-----continuare-----
stema Poarta Albă stema nu este
adoptată
stema nu este
adoptată
stema Saligny stema Saraiu
46. Poarta Albă 47. Rasova 48. Săcele 49. Saligny 50. Saraiu
stema nu este
adoptată
stema nu este
adoptată
stema Târguşor stema nu este
adoptată
stema nu este
adoptată
51. Seimeni 52. Siliştea 53. Târguşor 54. Topalu 55. Topraisar
stema nu este
adoptată
stema nu este
adoptată
stema Valu lui Traian stema nu este
adoptată
56. Tortoman 57. Tuzla 58. Valu lui Traian 59. Vulturu

stemele judeţelor Republicii România - galerie | heraldica teritorială a Republicii România | heraldica teritorială | pagina de start
-stema aprobată prin H.G. nr. 497 din 17 iulie 2013 publicată în M.Of. nr. 485 din 2 august 2013
Descriere

                   Stema se compune dintr-un scut triunghiular albastru cu marginile rotunjite.
      Scutul este încărcat cu o coloană formată din cruci de argint, flancată de 2 ciorchini de struguri de aur.
      În vârful scutului se află două brâuri undate de argint.
      Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificaţii

                   Coloana de cruci face referire la Monumentul foştilor deţinuţi politici, ridicat ca amintire a martiriului suferit de eroii rezistenţei anticomuniste.
      Ciorchinii de struguri reprezintă ocupaţia specifică zonei, respectiv viticultura, şi, în acelaşi timp, numărul satelor componente ale localităţii.
      Cele două brâuri undate simbolizează canalele Dunăre-Marea Neagră şi Poarta Albă-Midia Năvodari, care traversează localitatea.
      Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

-stema aprobată prin H.G. nr. 835 din 1 octombrie 2014 publicată în M.Of. nr. 732 din 7 octombrie 2014
Descriere

                   Stema se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, scartelat în săritoare, de aur.
      În cartierul 1 şi 4, în câmp albastru, se află câte o elice eoliană de argint.
      În cartierul 2 şi 3, în câmp roşu, se află câte un echer cu compas de aur.
      Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificaţii

                   Elicele eoliene reprezintă parcul eolian din localitate.
      Echerul şi compasul amintesc de inginerul constructor Anghel Saligny, de la numele căruia provine denumirea localităţii.
      Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

-stema aprobată prin H.G. nr. 835 din 1 octombrie 2014 publicată în M.Of. nr. 732 din 7 octombrie 2014
Descriere

                   Stema se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat.
      În şef, în cîmp roșu se află trei flori ale soarelui, uşor întoarse spre stânga.
      În partea inferioară, în cîmp albastru, se află bustul unui personaj feminin de argint, cu văl pe cap şi o mantie peste veşmânt, ce poartă pe piept o cruce, având în mâna dreaptă o cruce, iar în cea stângă un pergament desfăşurat.
      Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificaţii

                   Cele trei flori ale soarelui reprezintă activitatea prepon-derentă a comunei Saraiu, cultivarea pământului, şi indică numărul satelor componente ale localităţii.
      Bustul personajului feminin o simbolizează pe Sfânta Cuvioasă Parascheva, ocrotitoarea comunei, cinstită de toţi locuitorii la data de 14 octombrie, ziua comunei Saraiu.
      Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

-stema aprobată prin H.G. nr. 42 din 16 ianuarie 2020 publicată în M.Of. nr. 50 din 27 ianuarie 2020
Descriere

                   Stema se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite.
      În cîmp albastru se află un chevron de argint, însoțit la dreapta de o cunună din cinci spice de grâu de aur, iar la stânga de un cap de berbec de aur.
      În talpa chevronului se află o balanță de argint.
      Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificaţii

                   Cununa din spice de grâu și capul de berbec fac referire la ocupația de bază a locuitorilor, agricultura și creșterea anima-lelor.
      Talerul face referire la numele localității Târgușor.
      Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

-stema aprobată prin H.G. nr. 1256 din 8 decembrie 2010 publicată în M.Of. nr. 31 din 13 ianuarie 2011
Descriere

                   Stema se compune dintr-un scut triunghiular roţu, cu marginile rotunjite, tăiat de un zid de argint.
      În partea superioară se află o floarea-soarelui flancată de cîte un spic de grâu, toate de aur.
      În vârful scutului se află un ciorchine de strugure şi trei coline, toate de aur.
      Scutul este trimbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificaţii

                   Spicele de grâu şi floarea-soarelui reprezintă ocupaţia de bază a locuitorilor, agricultura.
      Brâul de argint semnifică zidul de piatră care a fost adăugat pe creasta valului de piatră de-a lungul căruia este amplasată localitatea.
      Strugurele simbolizează podgoria Murfatlarului.
      Cele trei coline simbolizează: Valul mic de pamînt, Valul mare de pamînt şi Valul de piatră, monumente istorice din secolul al VI-lea.
      Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.