logo


    Armoria Patriae
       
       HostVision
        
       


                 Identitate şi Demnitate   
  • deschide aici
Municipii:
Târgu Jiu

1. Târgu Jiu
    -reşedinţa judeţului

Motru

2. Motru


poziţia judeţului pe harta ţării


                     suprafaţa: 5.602 km2

1 2

  


Oraşe:
Bumbeşti-Jiu

1. Bumbeşti-Jiu

Novaci

2. Novaci

Rovinari

3. Rovinari

Târgu Cărbuneşti

4. Târgu Cărbuneşti

Tismana

5. Tismana

Turceni

6. Turceni

Ţicleni

7. Ţicleni


Comune:
Albeni

1. Albeni

Alimpeşti

2. Alimpeşti

Aninoasa

3. Aninoasa

Arcani

4. Arcani

Baia de Fier

5. Baia de Fier

Bălăneşti

6. Bălăneşti

Băleşti

7. Băleşti

Bălteni

8. Bălteni

Bărbăteşti

9. Bărbăteşti

Bengeşti Ciocadia

10. Bengeşti Ciocadia

Berleşti

11. Berleşti

Bolboşi

12. Bolboşi

Borăscu

13. Borăscu

Brăneşti

14. Brăneşti

Bumbeşti Pitic

15. Bumbeşti Pitic

-stema aprobată prin H.G. 1540 din 18.12.2002 publicată în M.Of. nr. 30 din 21.01.2003

Descriere

                   Stema se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, despicat în pal.
      În partea dreaptă şi în partea stîngă se află un cîmp de argint cu lei, afrontaţi, de culoare naturală, armaţi şi cu limbile roşii, ţinînd fiecare o spadă neagră.
      În centru, în cîmp albastru, este reprezentată Coloana Infinitului, de aur.
      Scutul este timbrat de o coroană murală din argint cu şapte turnuri crenelate.

Semnificaţii

                   Leii sunt vechiul simbol al Olteniei, Valahia Mică, după cum o găsim în documentele medievale.
      Spada este simbolul vitejiei şi al consecvenţei locuitorilor de pe aceste meleaguri.
      Coloana Infinitului este emblematică pentru municipiul Târgu Jiu, aceasta legîndu-şi numele de activitatea creatoare a lui Constantin Brâncuşi.
      Coroana murală cu 7 turnuri crenelate semnifică faptul că localitatea are rangul de municipiu.

-stema aprobată prin H.G. nr. 1536 din 18.12.2002 publicată în M.Of. nr. 40 din 24.01.2003

Descriere

                   Stema se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat în bară prin trasarea unei linii oblice din colţul stîng superior spre cel drept inferior, împărţit în două jumătăţi; în prima jumătate, în dreapta sus, pe un fond de culoare roşie, este reprezentat un leu rampant de aur aşezat pe un brîu de argint undat.
      În a doua jumătate, pe un fond albastru, este reprezentată o roată cu cupe de excavator, din argint, avînd la interior două ciocane intersectate.
      Scutul este timbrat de o coroană murală din argint cu cinci turnuri crenelate.

Semnificaţii

                   Leul de aur pe fond roşu semnifică puterea, îndrăzneala, generozitatea, independenţa, fiind simbolul regiunii Oltenia.
      Roata cu cupe de excavator, avînd la interior două ciocane intersectate, reprezintă mineritul, activitatea preponderentă a locuitorilor din această zonă.
      Coroana murală cu 5 turnuri crenelate semnifică faptul că localitatea are rangul de municipiu.

-stema aprobată prin H.G. nr. 1478 din 25.11.2009 publicată în M.Of. nr. 854 din 09.12.2009

Descriere

                   Stema se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, scartelat.
      În partea superioară, în dreaptă, în cîmp roşu, se află două ramuri de stejar, de aur, care se întretaie în partea de jos.
      În partea superioară, în stînga, în cîmp albastru, se află un zid compus din trei rînduri de cărămizi, de argint, rostuite cu negru, iar deasupra zidului se află o roată crenelată, de argint.
      În vîrful scutului, în dreapta, în cîmp albastru, se află o cruce treflată, de aur.
      În vîrful scutului, în stînga, în cîmp roşu, se află un munte de argint.
      Scutul este timbrat de o coroană murală din argint cu trei turnuri crenelate.

Semnificaţii

                   Muntele şi ramurile de stejar reprezintă zona montană şi bogăţia silvică a acestei zone, iar roata crenelată semnifică activitatea industrială.
      Zidul aminteşte de castrele romane Vîrtop, Bumbeşti, Porceni, iar crucea treflată simbolizează mănăstirile Lainici, Vişina, Schitul Locurele.
      Coroana murală cu 3 turnuri crenelate semnifică faptul că localitatea are rangul de oraş.

-stema aprobată prin H.G. nr. 1007 din 11.12.2013 publicată în M.Of. nr. 798 din 18.12.2013

Descriere

                   Stema se compune dintr-un scut triunghiular albastru cu marginile rotunjite, tăiat de un brîu undat de argint.
      În partea superioară se află două fulgere de aur, poziţionate în bandă şi, respectiv, în bară.
      În partea inferioară se află un romb negru, cu filieră subţire de argint.
      Scutul este timbrat de o coroană murală din argint cu trei turnuri crenelate.

Semnificaţii

                   Brîul undat face referire la hidrografia zonei şi la rîul Jiu.
      Fulgerele simbolizează termocentrala de la Rovinari, făcând aluzie la producerea energiei electrice.
      Rombul negru reprezintă industria minieră din localitate.
      Coroana murală cu 3 turnuri crenelate semnifică faptul că localitatea are rangul de oraş.

-stema aprobată prin H.G. nr. 1435 din 28.11.2007 publicată în M.Of. nr. 849 din 11.12.2007

Descriere

                   Stema se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite.
      În cîmp albastru se află un munte de argint, avînd în vîrf o floare de mac, roşie.
      Scutul este timbrat de o coroană murală din argint cu trei turnuri crenelate.

Semnificaţii

                   Muntele de argint reprezintă masivul Cărbunele, care dă denumirea localităţii.
      Floarea de mac evocă eroismul locuitorilor căzuţi în Primul Război Mondial.
      Coroana murală cu 3 turnuri crenelate semnifică faptul că localitatea are rangul de oraş.

-stema aprobată prin H.G. nr. 105 din 18.02.2015 publicată în M.Of. nr. 161 din 09.03.2015

Descriere

                   Stema se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat de un brîu undat de argint.
      În partea superioară, în cîmp roşu, se află două fulgere de aur, poziţionate cel din dreapta în bandă, cel din stînga în bară.
      În partea inferioară, în cîmp albastru, se află un mănuchi de cinci spice de grîu de aur.
      Scutul este timbrat de o coroană murală din argint cu trei turnuri crenelate.

Semnificaţii

                   Spicele de grîu reprezintă una dintre ocupaţiile de bază ale locuitorilor, agricultura.
      Fulgerele simbolizează activitatea economică a localităţii, reprezentată de cele două obiective industriale - Hidrocentrala şi Termocentrala Turceni, care produc energie electrică.
      Brîul undat reprezintă rîul Jiu şi pîrîul Jilţ, care traversează localitatea.
      Coroana murală cu 3 turnuri crenelate semnifică faptul că localitatea are rangul de oraş.

-stema aprobată prin H.G. nr. 101 din 18.02.2015 publicată în M.Of. nr. 194 din 24.03.2015

Descriere

                   Stema se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat în furcă răsturnată.
      În dreapta, în cîmp albastru, se află un mănunchi compus din şase spice de grîu şi trei ştiuleţi de porumb, alternînd în evantai, cu ştiuleţii dispuşi în poziţiile 2, 5, 8, totul de aur.
      În stînga, în cîmp verde, se află o cruce treflată de aur, cu braţul vertical superior mai scurt şi cel inferior mai lung.
      În vîrful scutului, în cîmp roşu, se află un coş de răchită cu mîner pe centru, redat 3/4 spre dreapta, încărcat cu legume şi fructe, aşezate în dezordine.
      Scutul este timbrat de o coroană murală din argint cu un turn crenelat.

Semnificaţii

                   Spicele de grîu şi ştiuleţii de porumb reprezintă una din ocupaţiile de bază ale locuitorilor, iar numărul lor indică numărul satelor care alcătuiesc comuna.
      Crucea aminteşte de Biserica cu hramul Sf. Arhangheli Mihail şi Gavril, declarată monument istoric.
      Coşul cu legume şi fructe simbolizează bogăţia legumicolă şi pomicolă a zonei.
      Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

-stema aprobată prin H.G. nr. 272 din 15.05.2013 publicată în M.Of. nr. 308 din 29.05.2013

Descriere

                   Stema se compune dintr-un scut triunghiular albastru cu marginile rotunjite, tăiat de un brîu undat de argint.
      În partea superioară se află o privighetoare de aur, orientată spre dreapta.
      În vîrful scutului se află o cruce treflată de aur, flancată de 4 spice de grîu de aur, poziţionate semicircular, două în dreapta, două în stînga şi încrucişate, jos, în săritoare.
      Scutul este timbrat de o coroană murală din argint cu un turn crenelat.

Semnificaţii

                   Privighetoarea face referire la regina muzicii populare, care s-a născut şi a trăit pe aceste meleaguri, Maria Lătăreţu.
      Crucea aminteşte de lăcaşurile de cult din zonă, unele fiind declarate monumente istorice, cum ar fi biserica Sf. Ioan Botezătorul din localitate, construită de familia boierului Bengescu, în urmă cu 300 de ani.
      Spicele de grîu reprezintă ocupaţia de bază a locuitorilor, agricultura, iar numărul lor indică satele aflate în componenţa comunei.
      Brîul undat simbolizează rîurile care străbat comuna.
      Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

-stema aprobată prin H.G. nr. 101 din 18.02.2015 publicată în M.Of. nr. 194 din 24.03.2015

Descriere

                   Stema se compune dintr-un scut triunghiular albastru cu marginile rotunjite, tăiat de un brîu subţire undat de argint.
      În partea superioară se află află bustul Sfintei Parascheva de argint, privind 3/4 spre stînga, cu mîinile flexate, ţinînd cu cea dreaptă la piept o cruce latină.
      În partea inferioară, deasupra unei terase verzi, se află un măr în culori naturale, cu fructe roşii, aşezate aleatoriu.
      Scutul este timbrat de o coroană murală din argint cu un turn crenelat.

Semnificaţii

                   Bustul Sfintei Parascheva face referire la hramul bisericii de lemn, construită în anul 1790.
      Brîul undat reprezintă rîurile Galbenu şi Cernăzoara.
      Copacul simbolizează bogăţia pomicolă a zonei.
      Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.