logo


    Armoria Patriae
       
       HostVision
        
       


                 Identitate şi Demnitate   
  • deschide aici
-----continuare-----
Covăsânţ
Craiva
Dezna
Dieci
Dorobanţi
16. Covăsânţ
17. Craiva
18. Dezna
19. Dieci
20. Dorobanţi
Fântânele
Felnac
Frumuşeni
Ghioroc
Grăniceri
21. Fântânele
22. Felnac
23. Frumuşeni
24. Ghioroc
25. Grăniceri
Gurahonţ
Hălmagiu
Hălmăgel
Hăşmaş
Igneşti
26. Gurahonţ
27. Hălmagiu
28. Hălmăgel
29. Hăşmaş
30. Igneşti
Iratoşu
Livada
Macea
Mişca
Moneasa
31. Iratoşu
32. Livada
33. Macea
34. Mişca
35. Moneasa
Olari
Păuliş
Peregu Mare
Petriş
Pilu
36. Olari
37. Păuliş
38. Peregu Mare
39. Petriş
40. Pilu
Pleşcuţa
Săvîrşin
Secusigiu
Seleuş
Semlac
41. Pleşcuţa
42. Săvîrşin
43. Secusigiu
44. Seleuş
45. Semlac
Sintea Mare
Socodor
Şagu
Şeitin
Şepreuş
46. Sintea Mare
47. Socodor
48. Şagu
49. Şeitin
50. Şepreuş

stemele judeţelor Republicii România - galerie | heraldica teritorială a Republicii România | heraldica teritorială | pagina de start

-stema aprobată prin H.G. 116 din 20 martie 2013 publicată în M.Of.
                                      nr. 193 din 5 aprilie 2013
Descriere

                   Stema se compune dintr-un scut triunghiular azur cu marginile rotunjite, tăiat.
      În interiorul scutului se află un mozaic medieval pe fond negru, compus din 4 elemente vegetale roşii suprapuse de o floare cu petale în formă de cruce, de aur.
      În vîrful scutului, în cîmp albastru, se află o fascie undată de argint.
      Scutul este timbrat de o coroană murală din argint cu un turn crenelat.

Semnificaţii

                   Mozaicul reprezintă una dintre descoperirile arheologice din interiorul bisericii mănăstirii Bizere, aflată în apropierea localităţii.
      Fascia undată simbolizează rîul Mureş, care străbate localitatea.
      Coroana murală cu un turn crenelate semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.


-stema aprobată prin H.G. 116 din 20 martie 2013 publicată în M.Of.
                                      nr. 193 din 5 aprilie 2013
Descriere

                   Stema se compune dintr-un scut triunghiular azur cu marginile rotunjite, tăiat în partea superioară şi despicat.
      În interiorul scutului se află o biserică de argint, văzută din faţă.
      În partea superioară, în stînga, în cîmp auriu, se află un brad verde dezrădăcinat.
      În partea inferioară, în cîmp roşu, pe o terasă verde, se află un călăreţ cu armură, care ţine în mîna dreaptă o suliţă, totul de aur.
      Scutul este timbrat de o coroană murală din argint cu un turn crenelat.

Semnificaţii

                   Construcţia de argint simbolizează biserica voievodală din secolul XIV.
      Bradul reprezintă bogăţia silvică a zonei.
      Călăreţul simbolizează participarea oastei româneşti, condusă de voievodul Moga şi fiii săi, la lupta împotriva turcilor din Cîmpia Mierlei, din anul 1448.
      Coroana murală cu un turn crenelate semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.


-stema aprobată prin H.G. 199 din 23 aprilie 2013 publicată în M.Of.
                                      nr. 257 din 9 mai 2013
Descriere

                   Stema se compune dintr-un scut triunghiular azur cu marginile rotunjite, tăiat.
      În partea superioară, în cîmp albastru, se află o ladă de zestre de aur, decorată cu motive geometrice.
      În vîrful scutului, în cîmp auriu, se află un stejar dezrădăcinat, în culori naturale.
      Scutul este timbrat de o coroană murală din argint cu un turn crenelat.

Semnificaţii

                   Lada de zestre aminteşte de una din îndeletnicirile de odinioară ale locuitorilor.
      Stejarul simbolizează bogăţia silvică a zonei.
      Coroana murală cu un turn crenelate semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.


-stema aprobată prin H.G. 116 din 20 martie 2013 publicată în M.Of.
                                      nr. 193 din 5 aprilie 2013
Descriere

                   Stema se compune dintr-un scut triunghiular azur cu marginile rotunjite, tăiat în furcă răsturnată.
      În interiorul scutului, în cîmp auriu, se află două brăzdare negre, aşezate în pal.
      În partea superioară, în stînga, în cîmp roşu, se află 3 spice de aur, aşezate în pal.
      În vîrful scutului, în cîmp albastru, se află un căprior de aur, alergînd spre dreapta.
      Scutul este timbrat de o coroană murală din argint cu un turn crenelat.

Semnificaţii

                   Spicele de grîu şi brăzdarele reprezintă una dintre ocupaţiile de bază ale locuitorilor, agricultura.
      Căpriorul simbolizează bogăţia cinegetică a zonei.
      Coroana murală cu un turn crenelate semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.


-stema aprobată prin H.G. 199 din 23 aprilie 2013 publicată în M.Of.
                                      nr. 257 din 9 mai 2013
Descriere

                   Stema se compune dintr-un scut triunghiular azur cu marginile rotunjite, tăiat.
      În partea superioară, în cîmp auriu, se află două crenguţe de salcîm roşii cu cîte 3 frunze.
      În vîrful scutului, în cîmp albastru, se află un stup de argint, flancat simetric, dreapta-stînga, de cîte o albină de aur, aflată în zbor.
      Scutul este timbrat de o coroană murală din argint cu un turn crenelat.

Semnificaţii

                   Frunzele crenguţelor de salcîm reprezintă numărul satelor componente ale localităţii.
      Albinele şi stupul simbolizează una din ocupaţiile de bază ale locuitorilor, apicultura.
      Coroana murală cu un turn crenelate semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.


-stema aprobată prin H.G. 199 din 23 aprilie 2013 publicată în M.Of.
                                      nr. 257 din 9 mai 2013
Descriere

                   Stema se compune dintr-un scut triunghiular azur cu marginile rotunjite, scartelat.
      În partea superioară, în cîmp albastru, se află un cerb lopătar de argint.
      În partea superioară, în cîmp roşu, se află o crenguţă cu floare de soc şi 5 frunze, totul de aur.
      În partea inferioară, în cîmp roşu, se află o varză de aur.
      În partea inferioară, în cîmp albastru, se află un caduceu de argint flancat de două spice de grîu de aur.
      Scutul este timbrat de o coroană murală din argint cu un turn crenelat.

Semnificaţii

                   Cerbul lopătar reprezintă bogăţia cinegetică a zonei.
      Floarea de soc dă denumirea localităţii.
      Varza şi spicele de grîu simbolizează principalele ocupaţii de bază ale locuitorilor, legumicultura şi agricultura.
      Caduceul semnifică faptul că este o localitate de frontieră, aflîndu-se la 12 km de graniţa cu Ungaria.
      Coroana murală cu un turn crenelate semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.


-stema aprobată prin H.G. 129 din 6 martie 2012 publicată în M.Of.
                                      nr. 178 din 20 martie 2012
Descriere

                   Stema se compune dintr-un scut triunghiular azur cu marginile rotunjite, scartelat, tăiat de o fascie undată albastră.
      În partea superioară, este reprezentată o construcţie, de argint, cu o uşă de intrare, flancată de patru ferestre şi două turnuri cu acoperiş trapezoidal.
      În vîrful scutului, pe un postament îngust, se află o troiţă atipică, de argint, compusă din două coloane care se unesc în semicerc, în partea de sus, suprapuse de o cruce cu trei braţe. De o parte şi de alta a postamentului se află două plăci, de argint, cu cîte un text.
      Scutul este timbrat de o coroană murală din argint cu un turn crenelat.

Semnificaţii

                   Construcţia monumentală ridicată în secolul al XIX-lea evocă unul dintre cele patru castele ale familiei armene Czaran din localitate.
      Troiţa aminteşte de participarea locuitorilor la revolta anticomunistă din perioada 31 iulie-1 august 1949.
      Fascia undată simbolizează rîul Şepreuş, care dă denumirea localităţii.
      Coroana murală cu un turn crenelate semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.