logo


    Armoria Patriae
       
       HostVision

                 Identitate şi Demnitate   
  • deschide aici


Municipii:
Oradea
1. Oradea
-reşedinţa judeţului

Beiuş
2. Beiuş


poziţia judeţului pe harta ţării


                   suprafaţa: 7.544 km2

1 2

  


Marghita
Salonta
3. Marghita
4. Salonta

Oraşe:
Aleşd
Nucet
Săcueni
Ştei
Valea lui Mihai
1. Aleşd
2. Nucet
3. Săcueni
4. Ştei
5. Valea lui Mihai
Vaşcău
6. Vaşcău

Comune:
Abram
Abrămuţ
Aştileu
Auşeu
Avram Iancu
1. Abram
2. Abrămuţ
3. Aştileu
4. Auşeu
5. Avram Iancu
Balc
Batăr
Biharia
Boianu Mare
Borod
6. Balc
7. Batăr
8. Biharia
9. Boianu Mare
10. Borod

stemele judeţelor Republicii România - galerie | heraldica teritorială a Republicii România | heraldica teritorială | pagina de start

-stema aprobată prin H.G. 685 din 30/09/1998 publicată în M.Of. nr.
                                      390 din 15/10/1998
Descriere

                   Stema se compune dintr-un scut triunghiular albastru cu marginile rotunjite, tăiat în partea superioară, pe cîmp albastru, se află o cruce latină, ţinută de un arhanghel înaripat, de argint, aureolat de aur, plasat în dreapta, şi de un leu de aur, rampant, încoronat şi limbat, cu coada bifurcată, plasat în stînga.
      În partea inferioară, pe cîmp roºu, se află o cetate de aur cu cinci bastioane.
      În interiorul cetăþii se află o carte deschisă, naturală.
      Scutul este timbrat de o coroană murală din argint cu şapte turnuri crenelate.

Semnificaţii

                   Arhanghelul de argint şi crucea latină simbolizează rolul bisericii ortodoxe în evoluţia spiritualităþii locuitorilor urbei;
      Leul încoronat simbolizează lupta de apărare dusă de voievozi de-a lungul vremii;
      Construcţia simbolizează Cetatea Oradea;
      Cartea face aluzie la cultură; în secolul trecut a funcţionat aici Academia de Drept, iar actualmente există o serie de instituţii de cultură, precum Universitatea.
      Coroana murală cu 7 turnuri crenelate semnifică faptul că localitatea are rangul de municipiu.


-stema aprobată prin H.G. nr. 673 din 29 iun. 2011 publicată în
                                      M.Of. nr. 478 din 7 iul. 2011
Descriere

                   Stema se compune dintr-un scut triunghiular albastru cu marginile rotunjite, tăiat de un brîu undat de argint şi de o linie neagră în 3 cartiere.
      În partea superioară, în dreapta, se află o cruce de aur, iar în stînga se află o cetate argintie.
      În vîrful scutului se află un caduceu argintiu.
      Scutul este timbrat de o coroană murală din argint cu trei turnuri crenelate.

Semnificaţii

                   Crucea simbolizează biserica creştină, iar cetatea semnifică domeniul Şinteu, al cărui centru administrativ a fost Aleşd.
      Caduceul este atribuit zeului Mercur, simbol al comerţului.
      Brîul undat reprezintă rîul Crişul Repede, care traversează localitatea.
      Coroana murală cu 3 turnuri crenelate semnifică faptul că localitatea are rangul de oraş.


-stema aprobată prin H.G. nr. 920 din 20/08/2008 publicată în M.Of.
                                      nr. 625 din 27/08/2008
Descriere

                   Stema se compune dintr-un scut triunghiular albastru cu marginile rotunjite, tăiat de un brîu undat, avînd partea superioară despicată.
      În primul cartier, în cîmp roşu, se află un stejar, avînd coroana verde şi trunchiul de aur.
      În al doilea cartier, în cîmp albastru, se află o fabrică, în culori naturale, un spic de grîu, un sac şi un recipient, de aur.
      În partea inferioară, în cîmp albastru, se află un sfert dintr-o roată dinţată şi două ciocane, de argint.
      Scutul este timbrat de o coroană murală din argint cu trei turnuri crenelate.

Semnificaţii

                   Stejarul semnifică simbolul perenităţii şi bogăţia silvică a zonei.
      Fabrica, spicul de grîu, sacul şi recipientul reprezintă prezenţa unei industrii alimentare în plină dezvoltare.
      Cele două ciocane şi sfertul de roată dinţată simbolizează prezenţa industriei miniere şi a celei constructoare de maşini.
      Brîul undat reprezintă rîul Crişul Negru, care străbate zona.
      Coroana murală cu 3 turnuri crenelate semnifică faptul că localitatea are rangul de oraş.