logo

steme aflate în fază de proiect

    Însemnările adunate aici aspiră la nivelul exhaustiv al diverselor informaţii, variante, ipoteze şi proiecte, urmărind alcătuirea unui "fişier" al fiecărei steme în parte. Povestea care stă în spatele fiecăreia, reflectă aspecte de istorie locală, scrijelite mai mult sau mai puţin izbutit prin intermediul acestui site.
    Stemele vechi sînt martorele tăcute ale timpului scurs peste o localitate sau vreun judeţ, păstrînd un mesaj ce trebuie redescoperit şi însuşit, de pe cărările întortocheate ale destinului, mesaj mereu viu asemenea trestiei care se îndoaie dar nu se frînge în bătaia vîntului.
    Aşadar se va aşterne sub ochii privitorului un tablou cu stadiul în care se află proiectele de stemă ale unităţilor administrativ-teritoriale.
  
    Mulţumim şi pe această cale autorităţilor administraţiei locale care ne-au pus la dispoziţie materialele solicitate, menţionînd Consiliul Judeţean Vaslui (macheta cu descrierea şi semnificaţia stemelor).Nr. crt.


Denumirea unităţii administrativ-teritorialeStema


Dosarul cu proiectul
stemei


M.A.I. (Guvern)
Avizul C.N.H.S.G. Avizul C.H.J.
Nr. HCLObservaţii

1

oraşul Murgeni

proiect stemă Murgeni

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize
documentaţia propriu-zisă

-  
-  
-  

  

2

comuna Albeşti

proiect stemă Albeşti

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize
documentaţia propriu-zisă

-  
-  
-  
-  

  

3

comuna Alexandru
                  Vlahuţă

proiect stemă Al. Vlahuţă

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize
documentaţia propriu-zisă

-  
-  
-  
-  

  

4

comuna Arsura

proiect stemă Arsura

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize
documentaţia propriu-zisă

-  
-  
-  
-  

  

5

comuna Băcani

proiect stemă Băcani

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize
documentaţia propriu-zisă

-  
-  
-  
-  

  

6

comuna Băceşti

proiect stemă Băceşti

adrese; avize

-  
-  
-  
-

  
-proiectul de stemă a fost realizat de:  SC Incorso Consult SRL

7

comuna Bălteni

proiect stemă Bălteni

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize
documentaţia propriu-zisă

-  
-  
-  
-  

  

8

comuna Banca

proiect stemă Banca

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize
documentaţia propriu-zisă

-  
-  
-  
-  

  

9

comuna Berezeni

proiect stemă Berezeni

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize

-  
-  
-  
-66/28.09.2017

  
-proiectul de stemă a fost realizat de:  SC Romstema SRL

10

comuna Blăgeşti

proiect stemă Blăgeşti

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize
documentaţia propriu-zisă

-  
-  
-  
-  

  

11

comuna Bogdana

proiect stemă Bogdana

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize
documentaţia propriu-zisă

-  
-  
-  
-  

  

12

comuna Bogdăneşti

proiect stemă Bogdăneşti

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize
documentaţia propriu-zisă

-  
-  
-  
-  

  

13

comuna Bogdăniţa

proiect stemă Bogdăniţa

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize
documentaţia propriu-zisă

-  
-  
-  
-  

  

14

comuna Boţeşti

proiect stemă Boteşti

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize

-  
-  
-  
-  

  

15

comuna Buneşti-
              Avereşti

proiect stemă Buneşti-Avereşti

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize
documentaţia propriu-zisă

-  
-  
-  
-  

  

16

comuna Ciocani

proiect stemă Ciocani

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize
documentaţia propriu-zisă

-  
-  
-  
-  

  

17

comuna Codăeşti

proiect stemă Codăeşti

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize
documentaţia propriu-zisă

-  
-  
-  
-  

  

18

comuna Coroieşti

proiect stemă Coroieşti

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize
documentaţia propriu-zisă

-  
-  
-  
-  

  

19

comuna Costeşti

proiect stemă Costeşti

proiect HCL;
dezbatere publică
adrese; avize
documentaţia propriu-zisă

-  
-  
-  
-  

  


 

Descriere
                    Scut triunghiular cu marginile rotunjite.
      
      
      

Semnificaţii
                   
      
      

Descriere
                    Scut triunghiular cu marginile rotunjite.
      
      
      

Semnificaţii
                   
      
      

Descriere
                    Scut triunghiular cu marginile rotunjite.
      
      
      

Semnificaţii
                   
      
      

Descriere
                    Scut triunghiular cu marginile rotunjite.
      
      
      

Semnificaţii
                   
      
      

Descriere
                    Scut triunghiular cu marginile rotunjite.
      
      
      

Semnificaţii
                   
      
      

Descriere
                    Scut triunghiular cu marginile rotunjite.
      
      
      

Semnificaţii
                   
      
      

Descriere
                    Stema se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, roşu, tăiat în bandă de un brâu undat de argint, încărcat cu patru albine de aur.
      În stânga sus se află o vacă de argint, spre dreapta, în profil, şi două spice de grâu de aur.
      În dreapta jos se află o crenguţă de stejar, cu două frunze şi o ghindă de aur.
      Scutul este timbrat cu o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificaţii
                    Brâul undat reprezintă râul Bîrlad care străbate localitatea.
      Albinele fac referire la ocupaţia tradiţională a locuitorilor zonei, apicultura.
      Vaca şi spicele de grâu simbolizează o altă ocupaţie a locuitorilor, agricultura, creşterea animalelor şi cultivarea cerealelor.
      Crenguţa de stejar reprezintă bogăţia silvică.
      Coroana murală cu un turn crenelat, semnifică faptul că localitatea are rang de comună.

Descriere
                    Scut triunghiular cu marginile rotunjite.
      
      
      

Semnificaţii
                   
      
      

Descriere
                    Scut triunghiular cu marginile rotunjite.
      
      
      

Semnificaţii
                   
      
      

Descriere
                    Scut triunghiular cu marginile rotunjite.
      
      
      

Semnificaţii
                   
      
      

Descriere
                    Scut triunghiular cu marginile rotunjite.
      
      
      

Semnificaţii
                   
      
      

Descriere
                    Scut triunghiular cu marginile rotunjite.
      
      
      

Semnificaţii
                   
      
      

Descriere
                    Scut triunghiular cu marginile rotunjite.
      
      
      

Semnificaţii
                   
      
      

Descriere
                    Scut triunghiular cu marginile rotunjite.
      
      
      

Semnificaţii
                   
      
      

Descriere
                    Stema se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, având câmpul roşu tăiat de un brâu undat de argint.
      În partea superioară se află două spice de grâu de aur, aşezate stânga-dreapta, având între ele un ştiulete de porumb de aur aşezat în pal.
      În partea inferioară se află o oaie de argint flancată de două ramuri de stejar de aur, care se întretaie în partea de jos.
      Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificaţii
                    Cele două spice de grâu şi ştiuletele de porumb fac referire la ocupaţia de bază a locuitorilor, agricultura.
      Brâul undat reprezintă pârâul Blăgeşti care străbate localitatea.
      Oaia simbolizează ocupaţia tradiţională a locuitorilor, creşterea animalelor.
      Cele două ramuri de stejar fac aluzie la bogăţia silvică a zonei.
      Coroana murală, cu un turn crenelat, semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.