logo

steme aflate în fază de proiect

    Însemnările adunate aici aspiră la nivelul exhaustiv al diverselor informaţii, variante, ipoteze şi proiecte, urmărind alcătuirea unui "fişier" al fiecărei steme în parte. Povestea care stă în spatele fiecăreia, reflectă aspecte de istorie locală, scrijelite mai mult sau mai puţin izbutit prin intermediul acestui site.
    Stemele vechi sînt martorele tăcute ale timpului scurs peste o localitate sau vreun judeţ, păstrînd un mesaj ce trebuie redescoperit şi însuşit, de pe cărările întortocheate ale destinului, mesaj mereu viu asemenea trestiei care se îndoaie dar nu se frînge în bătaia vîntului.
    Aşadar se va aşterne sub ochii privitorului un tablou cu stadiul în care se află proiectele de stemă ale unităţilor administrativ-teritoriale.
  
    Mulţumim şi pe această cale autorităţilor administraţiei locale care ne-au pus la dispoziţie materialele solicitate, menţionînd pe cele din Miercurea Nirajului, Băgaciu, Bereni, Crăieşti, Găleşti, Hodoșa, Păsăreni, Sărăţeni.Nr. crt.


Denumirea unităţii administrativ-teritorialeStema


Dosarul cu proiectul
stemei


M.A.I. (Guvern)
Avizul C.N.H.S.G. Avizul C.H.J.
Nr. HCLObservaţii

20

comuna Păsăreni

proiect stemă Păsăreni

adrese; avize

-  
-  
-  
-26/12.07.2005

  
-proiectul de stemă a fost realizat de:  Novák Jozsef

21

comuna Sărăţeni

proiect stemă Sărăţeni

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize

-  
-  
-  
-26/22.10.2010

  
-proiectul de stemă a fost realizat de:  Ana-Maria Crişan

22

comuna Suplac

proiect stemă Suplac

adrese; avize

-  
-  
-  
-22/12.07.2013
 34/25.09.2013
 16/25.03.2015
 79/11.12.2017
 3/30.01.2018

  
-proiectul de stemă a fost realizat de:  SC Romstema SRL (variantele din 2013 şi 2015); Ana-Maria Crişan (varianta din 2017)

23

comuna Şincai

proiect stemă Şincai

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize
documentaţia propriu-zisă

-  
-  
-  
-18/2013