murală cu un turn crenelat, semnifică faptul că localitatea are rang de comună.

Descriere
                    Scut triunghiular cu marginile rotunjite.
      
      
      Scutul este timbrat de o coroană murală de argint, cu un turn crenelat.

Semnificaţii
                   
      
      
      
      Coroana murală cu un turn crenelat, semnifică faptul că localitatea are rang de comună.

Descriere
                    Scut triunghiular cu marginile rotunjite.
      
      
      Scutul este timbrat de o coroană murală de argint, cu un turn crenelat.

Semnificaţii
                   
      
      
      
      Coroana murală cu un turn crenelat, semnifică faptul că localitatea are rang de comună.

Descriere
                    Scut triunghiular cu marginile rotunjite.
      
      
      Scutul este timbrat de o coroană murală de argint, cu un turn crenelat.

Semnificaţii
                   
      
      
      
      Coroana murală cu un turn crenelat, semnifică faptul că localitatea are rang de comună.

Descriere
                    Scut triunghiular cu marginile rotunjite.
      
      
      Scutul este timbrat de o coroană murală de argint, cu un turn crenelat.

Semnificaţii
                   
      
      
      
      Coroana murală cu un turn crenelat, semnifică faptul că localitatea are rang de comună.

Descriere
                    Scut triunghiular cu marginile rotunjite.
      
      
      Scutul este timbrat de o coroană murală de argint, cu un turn crenelat.

Semnificaţii
                   
      
      
      
      Coroana murală cu un turn crenelat, semnifică faptul că localitatea are rang de comună.

Descriere
                    Scut triunghiular cu marginile rotunjite.
      
      
      Scutul este timbrat de o coroană murală de argint, cu un turn crenelat.

Semnificaţii
                   
      
      
      
      Coroana murală cu un turn crenelat, semnifică faptul că localitatea are rang de comună.

Descriere
                    Scut triunghiular cu marginile rotunjite.
      
      
      Scutul este timbrat de o coroană murală de argint, cu un turn crenelat.

Semnificaţii
                   
      
      
      
      Coroana murală cu un turn crenelat, semnifică faptul că localitatea are rang de comună.