logo


    Armoria Patriae
       
       HostVision


       Descarca in format PDF Descarca in format PDF

       


                 Identitate şi Demnitate   
  • deschide aici
-----continuare-----
Şicula
Şilindia
Şimand
Şiria
Şiştarovăţ
51. Şicula
52. Şilindia
53. Şimand
54. Şiria
55. Şiştarovăţ
Şofronea
Tauţ
Târnova
Ususău
Văradia de Mureş
56. Şofronea
57. Tauţ
58. Târnova
59. Ususău
60. Văradia de Mureş
Vârfurile
Vinga
Vladimirescu
Zăbrani
Zădăreni
61. Vârfurile
62. Vinga
63. Vladimirescu
64. Zăbrani
65. Zădăreni
Zărand
Zerind
Zimandu Nou
66. Zărand
67. Zerind
68. Zimandu Nou

stemele judeţelor Republicii România - galerie | heraldica teritorială a Republicii România | heraldica teritorială | pagina de start

-stema aprobată prin H.G. 337 din 18.04.2012 publicată în M.Of. nr.
                                      280 din 27 aprilie 2012
Descriere

                   Stema se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, despicat, cu partea din dreapta tăiată.
      În partea superioară, în partea dreaptă, în cîmp albastru, se află un colan dacic de argint.
      În partea stîngă, în cîmp roşu, se află două spice de grîu de aur, încrucişate.
      În vîrful scutului, în partea dreaptă, în cîmp auriu, se află două brăzdare de plug negre, aşezate în pal.
      Scutul este timbrat de o coroană murală din argint cu un turn crenelat.

Semnificaţii

                   Colanul simbolizează descoperirile arheologice din zonă.
      Brăzdarele de plug şi spicele de grîu semnifică una dintre principalele ocupaţii ale locuitorilor din zonă, agricultura.
      Coroana murală cu un turn crenelate semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.


-stema aprobată prin H.G. 116 din 20.03.2013 publicată în M.Of. nr.
                                      193 din 5 aprilie 2013
Descriere

                   Stema se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat de o linie crenelată.
      În interiorul scutului, în cîmp albastru, se află un ciorchine de struguri de aur, cu două frunze argintii, flancat la dreapta de o sabie cu lama de argint şi garda de aur, cu vîrful în jos, iar la stînga de o pană de gîscă de argint.
      Linia crenelată separă cîmpul albastru de cel argintiu.
      Scutul este timbrat de o coroană murală din argint cu un turn crenelat.

Semnificaţii

                   Linia crenelată simbolizează cetatea medievală a Şiriei.
      Ciorchinele de struguri reprezintă bogăţia viticolă a zonei.
      Sabia simbolizează actul istoric al capitulării armatei revoluţionare în faţa trupelor ţariste în anul 1849.
      Pana aminteşte de fiul comunei, scriitorul Ioan Slavici.
      Coroana murală cu un turn crenelate semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.


-stema aprobată prin H.G. 980 din 05/10/2011 publicată în M.Of. nr.
                                      747 din 25/10/2011
Descriere

                   Stema se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat.
      În partea superioară, în cîmp albastru, pe o terasă verde, se află o biserică de lemn, privită din faţă, cu o turlă cu acoperiş ascuţit, terminat cu o cruce, totul de argint.
      În vîrful scutului, în cîmp roşu, se află un cuptor de var, de argint, în funcţiune.
      Scutul este timbrat de o coroană murală din argint cu un turn crenelat.

Semnificaţii

                   Biserica simbolizează bisericile de lemn din satele componente ale comunei şi credinţa străbună a locuitorilor ei.
      Cuptorul de var reprezintă una dintre îndeletnicirile locuitorilor din zonă, arderea pietrei de var, îndeosebi în satul Varniţa.
      Coroana murală cu un turn crenelate semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.


-stema aprobată prin H.G. 116 din 20.03.2013 publicată în M.Of. nr.
                                      193 din 5 aprilie 2013
Descriere

                   Stema se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, despicat în 3 cîmpuri, două verzi şi unul roşu.
      În interiorul scutului, în fiecare cîmp verde, se află un spic de grîu şi un brîu albastru.
      În cîmp roşu, se află o biserică de argint, văzută din faţă, cu turlă ascuţită, terminată cu o stea.
      Scutul este timbrat de o coroană murală din argint cu un turn crenelat.

Semnificaţii

                   Biserica reprezintă credinţa seculară a locuitorilor.
      Spicele de grîu reprezintă una dintre ocupaţiile de bază ale locuitorilor, agricultura.
      Brîurile albastre simbolizează faptul că localitatea este aşezată între Crişul Alb şi Crişul Negru.
      Coroana murală cu un turn crenelate semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.