logo


    Armoria Patriae
       
       HostVision


       Descarca in format PDF Descarca in format PDF

       


                 Identitate şi Demnitate   
  • deschide aici
-----continuare-----
Şicula
Şilindia
stema Şimand
stema Şiria
stema Şiştarovăţ
51. Şicula
52. Şilindia
53. Şimand
54. Şiria
55. Şiştarovăţ
Şofronea
Tauţ
stema Târnova
stema Ususău
Văradia de Mureş
56. Şofronea
57. Tauţ
58. Târnova
59. Ususău
60. Văradia de Mureş
Vârfurile
stema Vinga
Vladimirescu
Zăbrani
Zădăreni
61. Vârfurile
62. Vinga
63. Vladimirescu
64. Zăbrani
65. Zădăreni
Zărand
stema Zerind
Zimandu Nou
66. Zărand
67. Zerind
68. Zimandu Nou

stemele judeţelor Republicii România - galerie | heraldica teritorială a Republicii România | heraldica teritorială | pagina de start
-stema aprobată prin H.G. 337 din 18.04.2012 publicată în M.Of. nr. 280 din 27 aprilie 2012
Descriere

                   Stema se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, despicat, cu partea din dreapta tăiată.
      În partea superioară, în partea dreaptă, în cîmp albastru, se află un colan dacic de argint.
      În partea stîngă, în cîmp roşu, se află două spice de grîu de aur, încrucişate.
      În vîrful scutului, în partea dreaptă, în cîmp auriu, se află două brăzdare de plug negre, aşezate în pal.
      Scutul este timbrat de o coroană murală din argint cu un turn crenelat.

Semnificaţii

                   Colanul simbolizează descoperirile arheologice din zonă.
      Brăzdarele de plug şi spicele de grîu semnifică una dintre principalele ocupaţii ale locuitorilor din zonă, agricultura.
      Coroana murală cu un turn crenelate semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

-stema aprobată prin H.G. 116 din 20.03.2013 publicată în M.Of. nr. 193 din 5 aprilie 2013
Descriere

                   Stema se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat de o linie crenelată.
      În interiorul scutului, în cîmp albastru, se află un ciorchine de struguri de aur, cu două frunze argintii, flancat la dreapta de o sabie cu lama de argint şi garda de aur, cu vîrful în jos, iar la stînga de o pană de gîscă de argint.
      Linia crenelată separă cîmpul albastru de cel argintiu.
      Scutul este timbrat de o coroană murală din argint cu un turn crenelat.

Semnificaţii

                   Linia crenelată simbolizează cetatea medievală a Şiriei.
      Ciorchinele de struguri reprezintă bogăţia viticolă a zonei.
      Sabia simbolizează actul istoric al capitulării armatei revoluţionare în faţa trupelor ţariste în anul 1849.
      Pana aminteşte de fiul comunei, scriitorul Ioan Slavici.
      Coroana murală cu un turn crenelate semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

-stema aprobată prin H.G. 980 din 05/10/2011 publicată în M.Of. nr. 747 din 25/10/2011
Descriere

                   Stema se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat.
      În partea superioară, în cîmp albastru, pe o terasă verde, se află o biserică de lemn, privită din faţă, cu o turlă cu acoperiş ascuţit, terminat cu o cruce, totul de argint.
      În vîrful scutului, în cîmp roşu, se află un cuptor de var, de argint, în funcţiune.
      Scutul este timbrat de o coroană murală din argint cu un turn crenelat.

Semnificaţii

                   Biserica simbolizează bisericile de lemn din satele componente ale comunei şi credinţa străbună a locuitorilor ei.
      Cuptorul de var reprezintă una dintre îndeletnicirile locuitorilor din zonă, arderea pietrei de var, îndeosebi în satul Varniţa.
      Coroana murală cu un turn crenelate semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

-stema aprobată prin H.G. 356 din 30 aprilie 2014 publicată în M.Of. nr. 370 din 20 mai 2014
Descriere

                   Stema se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat.
      În partea superioară, în câmp albastru, se află o gâscă de argint, înaripată spre senestra, ţinând în cioc o cruce de aur.
      În partea inferioară, în câmp roşu, se află un copac cu coroana verde, având tulpina şi rădăcina neagră.
      Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificaţii

                   Gâsca simbolizează una dintre îndeletnicirile de bază ale locuitorilor, creşterea gâştelor.
      Crucea din cioc reprezintă credinţa locuitorilor.
      Copacul evocă bogăţia silvică a zonei în păduri de foioase.
      Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

-stema aprobată prin H.G. 356 din 30 aprilie 2014 publicată în M.Of. nr. 370 din 20 mai 2014
Descriere

                   Stema se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat de o bandă de argint încărcată cu trei spice de grâu verzi.
      În partea superioară, în stânga, în câmp roşu, se află un mănunchi de crengi de stejar cu ghinde, totul de aur.
      În partea inferioară, în dreapta, în câmp albastru, se află o barcă de argint.
      Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificaţii

                   Spicele de grâu simbolizează caracteristica locului, cultura grâului.
      Mănunchiul de crengi de stejar redă faptul că la hotarul localităţii se află păduri de stejar.
      Barca reprezintă importanţa râului Mureş în viaţa locuitorilor, respectiv ocupaţiile acestora.
      Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

-stema aprobată prin H.G. 670 din 19 august 2015 publicată în M.Of. nr. 666 din 2 septembrie 2015
Descriere

                   Stema se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, despicat.
      În dreapta, în câmp roşu, se află litera T, având deasupra o coroană cu fleuroane, totul de aur, situată între opt fascii alternând albastru cu aur, aşezate patru deasupra câmpului roşu şi patru dedesubt.
      În stânga, în câmp albastru, se află un turn cu poartă, două ferestre în partea superioară şi acoperiş ţuguiat, aşezat pe o stâncă, totul de argint.
      Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificaţii

                   Fasciile de aur reprezintă cele patru pâraie care traversează localitatea, respectiv două în nordul localităţii şi două în sudul ei.
      Litera T dă denumirea localităţii şi face parte din vechiul sigiliu, care între anii 1744-1850 a purtat denumirea de Theresiopolis. Coroana de deasupra literei T evocă faptul că localitatea era oraş liber regesc.
      Turnul evocă faptul că această aşezare era apărată de duşmani printr-un turn de veghe fortificat.
      Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

-stema aprobată prin H.G. 116 din 20.03.2013 publicată în M.Of. nr. 193 din 5 aprilie 2013
Descriere

                   Stema se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, despicat în 3 cîmpuri, două verzi şi unul roşu.
      În interiorul scutului, în fiecare cîmp verde, se află un spic de grîu şi un brîu albastru.
      În cîmp roşu, se află o biserică de argint, văzută din faţă, cu turlă ascuţită, terminată cu o stea.
      Scutul este timbrat de o coroană murală din argint cu un turn crenelat.

Semnificaţii

                   Biserica reprezintă credinţa seculară a locuitorilor.
      Spicele de grîu reprezintă una dintre ocupaţiile de bază ale locuitorilor, agricultura.
      Brîurile albastre simbolizează faptul că localitatea este aşezată între Crişul Alb şi Crişul Negru.
      Coroana murală cu un turn crenelate semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.