-----continuare-----
stema nu este
adoptată
stema nu este
adoptată
Independenţa Jegălia Lehliu
21. Gurbăneşti 22. Ileana 23. Independenţa 24. Jegălia 25. Lehliu
stema nu este
adoptată
stema nu este
adoptată
stema nu este
adoptată
stema nu este
adoptată
Modelu
26. Luica 27. Lupşanu 28. Mânăstirea 29. Mitreni 30. Modelu
stema nu este
adoptată
stema nu este
adoptată
stema nu este
adoptată
stema nu este
adoptată
stema nu este
adoptată
31. Nana 32. Nicolae Bălcescu 33. Perişoru 34. Plătăreşti 35. Radovanu
stema nu este
adoptată
stema nu este
adoptată
stema nu este
adoptată
stema nu este
adoptată
stema nu este
adoptată
36. Roseţi 37. Săruleşti 38. Sohatu 39. Spanţov 40. Şoldanu
stema nu este
adoptată
stema nu este
adoptată
stema nu este
adoptată
stema nu este
adoptată
stema nu este
adoptată
41. Ştefan cel Mare 42. Ştefan Vodă 43. Tămădău Mare 44. Ulmeni 45. Ulmu
stema nu este
adoptată
stema nu este
adoptată
stema nu este
adoptată
Vâlcelele stema nu este
adoptată
46. Unirea 47. Valea Argovei 48. Vasilaţi 49. Vâlcelele 50. Vlad Ţepeş

stemele judeţelor Republicii România - galerie | heraldica teritorială a Republicii România | heraldica teritorială | pagina de start