Municipii:
stema nu este
adoptată
legal
1. Constanţa
-reşedinţa judeţului
stema nu este
adoptată
2. Mangalia


poziţia judeţului pe harta ţării


                     suprafaţa: 7.071 km2

1 2

  


Medgidia
3. Medgidia
Oraşe:
stema nu este
adoptată
Cernavodă Eforie Hârşova Murfatlar
1. Băneasa 2. Cernavodă 3. Eforie 4. Hârşova 5. Murfatlar
stema nu este
adoptată
Negru Vodă stema nu este
adoptată
stema nu este
adoptată
6. Năvodari 7. Negru Vodă 8. Ovidiu 9. Techirghiol
Comune:
23 August stema nu este
adoptată
Agigea stema nu este
adoptată
stema nu este
adoptată
1. 23 August 2. Adamclisi 3. Agigea 4. Albeşti 5. Aliman
stema nu este
adoptată
stema nu este
adoptată
Castelu stema nu este
adoptată
stema nu este
adoptată
6. Amzacea 7. Bărăganu 8. Castelu 9. Cherchezu 10. Chirnogeni

stemele judeţelor Republicii România - galerie | heraldica teritorială a Republicii România | heraldica teritorială | pagina de start

-stema aprobată prin H.G. nr. 1534 din 18 dec. 2002 publicată în
                                      M.Of. nr. 33 din 22 ian. 2003
Descriere

                   Stema se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite.
      În câmp albastru, în şef, sunt reprezentate simbolul atomului, de argint, podul lui Anghel Saligny, de aur, şi statuia Gânditorului, natural.
      În câmpul inferior este reprezentată o apă neagră.
      Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu trei turnuri crenelate.

Semnificaţii

                   Simbolul atomului este emblema activităţii Centralei Nuclearo-electrice Cernavodă.
      Podul construit de Anghel Saligny la sfârşitul secolului al XIX-lea reprezintă imaginea-simbol a dezvoltării oraşului Cernavodă, a unirii teritoriului dobrogean cu Regatul român. Acest pod a făcut legătura materială şi spirituală între provincii, facilitînd înglobarea Dobrogei în sistemul statal, economic şi cultural al României moderne.
      Celebrele statuete, Gânditorul şi perechea sa feminină, vestigii ale culturii eneolitice Hamangia, au fost descoperite în apropierea oraşului, fiind un simbol al perenităţii vieţii pe aceste meleaguri.
      Coroana murală cu trei turnuri crenelate semnifică faptul că localitatea are rangul de oraş.


-stema aprobată prin H.G. nr. 988 din 25/06/2004 publicată în M.Of.
                                      nr. 640 din 15/07/2004
Descriere

                   Stema se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite.
      În câmp de azur, în dreapta, se află un soare ieşind din valuri, totul din aur.
      Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu trei turnuri crenelate.

Semnificaţii

                   Eforie este cea mai veche staţiune de pe litoralul românesc, elementele din stemă evidenţiind caracterul balneoclimateric marin şi de tratament.
      Principala activitate şi sursă de venituri este turismul.
      Coroana murală cu trei turnuri crenelate semnifică faptul că localitatea are rangul de oraş.


-stema aprobată prin H.G. nr. 1542 din 18 dec. 2002 publicată în
                                      M.Of. nr. 36 din 23 ian. 2003
Descriere

                   Stema se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite.
      Pe un cîmp de azur în colţul drept se află o ancoră, avînd deasupra un fragment de roată dinţată, ambele aurii.
      În stânga este reprezentată o cetate cu un turn rotund şi unul pătrat, care stă pe o stâncă aurie.
      În partea de jos este redată o apă naturală albastră.
      Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu trei turnuri crenelate.

Semnificaţii

                   Ancora din colţul drept semnifică un simbol de tărie, linişte şi speranţă, iar fragmentul de roată dinţată de deasupra ei exprimă dezvoltarea unei industrii legate de domeniul naval.
      Stâncile şi cetatea au străjuit şi au apărat localitatea în decursul istoriei.
      Apa din partea de jos reprezintă Dunărea, pe malul căreia se află oraşul.
      Coroana murală cu trei turnuri crenelate semnifică faptul că localitatea are rangul de oraş.


-stema aprobată prin H.G. nr. 983 din 05/11/2011 publicată în M.Of.
                                      nr. 747 din 25/11/2011
Descriere

                   Stema se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, încărcat cu o bordură verde.
      În câmp albastru scutul este tăiat de un brîu undat de argint.
      În partea superioară se află un ciorchine de strugure de aur.
      În partea inferioară se află o cruce cu laturile egale, lăţite, de argint, încadrată de două spice de grîu de aur.
      În bordura verde se află 8 bezanţi (turţite) de aur.
      Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu trei turnuri crenelate.

Semnificaţii

                   Ciorchinele de strugure semnifică bogăţia viticolă a zonei.
      Brîul undat reprezintă Canalul Dunăre-Marea Neagră.
      Crucea semnifică Ansamblul rupestru Murfatlar-Bisericuţele rupestre de cretă, ce reprezintă prima biserică şi primele chilii ale unei mănăstiri de pe teritoriul României.
      Spicele de grîu simbolizează ocupaţia de bază a locuitorilor, agricultura.
      Bezanţii reprezintă numeroasele medalii naţionale şi internaţionale cîştigate de Murfatlar România.
      Coroana murală cu trei turnuri crenelate semnifică faptul că localitatea are rangul de oraş.


-stema aprobată prin H.G. nr. 301 din 23 mart. 2011 publicată în
                                      M.Of.nr. 272 din 19 apr. 2011
Descriere

                   Stema se compune dintr-un scut triunghiular verde, cu marginile rotunjite, încărcat cu un căprior de aur întors.
      În partea superioară se află o frunză de stejar cu două ghinde de aur.
      În partea inferioară, de o parte şi de alta a căpriorului, se află cîte un spic de grîu de aur.
      Scutul este timbrat de o coroană murală din argint cu trei turnuri crenelate.

Semnificaţii

                   Frunza de stejar cu cele două ghinde simbolizează pădurea Hagieni-Cotu Văii.
      Spicele de grîu semnifică ocupaţia de bază a locuitorilor, agricultura.
      Coroana murală cu 3 turnuri crenelate semnifică faptul că localitatea are rangul de oraş.


-stema aprobată prin H.G. nr. 558 din 9 iun. 2010 publicată în M.Of.
                                      nr. 460 din 6 iul. 2010
Descriere

                   Stema se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite.
      În câmp albastru, se află un soare de aur, un pod de argint suspendat pe cabluri, iar în vîrful scutului se află valuri de argint.
      Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificaţii

                   Soarele este un simbol al prosperităţii, curajului şi al demnităţii locuitorilor.
      Podul semnifică construcţia care traversează Canalul Dunăre-Marea Neagră.
      Valurile de argint simbolizează capătul dinspre litoral al Canalului Dunăre - Marea Neagră, precum şi deschiderea acestuia la mare.
      Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.