-----continuare-----
stema nu este
adoptată
stema nu este
adoptată
stema nu este
adoptată
stema nu este
adoptată
stema nu este
adoptată
56. Potlogi 57. Produleşti 58. Pucheni 59. Raciu 60. Râu Alb
stema nu este
adoptată
stema Răzvad stema Runcu stema Sălcioara stema nu este
adoptată
61. Răscaieţi 62. Răzvad 63. Runcu 64. Sălcioara 65. Slobozia Moară
stema nu este
adoptată
stema Şotânga stema nu este
adoptată
stema nu este
adoptată
stema nu este
adoptată
66. Şelaru 67. Şotânga 68. Tărtăşeşti 69. Tătărani 70. Ulieşti
stema nu este
adoptată
stema Valea Lungă stema nu este
adoptată
stema Vârfuri stema nu este
adoptată
71. Ulmi 72. Valea Lungă 73. Valea Mare 74. Vârfuri 75. Văcăreşti
stema nu este
adoptată
stema nu este
adoptată
stema nu este
adoptată
stema nu este
adoptată
stema nu este
adoptată
76. Văleni-Dâmboviţa 77. Vişina 78. Vişineşti 79. Vlădeni 80. Voineşti
stema nu este
adoptată
stema nu este
adoptată
81. Vulcana-Băi 82. Vulcana-Pandele

stemele judeţelor Republicii România - galerie | heraldica teritorială a Republicii România | heraldica teritorială | pagina de start