logo


    Armoria Patriae
       
       HostVision


       Descarca in format PDF Descarca in format PDF

       


                 Identitate şi Demnitate   
  • deschide aici
-----continuare-----
stema Scăeşti

86. Scăeşti

Seaca de Cîmp

87. Seaca de Cîmp

Seaca de Pădure

88. Seaca de Pădure

Secu

89. Secu

Siliştea Crucii

90. Siliştea Crucii

Sopot

91. Sopot

Simnicu de Sus

92. Simnicu de Sus

Tălpaş

93. Tălpaş

Teasc

94. Teasc

Terpezita

95. Terpezita

Teslui

96. Teslui

Tuglui

97. Tuglui

Unirea

98. Unirea

stema Urzicuţa

99. Urzicuţa

Valea Stanciului

    100. Valea
              Stanciului


stema Vârtop

101. Vârtop

Vârvorul de Jos

102. Vârvorul de Jos

stema Vela

103. Vela

Verbiţa

104. Verbiţa


-stema aprobată prin H.G. nr. 37 din 16 ianuarie 2020 publicată în M.Of. nr. 50 din 27 ianuarie 2020
Descriere

                   Stema se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat.
      În partea superioară, în cîmp albastru, se află trei spice de grâu de aur flancate stânga-dreapta de două crenguțe de stejar cu ghinde de aur.
      În partea inferioară, în cîmp de argint, se află un scaiete natural și un brâu undat albastru în vârful scutului.
      Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificaţii

                   Spicele de grâu semnifică ocupația de bază a locuitorilor, agricultura.
      Crenguțele de stejar cu ghinde reprezintă faptul că localitatea se află într-o zonă bogată în foioase, unde există și un stejar monument al naturii aflat în patrimoniul național; acesta există de la sfârșitul secolului al XVIII-lea.
      Scaietele natural face referire la denumirea localității.
      Brâul undat reprezintă râul Jiu, ce mărginește comuna.
      Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

-stema aprobată prin H.G. nr. 48 din 9 februarie 2017 publicată în M.Of. nr. 137 din 23 februarie 2017
Descriere

                   Stema se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat şi despicat în partea superioară.
      În partea superioară, în dreapta, în cîmp verde, se află o bufniţă de argint, orientată spre stânga.
      În partea superioară, în stânga, în cîmp argintiu, se află o urzică verde.
      În partea inferioară, în cîmp albastru, se află un peşte de argint în pal.
      Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificaţii

                   Bufniţa aminteşte de numele vechi al acestei localităţi, Buhani.
      Urzica dă numele comunei.
      Peştele reprezintă nu numai bogăţia piscicolă a zonei, ci este şi un reper istoric, deoarece ştampilele poştale din zonă, din a doua jumătate a secolului al XlX-lea aveau, ca element principal, un peşte.
      Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

-stema aprobată prin H.G. nr. 452 din 15 aprilie 2021 publicată în M.Of. nr. 472 din 6 mai 2021
Descriere

                   Stema se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, scartelat.
      În partea superioară, în dreapta, în cîmp albastru, se află un personaj masculin aureolat, cu barbă, ce binecuvântează cu mâna dreaptă și ține o carte închisă în mâna stângă. Peste veșmânt poartă un epitrahil pe care se vede o jumătate de cruce și un omofor încrucișat peste umeri, cu două cruci desenate în bandă și în bară, totul de argint.
      În partea superioară, în stânga, în cîmp argintiu, se află o movilă neagră cu un steag alb, cu hampă maro, în care se vede imaginea păsării cruciate a Țării Românești, de argint.
      În partea inferioară, în dreapta, în cîmp argintiu, se află un brâu undat albastru.
      În partea inferioară, în stânga, în cîmp albastru, se află trei monede dispuse 1: 2, flancate de două seceri, totul de aur.
      Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificaţii

                   Personajul masculin aureolat face referire la bustul Sfântului Nicolae și reprezintă biserica din localitate cu hramul „Sfântul Nicolae“ declarată monument istoric.
      Movila neagră cu un steag alb, cu hampă maro, în care se vede imaginea păsării cruciate a Țării Românești, face aluzie la legenda Movilei lui Ișteag, unde a fost arborat steagul victoriei contra turcilor.
      Brâul undat albastru reprezintă lacul de acumulare de la Cornu de 17 ha.
      Secerile și monezile de aur reprezintă descoperirile arheologice de pe locul vechii vetre la Țepeluș, unde au fost descoperite monedele și un depozit de seceri, în vechea carieră.
      Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

-stema aprobată prin H.G. nr. 610 din 27 mai 2021 publicată în M.Of. nr. 592 din 14 iunie 2021
Descriere

                   Stema se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, încărcat cu o șapă albastră.
      Șapa este încărcată cu Sfântul Gheorghe omorând balaurul, totul de argint.
      În partea dreaptă, în cîmp roșu, se află un ciorchine de strugure cu frunze de aur.
      În partea stângă, în cîmp câmp roșu, se află un buchet cu 5 spice de grâu și 2 știuleți de porumb de aur.
      Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificaţii

                   Cavalerul Sfântul Gheorghe în luptă cu balaurul face referire la Biserica Sf. Gheorghe din satul Gubaucea, declarată monument istoric.
      Buchetul cu 2 știuleți de porumb și 5 spice de grâu de aur face referire la ocupația de bază a locuitorilor, agricultura, iar numărul elementelor reprezintă satele care alcătuiesc comuna.
      Ciorchinele de strugure amintește de bogăția viticolă a zonei.
      Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.