logo

steme aflate în fază de proiect

    Însemnările adunate aici aspiră la nivelul exhaustiv al diverselor informaţii, variante, ipoteze şi proiecte, urmărind alcătuirea unui "fişier" al fiecărei steme în parte. Povestea care stă în spatele fiecăreia, reflectă aspecte de istorie locală, scrijelite mai mult sau mai puţin izbutit prin intermediul acestui site.
    Stemele vechi sînt martorele tăcute ale timpului scurs peste o localitate sau vreun judeţ, păstrînd un mesaj ce trebuie redescoperit şi însuşit, de pe cărările întortocheate ale destinului, mesaj mereu viu asemenea trestiei care se îndoaie dar nu se frînge în bătaia vîntului.
    Aşadar se va aşterne sub ochii privitorului un tablou cu stadiul în care se află proiectele de stemă ale localităţilor.
  
    Mulţumirile mele se îndreaptă spre Consiliul Judeţean Neamţ pentru sprijinul documentar oferit cu generozitate, nominalizînd conducerea instituţiei, cu asentimentul căreia mi-au revenit informaţiile şi nu în cele din urmă consilierii instituţiei care efectiv le-au transmis şi mai ales pentru întreg efortul depus în strîngerea lor.
    Din documentele primite (situaţia proiectelor de stemă în decembrie 2012) am extras informaţiile din tabelul de mai jos.Nr. crt.


Denumirea unităţii administrativ-teritorialeStema


Dosarul cu proiectul
stemei


M.A.I. (Guvern)
Avizul C.N.H.S.G. Avizul C.H.J.
Nr. HCLObservaţii

20

comuna Săbăoani

Săbăoani

 -expunerea de motive a proiectului
 -proiectul de hotărîre
 -variante  propuse pentru stemă:
  
 -Hotărîrea CL privind însuşirea proiectului de stemă
 -

-  
-  
-  avizat
-45/10.07.2013

  -înaintat Biroului Zonal Iaşi

21

comuna Secuieni

Secuieni

 -expunerea de motive a proiectului
 -proiectul de hotărîre
 -variante  propuse pentru stemă:
  
 -Hotărîrea CL privind însuşirea proiectului de stemă
 -

-  
-  
-avizat
-  

  -înaintat Biroului Zonal Iaşi

22

comuna Ştefan cel Mare

Ştefan cel Mare

 -expunerea de motive a proiectului
 -proiectul de hotărîre
 -variante  propuse pentru stemă:
  
 -Hotărîrea CL privind însuşirea proiectului de stemă
 -

-  
-  
-respins
-  

  

23

comuna Taşca

Taşca

 -expunerea de motive a proiectului
 -proiectul de hotărîre
 -variante propuse pentru stemă:
  
 -Hotărîrea CL privind însuşirea proiectului de stemă
 -

-  
-  
-avizat
-  

  -înaintat Biroului Zonal Iaşi

24

comuna Tămăşeni

Tămăşeni

 -expunerea de motive a proiectului
 -proiectul de hotărîre
 -variante  propuse pentru stemă:
  
 -Hotărîrea CL privind însuşirea proiectului de stemă
 -

-  
-  
-respins
-  

  


 

Descriere
                    Scut triunghiular cu marginile rotunjite.
      
      
      
      Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificaţii
                   
      
      
      Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul ca localitatea are rangul de comună.

Descriere
                    Scut triunghiular cu marginile rotunjite.
      
      
      
      Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificaţii
                   
      
      
      Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul ca localitatea are rangul de comună.

Descriere
                    Scut triunghiular cu marginile rotunjite.
      
      
      
      Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificaţii
                   
      
      
      Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul ca localitatea are rangul de comună.

Descriere
                    Scut triunghiular cu marginile rotunjite.
      
      
      
      Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificaţii
                   
      
      
      Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul ca localitatea are rangul de comună.