logo


    Armoria Patriae
       
       HostVision


       Descarca in format PDF Descarca in format PDF

       


     Identitate şi Demnitate
 • deschide aici
-----continuare-----
 • stema Răcăşdia
 • stema Rusca Montană
 • stema Sacu
 • stema Sasca Montană
 • stema Sicheviţa
 • 51. Răcăşdia
 • 52. Rusca Montană
 • 53. Sacu
 • 54. Sasca Montană
 • 55. Sicheviţa
 • stema Slatina Timiş
 • stema Socol
 • stema Şopotu Nou
 • stema Teregova
 • stema Ticvaniu Mare
 • 56. Slatina Timiş
 • 57. Socol
 • 58. Şopotu Nou
 • 59. Teregova
 • 60. Ticvaniu Mare
 • stema Târnova
 • stema Topleţ
 • stema Turnu-Ruieni
 • stema Văliug
 • stema Vărădia
 • 61. Târnova
 • 62. Topleţ
 • 63. Turnu-Ruieni
 • 64. Văliug
 • 65. Vărădia
 • stema Vermeş
 • stema Vrani
 • stema Zăvoi
 • stema Zorlenţu Mare
 • 66. Vermeş
 • 67. Vrani
 • 68. Zăvoi
 • 69. Zorlenţu Mare

-stema aprobată prin H.G. nr. 409 din 5 mai 2005 publicată în M.Of. nr. 409 din 16 mai 2005
Descriere

                   Stema se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat.
      În partea superioară, în câmp albastru, figurează trei elemente compuse din câte două spice, în spatele cărora se înalţă cîte un ştiulete, totul de aur.
      În partea inferioară, în cîmp argintiu, se află un rac roşu cu picioarele dispuse în evantai.
      Scutul este trimbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificaţii

                   Spicele şi porumbul semnifică ocupaţia tradiţională a locuitorilor, şi anume agricultura.
      Racul face trimitere la istoria localităţii şi dă numele comunei.
      Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

-stema aprobată prin H.G. nr. 66 din 19 ianuarie 2006 publicată în M.Of. nr. 87 din 31 ianuarie 2006
Descriere

                   Stema se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat de o fascie lată albastră, în care se află un bloc de marmură de argint spart spre dreapta.
      În şef, în câmp roşu, se află trei brazi dezrădăcinaţi, de argint.
      În vârful scutului, în câmp roşu, se află o intrare de mină de argint cu negru, pe care broşează două ciocane de mină, încrucişate.
      Scutul este trimbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificaţii

                   Blocul de marmură reprezintă sursa economică a acestei zone.
      Brazii simbolizează bogăţia silvică a zonei, unde se află şi o rezervaţie naturală.
      Gura de mină cu cele două ciocane face trimitere la activitatea locuitorilor zonei.
      Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

-stema aprobată prin H.G. nr. 839 din 28 iulie 2005 publicată în M.Of. nr. 708 din 5 august 2005
Descriere

                   Stema se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tripartit în fascii.
      Câmpul superior este încărcat cu un leu de aur pe fond albastru, cu privirea spre dreapta şi o labă din faţă ridicată.
      Fascia din mijloc este de argint şi conţine şase monezi negre.
      În vârful scutului, în câmp roşu, se află un sac de argint cu gura neagră, din care iese un mănunchi de spice de aur.
      Scutul este trimbrat de o coroană murală de argint, cu un turn crenelat.

Semnificaţii

                   Leul de aur semnifică independenţa, puterea.
      Sacul (de la care provine şi numele comunei) şi spicele de grâu aurii semnifică bogăţia zonei.
      Monezile reprezintă vestigiile arheologice descoperite pe teritoriul comunei.
      Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

-stema aprobată prin H.G. nr. 1760 din 21 octombrie 2004 publicată în M.Of. nr. 1100 din 25 noiembrie 2004
Descriere

                   Stema se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tripartit, în formă de furcă răsturnată.
      Cartierul unu, dreapta, este încărcat cu un căprior de argint, pe fond albastru, cu piciorul stâng din faţă ridicat, urcînd pe o stîncă de argint.
      Cartierul doi, stânga, este încărcat cu un ştiulete de porumb, de aur, cu frunze verzi, pe fond de argint.
      Cartierul trei este încărcat cu o gură de mină, de argint, pe fond albastru.
      Scutul este trimbrat de o coroană murală de argint, cu un turn crenelat.

Semnificaţii

                   Căpriorul reprezintă fauna zonei.
      Cultivarea porumbului este ocupaţia predominantă a locuitorilor.
      Localitatea se află într-o importantă zonă minieră, la intrarea în Munţii Metalici, în sudul Caraşului.
      Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

-stema aprobată prin H.G. nr. 409 din 5 mai 2005 publicată în M.Of. nr. 409 din 16 mai 2005
Descriere

                   Stema se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat.
      În partea superioară, în câmp roţu, se află o fortificaţie compusă dintr-un turn central, cu poartă şi acoperiş dublu, flancat în dreapta şi în stânga de un zid crenelat terminat cu câte un turn cu un acoperiş, de argint.
      În partea inferioară, în câmp albastru, se află o timonă de aur având în dreapta, respectiv în stânga, câte un peşte înotând, de argint.
      Scutul este trimbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificaţii

                   Fortăreaţa simbolizează trăinicia şi încărcătura istorică a acestor locuri, în zona numită Căuniţa de Jos, satul Gornea.
      Timona simbolizează faptul că pe raza comunei se află două porturi industriale.
      Peştii simbolizează bogăţia piscicolă a zonei şi principala ocupaţie a locuitorilor.
      Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

-stema aprobată prin H.G. nr. 1759 din 21 octombrie 2004 publicată în M.Of. nr. 1027 din 8 noiembrie 2004
Descriere

                   Stema se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, de aur.
      Scutul este tăiat în bandă de o fascie roşie, în care sunt plasaţi trei vulturaşi de argint.
      În dreapta jos şi stânga sus se află cîte trei ghinde cu trei frunzuliţe de culoare verde, aşezate tot în bandă.
      Scutul este trimbrat de o coroană murală de argint, cu un turn crenelat.

Semnificaţii

                   Vulturaşii aşezaţi în bandă reprezintă blazonul familiei De Lorena, prin prezenţa în zonă a vestitului general Carol De Lorena, conducătorul armatei imperiale, în timpul campaniei antiotomane din anul 1684.
      Ghinda verde semnifică bogăţia fondului forestier ce caracterizează zona.
      Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

-stema aprobată prin H.G. nr. 2049 din 24 noiembrie 2004 publicată în M.Of. nr. 1160 din 8 decembrie 2004
Descriere

                   Stema se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat de un brâu undat şi o fascie undată îngustă, de argint.
      În câmp superior, pe fond roşu, se află un personaj nimbat ţinând în mână o bisericuţă, totul de aur.
      În vârful scutului, pe fond albastru, se află o barcă de argint în semiprofil dreapta.
      Scutul este trimbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificaţii

                   Personajul nimbat reprezintă cele trei mănăstiri existente în zonă încă din secolul al XIII-lea.
      Brâul undat reprezintă fluviul Dunărea, prin poziţia sa localitatea fiind poarta de intrare a acestuia pe teritoriul ţării.
      Fascia îngustă semnifică faptul că aşezarea este mărginită de râul Nera, care reprezintă frontiera de stat.
      arca simbolizează ocupaţia de bază a locuitorilor, pescuitul.
      Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

-stema aprobată prin H.G. nr. 1760 din 21 octombrie 2004 publicată în M.Of. nr. 1100 din 25 noiembrie 2004
Descriere

                   Stema se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat.
      În câmpul superior, roşu, un vrej de iederă însoţit dreapta-stânga de două cununi de spice, totul de aur.
      În câmpul inferior, de azur, pe o terasă neagră, un cal de argint, liber, în galop, spre dreapta.
      Scutul este trimbrat de o coroană murală de argint, cu un turn crenelat.

Semnificaţii

                   Cununile de spice semnifică bogăţia zonei.
      Iedera este simbolul perenităţii şi al belşugului, al renaşterii şi al veşnicei reîntoarceri, care se leagă de speranţele oamenilor locului.
      Calul de argint, liber, fără frâu sau şa, în galop, este simbolul unui nou început şi al încrederii.
      Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

-stema aprobată prin H.G. nr. 854 din 7 octombrie 2014 publicată în M.Of. nr. 787 din 29 octombrie 2014
Descriere

                   Stema se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat de un brâu zidit de aur şi despicat în partea inferioară.
      În partea superioară, în câmp albastru, se află bustul unui personaj aureolat, văzut din faţă, îmbrăcat după moda bizantină, purtând o mantie legată pe umărul drept şi ţinând în mâna dreaptă o lance îndreptată cu vârful în sus, totul de argint.
      În partea inferioară, în dreapta, în câmp roşu, se află cornul abundenţei cu prune, totul de aur.
      În partea inferioară, în stânga, în câmp argintiu, se află o frunză de frasin verde şi două crengi de stejar cu frunze verzi şi ghinde maro.
      Scutul este trimbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificaţii

                   Brâul zidit reprezintă castrul roman Ad Panonnios datând din sec. II-III d.H., care atestă vechimea aşezării.
      Efigia Sfântului Dumitru (bustul aureolat) reprezintă lăcaşul de cult român-ortodox cu hramul Sf. Mare Mucenic Dimitrie, monument istoric construit între anii 1782-1784.
      Cornul abundenţei simbolizează una dintre ocupaţiile locuitorilor, pomicultura.
      Frunza de frasin şi crengile de stejar simbolizează bogăţia silvică a localităţii.
      Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

-stema aprobată prin H.G. nr. 2049 din 24 noiembrie 2004 publicată în M.Of. nr. 1160 din 8 decembrie 2004
Descriere

                   Stema se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tripartit.
      În primul câmp, pe fond albastru, se află o oaie păscând din profil, spre stânga, de argint.
      În al doilea câmp, pe fond verde, se află un pom fructifer dezrădăcinat, cu fructe roşii, de argint.
      În vârful scutului, pe fond roşu, se află un fragment de zidărie (ruină) de argint.
      Scutul este trimbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificaţii

                   Oaia simbolizează activitatea de bază a locuitorilor, oieritul.
      Pomul fructifer simbolizează resursa economică a zonei, pomicultura.
      Fragmentul de zidărie simbolizează o aşezare fortificată din epoca fierului în locul numit Andrii.
      Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

-stema aprobată prin HG nr. 975 din 26 iulie 2006 publicată în M.Of. nr. 694 din 14 august 2006
Descriere

                   Stema se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat de un brâu de argint, undat, compus din trei valuri.
      În partea superioară, pe fond verde, se află două oi afrontate, de argint.
      În partea inferioară, pe fond roşu, este reprezentată o crenguţă cu două mere şi două frunze, de aur.
      Scutul este trimbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificaţii

                   Oile semnifică ocupaţia locuitorilor zonei, creşterea animalelor, în mod special a ovinelor.
      Brâul undat simbolizează rîul Bârzava şi lacul de acumulare Secu.
      Merele de aur reprezintă bogăţia pomicolă a zonei.
      Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

-stema aprobată prin H.G. nr. 2049 din 24 noiembrie 2004 publicată în M.Of. nr. 1160 din 8 decembrie 2004
Descriere

                   Stema se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat şi retezat.
      În prima partiţie, pe fond albastru, se află la dreapta o stîncă ce seamănă cu un profil uman privind spre stînga. Sunt plasate încă trei stânci de dimensiuni mai mici. Totul este de argint.
      În a doua partiţie, pe fond roşu, este aşezat rotorul unei turbine cu elice - roata cu făcaie, de aur.
      În a treia partiţie, pe fond verde, se află un apeduct deaur.
      Scutul este trimbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificaţii

                   Aglomerarea de stânci şi masivul cu profil de om reprezintă Sfinxul Bănăţean, important monument al naturii.
      Roata cu făcaie reprezintă o veche ocupaţie a locuitorilor, morăritul.
      Apeductul reprezintă o construcţie ce datează din vremea împărătesei Mariei Tereza.
      Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

-stema aprobată prin H.G. nr. 1759 din 21 octombrie 2004 publicată în M.Of. nr. 1027 din 8 noiembrie 2004
Descriere

                   Stema se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, împărţit în furcă.
      În primul cartier, în câmp de aur, se află un turn crenelat, flancat în stânga şi dreapta de câte un contrafort, toate roşii.
      În dreapta, în câmp de azur, se află trei flori de narcisă, de argint, aşezate în bandă.
      În stânga, în câmp de argint, se află un brad natural, dezrădăcinat.
      Scutul este trimbrat de o coroană murală de argint, cu un turn crenelat.

Semnificaţii

                   Turnul face trimitere la numele comunei.
      Florile de narcisă simbolizează frumuseţile florei locale.
      Bradul simbolizează bogăţia în păduri a zonei.
      Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

-stema aprobată prin H.G. nr. 975 din 26 iulie 2006 publicată în M.Of. nr. 694 din 14 august 2006
Descriere

                   Stema se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat.
      În partea superioară se află macheta unui rotor de turbină, de argint, plasat pe o suprafaţă albastră orizontală şi ondulată, mărginită de două suprafeţe verzi.
      În vârful scutului, pe fond roşu, se află un cap de cerb, de aur, văzut din faţă, cu o porţiune de gât, ca o piesă de trofeu pe panoplie.
      Scutul este trimbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificaţii

                   Suprafaţa albastră orizontală şi ondulată semnifică prezenţa râului Bârzava şi a lacurilor de acumulare din zonă.
      Rotorul de turbină simbolizează potenţialul energetic al zonei.
      Capul de cerb reprezintă bogăţia cinegetică a zonei.
      Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

-stema aprobată prin H.G. nr. 1759 din 21 octombrie 2004 publicată în M.Of. nr. 1027 din 8 noiembrie 2004
Descriere

                   Stema se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat de o fascie ondulată de azur.
      În partea superioară, în câmp zidit de argint, se află un plug negru aşezat spre stânga.
      În partea de jos, în câmp roşu, se află trei albine de aur, aşezate doi la unu.
      Scutul este trimbrat de o coroană murală de argint, cu un turn crenelat.

Semnificaţii

                   Câmpul zidit atestă descoperirile arheologice din epoca dacică.
      Brâul undat face referire la râul Caraş, care străbate aşezarea.
      Plugul şi albinele simbolizează ocupaţiile tradiţionale ale locuitorilor.
      Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

-stema aprobată prin H.G. nr. 839 din 28 iulie 2005 publicată în M.Of. nr. 708 din 5 august 2005
Descriere

                   Stema se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat de un brâu undat, de argint.
      În partea superioară, în câmp roşu, se află o cunună din patru spice de grâu, de aur.
      În vârful scutului, în câmp verde, se află un cap de cerb, văzut din faţă.
      Scutul este trimbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificaţii

                   Brâul undat simbolizează albia râului Pogonici şi vecinătatea cu râul Timiş.
      Cununa cu spicele de grâu simbolizează activitatea de bază a locuitorilor zonei, agricultura.
      Capul de cerb reprezintă bogăţia cinegetică a zonei.
      Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

-stema aprobată prin H.G. nr. 66 din 19 ianuarie 2006 publicată în M.Of. nr. 87 din 31 ianuarie 2006
Descriere

                   Stema se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite.
      În câmp superior, pe fond roşu, se află o formă de triunghi cu vârful în jos, în care se află o liră cu ramură de laur la bază, de aur.
      În câmp inferior, pe fond albastru, se află trei spice de grâu, cu frunze, de aur.
      Scutul este trimbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificaţii

                   Lira cu ramura de laur semnifică viaţa culturală şi artistică a localităţii.
      Spicele de grâu reprezintă ocupaţia de bază a locuitorilor, agricultura.
      Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

-stema aprobată prin H.G. nr. 839 din 28 iulie 2005 publicată în M.Of. nr. 708 din 5 august 2005
Descriere

                   Stema se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite împărţit în istiţiune.
      În partiţia din dreapta, în câmp roşu, se află un măr de aur cu codiţa şi frunzuliţa spre stânga.
      În partiţia din stânga, în câmp roşu, se află un brad dezrădăcinat, de argint.
      În vârful scutului, în câmp verde, se află un zid semicircular din patru rânduri de cărămizi întreţesute, sub care se află o elice de aur.
      Scutul este trimbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificaţii

                   Bradul reprezintă bogăţia silvică a zonei.
      Mărul semnifică bogăţia pomicolă a zonei.
      Elicea simbolizează activitatea hidroenergetică, prin prezenţa barajului de la Poiana Mărului.
      Zidul semnifică prezenţa efigiilor romane şi trecutul istoric al localităţii.
      Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

-stema aprobată prin H.G. nr. 2049 din 24 noiembrie 2004 publicată în M. Of. nr. 1160 din 8 decembrie 2004
Descriere

                   Stema se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite tăiat în bandă şi în bară.
      În prima partiţie, pe fond de argint, se află o crenguţă verde cu frunze, având o prună albastră.
      În a doua partiţie, pe fond roşu, se află un mistreţ de argint cu profilul orientat spre dreapta.
      În a treia partiţie, pe fond de argint, se află două elemente ceramice, o cupă roşie în formă cilindrică cu picior, cu baza tronconică, însoţită de un vas roşu în formă de borcan ornamentat cu motive geometrice de argint.
      Scutul este trimbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificaţii

                   Crenguţa cu prună simbolizează bogăţia pomicolă a zonei.
      Mistreţul reprezintă fauna cinegetică a zonei.
      Vasele de ceramică semnifică vestigiile arheologice din paleolitic.
      Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.