logo

steme aflate în fază de proiect

    Însemnările adunate aici aspiră la nivelul exhaustiv al diverselor informaţii, variante, ipoteze şi proiecte, urmărind alcătuirea unui "fişier" al fiecărei steme în parte. Povestea care stă în spatele fiecăreia, reflectă aspecte de istorie locală, scrijelite mai mult sau mai puţin izbutit prin intermediul acestui site.
    Stemele vechi sînt martorele tăcute ale timpului scurs peste o localitate sau vreun judeţ, păstrînd un mesaj ce trebuie redescoperit şi însuşit, de pe cărările întortocheate ale destinului, mesaj mereu viu asemenea trestiei care se îndoaie dar nu se frînge în bătaia vîntului.
    Aşadar se va aşterne sub ochii privitorului un tablou cu stadiul în care se află proiectele de stemă ale unităţilor administrativ-teritoriale.
  
    Mulţumim şi pe această cale autorităţilor administraţiei locale care ne-au pus la dispoziţie materialele solicitate, menţionînd Consiliul Judeţean şi cele din Andrid, Bogdand, Botiz, Carei, Călineşti-Oaş, Căpleni, Doba, Vama, Vetiş.


Nr. crt.


Denumirea unităţii administrativ-teritorialeStema


Dosarul cu proiectul
stemei


M.A.I. (Guvern)
Avizul C.N.H.S.G. Avizul C.H.J.
Nr. HCLObservaţii

1

municipiul Carei

proiect stemă Carei

proiect HCL;
dezbatere publică

-  
-  
-  
-152/30.11.2009
 27/24.02.2015

  

2

oraşul Ardud

proiect stemă Ardud

proiect HCL;
dezbatere publică
documentaţia propriu-zisă

-  
-  
-  
-38/25.09.2009

  

3

oraşul Livada

proiect stemă Livada

-  
-  
-  
-  

  

4

oraşul Negreşti-
                  Oaş

proiect stemă Negreşti-Oaş

proiect HCL;
dezbatere publică
documentaţia propriu-zisă

-  
-  
-  

 92/28.11.2014

  

5

comuna Acâş

proiect stemă Acâş

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize
documentaţia propriu-zisă

-  
-  
-  
-

  
-nu există un proiect de stemă  25.03.2014

6

comuna Agriş

proiect stemă Agriş

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize
documentaţia propriu-zisă

-  
-  
-  
-

  

7

comuna Andrid

proiect stemă Andrid

-  
-  
-  
-46/31.10.2008
 13/30.04.2015

  
-proiectul de stemă a fost realizat de:  Szekeres Attila István

8

comuna Bătarci

proiect stemă Bătarci

proiect HCL;
dezbatere publică
documentaţia propriu-zisă

-  
-  
-  
-  
 8/03.03.2015

-în sedinţa CNHGS din 28 ian. 2013 proiectul comunei Bătarci a fost respins pentru următoarele motive: "Nu există o planşă lucrată manual şi compoziţia lasă de dorit. Propunem: scut despicat, în prima partiţie un coş cu prune de aur, în partiţia a doua în câmp de argint pălăria tradiţională, în culori naturale. Dosarul va cuprinde şi Memoriul Justificativ semnat şi o descriere completă a pălăriei."

9

comuna Beltiug

proiect stemă Beltiug

proiect HCL;
dezbatere publică
documentaţia propriu-zisă

-  
-  
-  
-  

  

10

comuna Berveni

proiect stemă Berveni

proiect HCL;
dezbatere publică
documentaţia propriu-zisă

-  
-  
-  
-  

  
-nu există un proiect de stemă  08.04.2014

11

comuna Bixad

proiect stemă Bixad

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize
documentaţia propriu-zisă

-  
-  
-  
-

  

12

comuna Bogdand

proiect stemă Bogdand

proiect HCL;
dezbatere publică

-  
-  
-  
-5/30.03.2009;
 11/13.03.2015

  
-proiectul de stemă a fost realizat de:  SC Incorso Consult SRL

13

comuna Botiz

proiect stemă Botiz

proiect HCL;
dezbatere publică

-  
-  
-  
-21/19.05.2009
 41/27.10.2009

  

14

comuna Călineşti-
                      Oaş

proiect stemă Călineşti-Oaş

adrese; avize

-  
-  
-  
-28/05.12.2006

  
-proiectul de stemăă a fost realizat de:  SC Cucu & Cucu SRL

15

comuna Cămărzana

proiect stemă Cămărzana

proiect HCL;
dezbatere publică
documentaţia propriu-zisă

-  
-  
-  
-14/2009
 24/26.06.2014

  

16

comuna Cămin

proiect stemă Cămin

proiect HCL;
dezbatere publică
documentaţia propriu-zisă

-  
-  
-  

17

comuna Căpleni

proiect stemă Căpleni

proiect HCL;
dezbatere publică

-  
-  
-  
-35/30.09.2005

-proiectul de stemă a fost realizat în:  anul 2005 la Muzeul Judeţean Satu Mare, nu se cunoaşte autorul.

-prin adresa nr. 6762 din 31.03.2014 înregistrată la primăria comunei sub nr. 495 din 08.04.2014 docu-mentaţia a fost returnată deoarece Biroul Zonal de Heraldică şi Genealogie a Academiei Române a respins proiectul întrucat nu respectă prevederile Metodologiei CNHGS.

18

comuna Căuaş

proiect stemă Căuaş

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize
documentaţia propriu-zisă

-  
-  
-  
-  

  

19

comuna Cehal

proiect stemă Cehal

proiect HCL;
dezbatere publică
documentaţia propriu-zisă

-  
-respins în
    28.01.2013
-  
-16/02.11.2010

  
-proiectul de stemă a fost realizat de:  SC Incorso Consult SRL